Kategoriarkiv: Sampo A ADB

Nasdaq stuvar om i Stockholm Benchmark Index

De aktier som adderas till indexet är Addtech B, Biogaia B, Embracer B, Lifco B, Sampo, SSAB A samt Millicom.

Aktier som i stället tas bort är Biotage, Camurus, Cibus, Cint, Ctek, Hexatronic, Karnov, Lundbergföretagen B, Securitas B och Volvo A.

Nasdaq gör även motsvarande ändringar i OMX Helsinki Benchmark Index (OMXHB) från den 1 juni.

Där adderas Evli, Metsä Board B, Noho Partners samt Terveystalo. Aktier som tas bort är Purmo Group och With Secure.

För Köpenhamns del läggs D/S Norden, NKT och Parken till i OMX Copenhagen Benchmark Index (OMXCB) från den 1 juni. Den aktie som tas bort från indexet är Trifork Holding.

Sampo föreslår att Mandatum knoppas av

Bakgrund är att Sampo i december tillkännagav en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen.

”Delningen skulle skapa en ledande renodlad nordisk skadeförsäkringskoncern, kapabel att leverera hög och stabil avkastning på kapital, och ett oberoende Mandatum. Delningsprocessen, som är väl etablerad i Finland, ger ett ekonomiskt effektivt sätt att i ett steg genomföra separationen”, kommenterar Björn Wahlroos, styrelsens ordförande.

Förslaget är att vid en delning skulle samtliga aktier i Mandatum Holding övergå till Mandatum Abp, ett bolag som bildas vid delningen på verkställandedagen, vilket enligt planen förväntas vara den 1 oktober 2023.

Delningsförslaget är villkorat godkännande vid bolagsstämman den 17 maj. Sampos styrelse förbehåller sig rätten att avbryta delningsprocessen fram till verkställandedagen, skulle detta anses ligga i aktieägarnas intresse, heter det.