Kategoriarkiv: Haldex

Halvledare: Experter spår slutet på komponentbristen

”Måste jag gissa på när utbud och efterfrågan matchar så säger jag slutet av 2022”, säger Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjäll.

Aktiechefen är av bedömningen att marknaden kommer att få se en gradvis förbättring av leveranskedjorna under det innevarande året, men att det kommer variera från tillverkare till tillverkare.

”Färre produktionsstörningar i år”

Under 2021 införde en handfull bolag produktionsstoppdagar i sviterna av halvledarbristen. Bland andra Volvo lastvagnar och Scania införde stoppdagar, påminner Lars Söderfjäll om.

”Du såg till exempel att Scania behövde ta fler stoppdagar medan Volvo Trucks kan fortsätta att köra enligt plan. Svårt att säga när marknaden är i balans igen, men vi tror inte att eventuella produktionsstörningar under 2022 kommer att vara i närheten av vad vi såg under 2021 och alltså möjliga att se igenom”, säger aktiechefen.

Magnus Behm, analytiker på Pareto, är inne på liknande spår och bedömer att det under de två första kvartalen i år kommer ses en gradvis förbättring gällande halvledarproblematiken.

”Normalläge första kvartalet nästa år”

”Jag tror att vi ser ett normalläge under det första kvartalet 2023”, uppger Magnus Behm.

Av det nya årets två första handelsdagar att döma tycks marknaden ha en något positiv inställning till halvledarproblematiken. Aktien i fordonsunderleverantören Haldex handlades under tisdagseftermiddagen upp med nästan 6 procent, efter att ha stängt på plus 2,6 procent dagen före. Även de halvledarkänsliga bolagen Volvo AB, Volvo Cars, Traton och Autoliv har haft en hyfsat stark start på det nya året.

Paretos analytiker Magnus Behm noterar att det föreligger flera orsaker bakom de upphandlade kurserna och nämner sektorallokering, det vill säga tillväxt mot värdeaktier, samt en ”förväntan om minskad halvledarbrist 2022”.

På frågan till Ålandsbankens Lars Söderfjäll om marknaden nu håller på att prisa in en återhämtning för halvledare konstaterar han att aktiekurserna hos underleverantörer och OEM:er inte fullt ut reflekterar en återhämtning till en mer normal nivå i bilproduktionen än.

”Kursrörelser sker från låga nivåer”

”Man får komma ihåg att många kursrörelser sker från låga nivåer”, konstaterar aktiechefen.

Lars Söderfjäll är av förhoppningen att marknaden har fått se det värsta av komponentbristen under hela det tredje och inledningen av det fjärde kvartalet 2021.

”Det var också rätt många biltillverkare, till exempel Toyota, Honda, GM och Ford, som under 4Q kommunicerade att de planerade för mer eller mindre normala ”line rates” under slutet av förra året. IHS reviderade också upp sin prognos för fordonsproduktionen något i slutet av december. Så det är nog en rimlig tanke att marknaden åtminstone inte tror att det blir värre än vad vi såg i höstas”, uppger aktiechefen.

 

Rejält vinstlyft för Haldex

Den justerade rörelsemarginalen blev 11,5 procent (4,4).

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 142 miljoner kronor. För motsvarande kvartal i fjol blev rörelseresultatet 30 miljoner kronor.

Engångseffekter på netto +27 miljoner kronor, inklusive ett positivt resultat på 43 miljoner kronor från försäljningen av fastigheten i Kansas City i USA, påverkade resultatet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.080 miljoner kronor (1.180).

Resultatet efter skatt blev 95 miljoner kronor (3).

Halvledarbrist potentiell risk

Den globala bristen på integrerade kretsar har dykt upp som en potentiell risk för Haldex i region Amerika, ”troligen” begränsad till andra kvartalet 2021.

Det skriver Haldex i rapporten beträffande affärsområde Amerika.

”Denna brist har potential att påverka nya lastbilsproduktionsnivåer i upp till flera veckor under kvartalet. Haldex försäljningsmix, som gynnar de lönsamma eftermarknadsprodukterna, bör dock förbli i stort sett opåverkad”, heter det.

Haldex skriver också att marknadsutsikterna för lastbilsproduktionen visar på en ökning med 32 procent i år i jämförelse med 2020 i Amerika. Produktionen uppges dock fortfarande vara ”kraftigt” begränsad på grund av brist på halvledare och andra komponenter.

”De stora amerikanska fordonsflottorna fortsätter att beställa i stora mängder för att säkra lastbilar för framtida behov. Släpvagnsproduktionen beräknas växa med 41 procent under 2021 och vissa släpvagnstillverkare har redan fulla orderböcker för året”, heter det vidare.

Haldex förbättrade resultatet

Haldex rörelseresultat uppgick till 44 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. För motsvarande period i fjol var utfallet -133 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter kom in på 66 miljoner kronor (44). Den justerade rörelsemarginalen blev 6,7 procent (3,8).

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till 22 miljoner kronor.

Nettoomsättningen sjönk till 989 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare (1.141).

Ingen utdelning föreslås för 2020.