Kategoriarkiv: Telia Company

Telia säljer dansk verksamhet

Värderingen motsvarar 8,9x Telia Danmarks rapporterade ebitda 2022.

Transaktionen är villkorad av att parterna ingår slutliga och bindande avtal, någon som förväntas ske i sommar, godkännande från Norlys ägare samt sedvanliga myndighetsgodkännanden. Affären förväntas slutföras senast under det första kvartalet 2024.

”Efter att under flera år ha övervägt olika strategiska alternativ för verksamheten i Danmark, ger kombinationen av Telias starka position inom mobil och Norlys starka position inom infrastruktur en unik möjlighet att skapa en ny nationell utmanare med en engagerad långsiktig ägare, samtidigt som det realiserar omedelbart värde för Telia”, heter det.

Telia avser använda transaktionslikviden för att minska skuldsättningen.

Uppgifter om sammanslagning mellan Tre och Telenor

Enligt tidningen vill CK Hutchison driva på en konsolidering bland operatörerna i Norden. Vid en sammanslagning av Tre och Telenor i Sverige och Danmark skulle en relativt stor kombinerad operatör skapas, samtidigt som en konkurrent försvinner från respektive marknad. Telenor är för närvarande näst största mobiloperatör i Danmark och tredje störst i Sverige.

”Konsolidering i Norden och framför allt Sverige är en historia vi hört tidigare, men det vore sannolikt bra för operatörsmarknaden i Sverige och även Danmark om det besannas. Man har länge diskuterat om fyra operatörer är en för mycket på den svenska marknaden. Om det blir en färre skulle det innebära mindre risk för så kallat irrationellt beteende bland operatörerna, det vill säga priskrig”, säger Stefan Olsson, senior analytiker vid Ålandsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

I Sverige har mindre operatörer som till exempel Tre haft svårt att få tillräcklig lönsamhet. Ägarna till denna operatör, CK Hutchison och Investor, skulle sannolikt välkomna ett initiativ som gav större skala.

”Det finns nu kanske en drivkraft hos CK Hutchison att göra något åt situationen och kanske släppa marknader där man inte nått dit man vill. Telenor å sin sida har arbetat på att bli starkare i Norden, som är deras kärnmarknad och där man har jobbat länge för att få bättre lönsamhet”, säger Stefan Olsson.

Ett kombinerat Tre och Telenor skulle få en stark position både i Sverige och Danmark, och konkurrensen på marknaderna skulle bli mer överblickbar. För Telias del skulle det dock i Danmark innebära en situation där företaget hamnar mer på efterkälken storleksmässigt, då såväl TDC som Tre+Telenor skulle vara betydligt större.

”Danmark är en svår marknad där Telia har haft lägre marginaler än övriga. Det skulle inte hjälpa Telia om Telenor blir starkare och man själv blev kvar med lite för låga volymer i landet”, säger Stefan Olsson.

Operatörerna, som har gått relativt svagt under en längre tid, var stora vinnare på fredagen. Tele2 var starkast inom OMXS30 och var strax före klockan 11 upp 4,2 procent, medan Telia steg 2,5 procent. Telenor steg 2,9 procent i Oslo.

Kirkby: Första kvartalet kan bli tufft för Telia

”Vi är försiktiga vad gäller ebitda-prognosen, men vår tydliga ambition är att öka vårt ebitda-resultat i linje med våra intäkter”, säger hon.

Prognosen som Telia lämnade i bokslutsrapporten är att tjänsteintäkterna väntas visa en låg ensiffrig tillväxt under 2023, medan det justerade ebitda-resultatet väntas bli oförändrat till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Allison Kirkby påpekar att bolaget är mer optimistiskt vad gäller energikostnaderna 2023, men tar samtidigt höjd för om marknaden går in i en riktig recession.

”Vi tror att ebitda inom vår kärnverksamhet inom telekom kan växa med låga ensiffriga procentuella tal, men det råder en osäkerhet kring annonsmarknaden och hur den påverkas om vi går in i en recession”, säger Allison Kirkby.

För det första kvartalet flaggar Teliachefen för en svagare utveckling, eftersom jämförelsekvartalet 2022 inte innehöll lika stora negativa makroekonomiska effekter.

”Första kvartalet kommer att vara tufft vad gäller utvecklingen för ebitda och troligen kassaflödet. Vi hade inte de högre energikostnaderna första kvartalet i fjol och prisinitiativen kommer först i slutet av första kvartalet i år”, säger hon.

Telias prognos för 2023 är också att den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet hamnar i intervallet 7-9 miljarder kronor. Telias miniminivå för utdelningen ligger på 7,9 miljarder kronor, enligt bolagets utdelningspolicy.

Ska investerare vara oroliga kring Telias utdelning 2023?

”Styrelsen diskuterade detta (utdelningskapaciteten, reds anm) länge med oss och den tror på strategin att Telia kan återvända till tillväxt som ska generera kassaflöden för att täcka utdelningen. Vid den här tidpunkten tycker styrelsen inte att det är rätt att gå ifrån utdelningspolicyn på grund av negativa makroekonomiska faktorer”, säger Allison Kirkby.

Neddragning av personalstyrkan

Telias neddragningar av personalstyrkan hamnar troligen närmare 1.500 tjänster under 2023.

”Det blir troligen närmare 1.500 i år. Vi har redan i förra veckan kommit med besked om 1.000 tjänster, varav 60 procent var Teliaanställda och 40 procent var externa konsulter”, säger hon.

Teliachefen upprepar därmed tidigare besked om att neddragningar av personalstyrkan i år blir större än de två föregående åren, då bolaget gjort neddragningar med omkring 1.000 tjänster per år.

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Telia kräver delad nota för nätverksutveckling

Kravet publiceras i upptakten till arbetet med att upprätta ett nytt EU-ramverk för hur kostnader för nätverksutveckling ska fördelas mellan de sektorer som levererar uppkoppling (teleoperatörerna) och de som är beroende av uppkoppling (exempelvis sociala medie-, streaming- och e-handelsbolag) börjar utformas.

EU-kommissionen har begärt återkoppling från båda sidor för hur 5G-nät och fiberkablar ska rullas ut och koppla upp de 27 EU-länderna så effektivt som möjligt.

Teleoperatörernas gemensamma investeringar i infrastruktur uppgår till omkring 50 miljarder euro årligen men behöver större och snabbare investeringar, skriver sektorbolagen.

”Kostnaderna för planering och konstruktion ökar. Priser för fiberoptisk kabel, till exempel, har nästan dubblats under första halvåret 2022. Samtidigt har energi- och råvaruprisuppgångar och också drabbat oss i den sektor som skapar uppkoppling”, skriver cheferna för bolagen.

Vid sidan av Telia är också bland andra brittiska Vodafone och BT Group, tyska Deutsche Telekom och Telefonica och franska Orange några av de andra undertecknarna.

Vidare hävdar sektorns bolag att Europa missat många möjligheter som erbjöds konsumenter i internets framväxt, och att det nu måste byggas styrka inför vidareutvecklingen mot ”metaverse”, som antas bli nästa utvecklingssteg.

”För att detta ska bli möjligt, och för att göra det i en över tid hållbar process, anser vi att de största trafikgeneratorerna bör bidra till de stora kostnader som de för närvarande ger till europeiska nätverk”, skriver bolagen i uttalandet.

Bolag som berörs i resonemanget är Facebook- och Instagram-ägaren Meta Platforms, Google, Microsoft, Amazon och Netflix, som gemensamt svarar för mer än hälften av den totala internettrafiken i Europa och därmed bör tvingas bidra.

Big tech-bolagen har hittills vägrat gå med på att den nämnda logiken bör medföra investeringskrav, med hänvisning till att deras investeringar redan kanaliseras in i utrustning och teknik för att leverera innehåll till användare mer effektivt.

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

EBM: Blankarrapport kan vara manipulation av marknaden

”Mycket tyder på att detta är en fråga som kommer bli mer aktuell och det är något som vi är intresserade av. Vi såg nyheten om SBB igår och hade en intern diskussion här på åklagarkammaren. Det känns nytt och oroande och viktigt att titta närmare på”, säger Jonas Myrdal som är kammaråklagare på EBM och medförfattare av boken Aktiefusk – var går gränsen.

Modus operandi ser i grova drag ut som följer: En aktör blankar en aktie. Publicerar en negativ rapport som mer bär en bedrägeriutrednings prägel än en traditionell analys. Aktien faller och profetian blir så att säga självuppfyllande.

USA-bolagen mesta måltavlorna

Det är framför allt amerikanska bolag som varit måltavla för blankningsspecialister så som Hindenburg Research som gjort metoden till sitt signum. Under förra året publicerade hedgefonden tio så kallade blankningsrapporter. Men även svenska bolag har fått en släng av sleven. När korruptionsskandalen runt Telia blåste attackerade Muddy Waters teleoperatören och tidigare i år gav sig den brittiska analysfirman The Analyst på Evolution. På måndagen var det SBB:s tur när Viceroy Research i en omfattande rapport kallade fastighetsbolaget för ”oinvesterbart”.

Många har ställt sig frågan huruvida metoden är en form av olaglig marknadsmanipulation när avsändaren samtidigt blankar aktien.

”Vad är syftet med informationen”

Enligt Jonas Myrdal på EBM är det en fråga i två steg. För offentligt spridda köp- eller säljrekommendationer gäller stränga krav på att redovisa eventuella intressekonflikter. I ovan nämnda fall har det framgått i samband med rapporterna att det finns en kort position i bolagen. Men enligt Jonas Myrdal är det inte frid och fröjd bara för det.

”Redogör man inte för intressekonflikter så kan det vara manipulation redan där. Har man gjort det så uppkommer här ändå frågan om vad syftet är med informationen? Sprider man den bara i syfte att påverka kursen till förmån för sina egna intressen så kan det ändå vara en manipulation”, säger han.

Huruvida intressekonflikt redovisas är relativt enkelt att kontrollera. Uppsåtet något mer besvärligt. Men om blankarrapporterna bara kommer i samband med egna korta positioner kan det enligt Jonas Myrdal vara ett tecken på att det inte finns något intresse av bolaget löpande och att det bara handlar om att gynna sin egen position. Marknadsmanipulation helt enkelt.

”Kriminellt beteende”

En annan fråga som ställdes efter måndagens rapport om SBB var att Viceroys korta positioner inte syns i FI:s publika blankningsregister. Detta trots att Viceroys medgrundare Fraser Perring sade till Nyhetsbyrån Direkt att hedgefonden blankat aktier för ”a hell of a lot”. I en intervju med Dagens industri kallade den missnöjde SBB-vd:n Ilija Batljan på måndagen de osynliga blankningarna för kriminellt beteende och att det kort och gott var ”för jävligt”.

Jonas Myrdal är mer försiktig än Ilija Batljan i frågan om de osynliga blankningarna är ett lagbrott, men menar att om man har mörkat blankningarna kan det styrka misstanken om att rapporten publicerats i syfte att påverka marknaden till sin egen fördel.

”Höjda gränser”

Att positionerna inte syns kan också bero på att FI för några månader höjde gränsen för vilka positioner som är publika till 0,5 procent av aktiekapitalet

”Vad jag förstår gjorde FI en tolkning av regelverket, som bygger på en förordning från EU så jag tror inte att FI gjorde någon lämplighetsprövning. Jag kan tycka att det är olyckligt att man inte ser blankningar redan vid lägre volymer men om reglerna ser ut så är det svårt att kritisera FI”, säger Jonas Myrdal.

I fallen med Evolution och SBB rör det sig om två högtflygande småspararfavoriter som råkat illa ut. Samtidigt har Finansinspektionen och EBM tidigare kritiserats för att jaga småsparare medan de stora fiskarna kommer undan. Till exempel fick en privatperson böter på 70 000 kr för en affär som inbringade mindre än 2 000 kr. Det sticker i ögonen på många.

”Nolltolerans gäller”

”Tyvärr ligger det förmodligen något i det. Det ursäktar inte de som åker dit, jag vill vara tydlig med att nolltolerans gäller. Men det finns mer att göra när det gäller avancerade manipulationer. Det finns en ambition hos FI och marknadsplatserna att man ska hitta även mer avancerade upplägg. Jag kan inte uttala mig i det här enskilda fallet men den här typen av informationsspridning (blankarapporter, reds anm) skulle kunna vara ett sådant exempel”, säger Jonas Myrdal.

SBB har haft en svag kursutveckling under året men hade Viceroy hoppats på att tjäna mer pengar på sin korta position med måndagens rapport så lyckades de inte. SBB:s aktie föll inledningsvis men steg sedan och slutade dagen upp 6 procent. På tisdagen fortsatte aktien upp och stod vid klockan 13:45 drygt 7 procent högre.

Uppmärksammade blankningsrapporter

Evolution

I november 2021 lämnades en anonym rapport in till spelmyndigheten i New Jersey där Evolution anklagades för att bolaget tjänade pengar från illegala och svartlistade länder.

I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt antydde vd Martin Carlesund att det inte var otänkbart att det var en blankare som stod bakom rapporten. I januari släppte analyshuset The Analyst en blankningsrapport som bland annat hänvisade till uppgifter i den anonyma rapporten. The Analyst hade enligt egen utsaga ingen kort position i bolaget och uppgav sig inte ha gjort analysen på uppdrag av en kund. Från den första rapporten till i dag är Evolution-aktien ned 34 procent.

SBB

Den 21 februari släppte Viceroy Research en rapport där de menade att värdet på SBB:s tillgångar pumpats upp med tveksamma metoder. Bland den långa listan av kritik pekade Viceroy bland annat på att bolaget ägnat sig åt affärer där fastigheter köpts och den tidigare ägaren kvarstår som hyresgäst. SBB har sedan på papperet höjt hyran och värderat upp fastigheterna, men enligt Viceroy är hyreshöjningen i realiteten noll eftersom SBB betalat för fastigheten med D-aktier som ger en utdelning som kan ses som en hyresrabatt. Viceroy har enligt rapporten en kort position i SBB.

Draftkings

Hindenburg Research menade att Draftkings i och med samgåendet med Kambis konkurrent SBtech gett sina aktieägare exponering mot svarta marknader, pengatvätt och organiserad brottslighet. När bolaget noterades genom en SPAC kom 25 procent av intäkterna från SBtech och Hindeburg menade att omkring hälften av SBtechs intäkter kom från svarta- eller oreglerade marknader. Hindenburg hade inför rapportens publicering tagit en kort position i bolaget.

Telia

Telia hamnade i blåsväder när en korruptionsskandal kring bolagets verksamhet i Uzbekistan flöt upp till ytan. Frågan blev en flerårig följetång som slutade med avyttring av verksamheterna i österled och åtal av toppchefer, däribland den tidigare vd:n Lars Nyberg. 2015 vittrade hedgefonden Muddy Waters blod och menade att bolagets ovilja att redovisa all information i ärendet kunde få stora konsekvenser.