Kategoriarkiv: Cibus Nordic Real Estate

Nasdaq stuvar om i Stockholm Benchmark Index

De aktier som adderas till indexet är Addtech B, Biogaia B, Embracer B, Lifco B, Sampo, SSAB A samt Millicom.

Aktier som i stället tas bort är Biotage, Camurus, Cibus, Cint, Ctek, Hexatronic, Karnov, Lundbergföretagen B, Securitas B och Volvo A.

Nasdaq gör även motsvarande ändringar i OMX Helsinki Benchmark Index (OMXHB) från den 1 juni.

Där adderas Evli, Metsä Board B, Noho Partners samt Terveystalo. Aktier som tas bort är Purmo Group och With Secure.

För Köpenhamns del läggs D/S Norden, NKT och Parken till i OMX Copenhagen Benchmark Index (OMXCB) från den 1 juni. Den aktie som tas bort från indexet är Trifork Holding.

Di: Fyndläge i kollapsad högutdelare

”Intjäningsförmågan har stärkts kraftigt, och bolaget är i grunden en bra inflationsskyddad tillgång – som nu blivit riktigt billig. Direktavkastningen är hela 10 procent”, skriver DI.

I stort sett allt utom aktiekursen har ökat i Cibus, som växt rejält på fem år, då aktien tappat 63 procent från toppen.

Genom en nyemission är en avsevärd del av bolagets finansiella osäkerhet borta och Cibus är att betrakta som en bra inflationsskyddad tillgång som har blivit billig efter kursraset.

”Med nyemissionen är en avsevärd del av den finansiella osäkerheten borta. P/e-talet baserat på förvaltningsresultatet är cirka 10 i år och 9 nästa år. Direktavkastningen är också 10 procent, där utdelningen distribueras månadsvis. Kassaflödesavkastningen, om allt kassaflöde skulle delas ut, ligger lite högre på 11 procent”, skriver DI.

Bratt: Så har småspararna agerat under rapportperioden

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och bolag som tittare har önskat fram.

Teknisk analys i programmet: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Aprea Therapeutics, Boliden, Cibus, Episurf, EQT, Hexatronic, I-Tech, New Wave, NVIDIA, OEM, SBB B, Skanska, SolTech Sweden, Storskogen.

 

Trading Direkt: Aktuella börs- och bolagshändelser

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, BHG Group, Calliditas, Camurus, Castellum, Cibus, Diös, Embracer, Lime Tech, Modus terapeutics, Nasdaq, Oncopeptides, SBB, Sinch, Wallenstam

 

Trading Direkt: Genomgång av blankningarna på börsen

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Olja, BICO Group, Blick Global Group, Camurus, Cibus, Ericsson, Fingerprint Cards, Kindred, Millicom, NIO, SBB, Sinch, Skanska, Storytel, Thule.

Cibus återkallar förslag om nytt aktieslag

Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med bolagets större aktieägare, uppges det.

”Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 euro, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier”, skriver bolaget.

Syftet med den tidigare föreslagna fondemissionen var att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Genom införandet av det nya aktieslaget förväntades bolaget enligt styrelsen ytterligare öka förutsättningarna att nå bolagets tillväxtmål samt att nå en kreditrating motsvarande investment grade, hette det.

”Efter diskussion med bolagets större aktieägare står det klart att det i nuläget saknas tillräckligt stöd för införande av stamaktier av serie D genom ändring av bolagsordningen och fondemission. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget om fondemission samt förslaget om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolagets befintliga aktie inte kommer att byta namn till stamaktier av serie A och att aktieslaget stamaktier av serie D, inte kommer införas”, meddelas det.

En effekt blir att förslaget om vinstutdelning på stamaktier av serie D uteblir, med innebörden att förslaget till vinstutdelning uppgår till 0,75 euro per befintlig aktie, vilket innebär totalt sett mindre utdelning från bolaget än vad som hade blivit fallet om stamaktier av serie D hade utgivits. Styrelsen anser att det fulla beloppet ändå bör delas ut och föreslår därför att extra bolagsstämma beslutar om extrautdelning så att beloppet per befintlig aktie sammanlagt blir 0,99 euro.

”Mot bakgrund av att avstämningsdagen för april kommer att infalla före det att den extra bolagsstämman fattat beslut om extra vinstutdelning, kommer utdelningen i april att vara 0,02 euro per aktie lägre än vad den borde ha varit. För att uppnå en total utdelning om 0,99 euro per aktie kommer detta enligt styrelsens förslag att kompenseras för genom höjd utdelning i maj”, skriver bolaget.