Kategoriarkiv: Sampo A

Trading Direkt om hur snabbt vi kan få ner inflationen

 

I programmets andra segment tog tekniske analytikern Tobbe Rosén vid och gick igenom 14 tittarönskemål samt index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i tisdagens program: Eolus Vind, Ericsson, Evolution, Gapwaves, Gränges, Hexatronic, Nvidia, Pandora, Sampo, SBB, Sectra, SKF, Tomra och Volvo.

 

Sampo sålde 73 miljoner Nordea-aktier

Maria Silander på Sampos mediaavdelning vill för Nyhetsbyrån Direkt inte uppge det exakta priset i försäljningen. Räknat på de uppgifter som Sampo uppgett var priset omkring 10:21 euro per aktie, att ställa mot torsdagens stängningskurs på 10:35 i Helsingfors. Vidare säger Maria Silander att inlåsningsperioden varar i 60 dagar.

Efter transaktionen äger Sampo 407 924 782 aktier i Nordea, motsvarande 10,1 procent av kapital och röster.

Sampo kommer att föreslå att likviden från försäljningen av Nordea-aktier, brutto 745 miljoner euro, ska användas till ett återköpsprogram.

Försäljningen av Nordea-aktier kommer att få en positiv redovisningseffekt om 144 miljoner euro på Sampos konsoliderade nettoresultat enligt IFRS, och ytterligare 121 miljoner euro på övriga intäkter. Resultateffekten av försäljningen kommer att hanteras som en extraordinär post i beräkningen av Sampos utdelningsgrad för 2021.

Sampo slog förväntningarna rejält

Kvartalets nettoresultat uppgick till 586 miljoner euro, att jämföra med förväntningarna som låg på 521 miljoner euro.

Totalkostnadsprocenten för If var för kvartalet 80,7 procent. Analytikernas genomsnittliga förväntningar var 80,9 procent.

Premieintäkterna inom divisionen P&C uppgick netto till 1.189 miljoner euro. Väntat där var 1.162 miljoner euro.

I kvartalsrapporten spår bolaget att totalkostnadsprocenten för If kommer att uppgå till 81,5-83,5 procent för helåret 2021.

 

Nordeas styrelse vill återköpa 500 miljoner aktier

Inför förra vårens årstämma ville styrelsen ha mandat att återköpa 225 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,56 procent av alla aktier i bolaget.

På onsdagen uppgav Nordeas största ägare Sampo att de avser minska sitt innehavet i Nordea betydligt under de nästkommande 18 månaderna. Det har spekulerats om att Nordea kan komma att rikta ett återköpsprogram till Sampo.

När svenska staten ville minska sitt tidigare stora innehav i Nordea för ett antal år sedan låg det möjliga säljtrycket som en våt filt över Nordea-aktien under en tid.

I bokslutet i början av februari meddelade Nordea att utdelningen för 2020 föreslås bli 0,39 euro per aktie, och föreslås betalas ut i september.

”Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie”, skrev banken.

Styrelsen föreslog att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att betala ut den återstående delen av utdelningen för 2019 (0,33 euro per aktie) och utdelningen för 2020 (0,39 euro per aktie) – totalt 0,72 euro per aktie – efter september 2021, i linje med Europeiska centralbankens rekommendation, uppgav banken då.

 

”Sampo inte långsiktig ägare inom bankverksamhet”

Nordea är, enligt Sampo, på god väg att nå sina finansiella mål och har en stark balansräkning. Bolagets innehav i Nordea betraktas dock av Sampo som en investering, där värdet för Sampos ägare ska maximeras.

”Sampo är inte en långsiktig ägare inom bankverksamhet”, sade Torbjörn Magnusson.

Den finländska finanskoncernen ägde motsvarande 15,9 procent av aktierna och rösterna i Nordea per den 31 januari, enligt ägardatatjänsten Holdings. I november sålde Sampo en del av sitt Nordea-innehav.

 

Morgan Stanley: Fyra nordiska aktier med hög ”specifik” risk

Det är hög tid att öka köp- och säljfrekvensen i portföljen sedan riskläget pendlat över mot ett mer subjektivt fokus snarare än det systemfokus för marknaden i helhet som varit melodin under pandemiåret 2020, enligt Alix Guerrini.

Aktiva börshandlare som köper och säljer mot bakgrund av en analys kring att en specifik aktie ska överprestera jämfört med index skiljer sig från passivt investerande i exempelvis indexfonder.

Lista med ”överkänsliga” aktier

Morgan Stanley har upprättat en lista över aktier med högst ”idiosynkratisk natur” (de ”mest överkänsliga” aktierna) och de med ”högst aktiespecifik risk”, skriver CNBC. Dessa aktier är bankens just nu bästa köpråd för aktiva handlare. Aktierna rör sig främst utifrån nyhetsflöde eller fundamenta, snarare än i korrelation med marknaden i sin helhet.

Två faktorer har vägts in särskilt i urvalsprocessen. Den främsta är en särskilt hög ”parvis korrelation”, som indikerar hur troligt det är att en aktie rör sig i samklang med andra. Faktor två är den aktiespecifika risken – vilket definieras som hur hög procentandel av en akties volatilitet som inte går att förklara med marknaden i sin helhet.

Med detta taget i akt har listan av aktier med mest idiosynkratisk risk framställts, och listan beskrivs som ”de aktier med högst specifik risk i sektorer men lägst parvis korrelation”.

Ericsson med på listan

Ericsson finns med en bit ned i listan, men högst ligger det luxemburgska telekombolaget SES, som tilldelas 85 procent specifik risk. Den brittiska mjukvaruutvecklaren Sage ligger också högt, liksom det italienska transport- och infrastrukturbolaget Atlantia samt den brittiska publicisten Pearson. Även det franska mediakonglomeratet Vivendi, gamingbolaget Ubisoft och det nederländska mjukvarubolaget Adyen finns representerade.

”Vi har tagit ut de aktier som har högst poäng i fråga om specifik risk, vilket innebär låg påverkan från risker i form av systematiska och makroekonomiska drivkrafter. Dessutom har vi valt ur sektorer med låg parvis korrelation som tech, mjukvaror, transport, detaljhandel, fastigheter och media”, skriver Morgan Stanley enligt CNBC.

Banker och försäkringsbolag

I en separat lista över bolag med hög specifik risk i branscher med en tvärt emot den andra listan hög parvis korrelation (där aktier rör sig i högre samklang) finns också flera nordiska bolag. Finländska försäkringsbolaget Sampo toppar listan med 77 procent specifik risk. Längre ned i listan finns så väl Handelsbanken som Nordea.