Kategoriarkiv: SAS AB

Ökad passagerartrafik för SAS i maj

SAS kapacitet, mätt som ASK, ökade med nära 17 procent. Kabinfaktorn var 77,1 procent, en ökning med 5,7 procentenheter, och förändringen i passagerarkilometer (RPK) var 26,3 procent.

SAS valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, var ned 1,9 procent jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till tillgänglig flygstol, var upp cirka 6,4 procent.

”Under de senaste månaderna har kapacitetsproblem kopplade till flygledningen i Köpenhamn orsakat betydande problem för flygbolag, flygplatser och inte minst våra passagerare. Vi förväntar oss att alla parter tar sitt ansvar och ser till att våra passagerare kan resa var de vill och när de vill i sommar. Vi kommer att begära ersättning för de kostnader som störningarna har orsakat,” kommenterar vd Anko van der Werff, i en kommentar.

Domstol godkänner SAS kapitalplan

Genom detta förfarande kommer SAS att genomföra en ”konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital”, heter det.

”Kapitalanskaffningsprocessen är nästa viktiga steg i SAS FORWARD, vår transformationsplan som syftar till att stärka vår finansiella ställning, säkerställa långsiktig konkurrenskraft och befästa vår position som Skandinaviens ledande flygbolag”, skriver SAS vd Anko van der Werff.

 

Uppgifter: Apollos planer att ta majoritetspost i SAS kan stoppas

I onsdags rapporterade Reuters om Apollos intresse av att ta en majoritetspost i SAS.

Enligt den danska tidningen Berlingske söker Apollo en ägarandel på uppemot 70 procent, vilket också bekräftas av en källa med insyn i diskussionerna till Dagens industri.

För att en sådan affär ska gå igenom måste ett hinder övervinnas. EU:s regelverk kräver nämligen att en ägarmajoritet finns inom EU för att ett flygbolag ska kunna erhålla en verksamhetslicens, skriver Dagens industri och påminner om att Apollo är amerikanskt.

Att förlora sina EU-licenser är icke önskvärt för SAS, varför det nu pågår ett arbete med att försöka hitta en lösning för att möjliggöra Apollos maktövertagande, enligt källor till Dagens industri. En källa beskriver det som att Apollo ”undersöker om det går att lösa”, där det aktuella spåret enligt Di:s uppgifter är att få beviljat ett undantag från EU:s krav på ägarmajoritet, skriver Dagens industri.

SAS passagerarsiffror ökade med 64 procent i februari

SAS kapacitet, mätt som ASK, ökade med 33 procent. Kabinfaktorn var 70,8 procent, en ökning med 12,7 procentenheter, och förändringen i passagerarkilometer (RPK) var 61,4 procent.

SAS valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, var upp nära 1,8 procent jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till tillgänglig flygstol, var upp cirka 26 procent.

Trading Direkt: Günther Mårder om kostnadsbesparing

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Atrium Ljungberg, Boozt, Byggmax, Cdon, Clas Ohlson, Ecore, Getinge, Lagerkrantz Group, Orrön, Powercell, Qliro, SAS, Truecaller och Xbrane.

SAS överens med ännu ett leasingbolag

I början av november meddelade SAS att bolaget hade kommit överens med ytterligare två leasegivare, efter att den 5 oktober ha meddelat att bolaget nått avtal med sammanlagt tio leasegivare. Därmed har SAS nu överenskommelser med 13 leasegivare, som sammanlagt står för 46 flygplan.

Bolaget beskriver överenskommelserna som viktiga steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder kronor i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS Forward-planen.

De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen träder i kraft.

”Vi fortsätter att göra framsteg i vår chapter 11-process, och är glada att meddela att vi har nått en överenskommelse om ändrade leasingavtal med ytterligare en leasegivare. Vi är tacksamma för det konstruktiva samarbete som vi har haft med våra leasegivare”, säger SAS vd Anko van der Werff.

SAS: Överrens med två leasingbolag om avtalsändringar

Inklusive de ändrade avtalen med leasegivare som SAS offentliggjorde den 5 oktober har flygbolaget nu nått avtal med sammanlagt tolv leasegivare, som står för sammanlagt 43 flygplan, som en del av chapter 11-processen.

SAS uppger att bolaget genom de ändrade leasingavtalen är på god väg att uppnå de planerade årliga kostnadsbesparingarna om åtminstone 850 miljoner till 1,0 miljarder kronor i minskade kostnader för flygplansleasing och minskade kapitalkostnader, vilket utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder kronor till räkenskapsåret 2026 som en del av SAS Forward-planen.

”Bolaget avser att fortsätta förhandlingarna med vissa andra av sina leasegivare för att åstadkomma ytterligare ändringar i befintliga leasingavtal”, uppges det vidare.

Saab köper in sig i elflygplansbolag

Investeringen i Heart Aerospace uppgår till 5 miljoner dollar, skriver Saab, samma dag som flygbolaget SAS skriver i ett separat pressmeddelande att ett supportavtal tecknats med en option på att köpa in flygplan.

SAS skriver att Heart Aerospace kommer ha en elektrisk modell certifierad för trafikflyg från 2028, en helelektrisk modell med beteckningen ES-30 med räckvidden 200 kilometer.

”Ett hybridsystem installeras för att säkra reservkraft utan att kanibalisera på batteriet och det kan också nyttjas på längre flighter som ett komplement till elkraften som tillförs av batteriet. Detta ger ES-30 en förlängd räckvidd på 300 kilometer med 30 passagerare och en flexibilitet att flyga upp till 800 kilometer med 25 passagerare”, skriver SAS.

Tidigare investerare i Heart Aerospace är bland andra EQT Ventures, European Investment Council, United Airlines och Air Canada.

Saab och Heart Aerospace har i samband med investeringen också tecknat ett samarbetsavtal för leveranser av delsystem och för att utforska ytterligare möjliga samarbetsområden, exempelvis certifiering och tillverkning, skriver försvarsbolaget.

Heart Aerospace själva släppte också nyheter under dagen, då bolaget i ett DN-reportage tillkännagav att en fabrik för flygplanstillverkning ska byggas vid Säve flygplats i Göteborg. Satsningen ska enligt planerna generera minst 1.000 nya jobb till och med 2025, rapporterar DN.

 

SAS har säkrat 7 miljarder kronor i finansiering

DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen.

DIP-finansieringen är strukturerad som ett lån med flera utbetalningstillfällen.

DIP-lånet kommer att löpa med en årlig ränta motsvarande den justerade referensräntan Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 9,0 procent, vilken låntagaren kan välja att betala kontant eller genom att räntebeloppet adderas till det utestående kapitalbeloppet.

DIP-finansieringen är föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt. SAS förväntar sig att Domstolen godkänner Bolagets DIP-finansiering i mitten av september 2022.

 

SAS har skulder på 58 miljarder

SAS och de dotterbolag som omfattas av den frivilliga konkursprocessen Chapter 11 i USA kommer inom kort att ge in en finansiell redogörelse samt uppgifter om tillgångar och skulder till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA.

I samband med att dessa handlingar ges in till domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 30 juni 2022, som framgår av tabellen nedan:

image

Bild: SAS pressmeddelande

Den finansiella informationen ovan har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor. SAS släpper sin delårsrapport för det tredje kvartalet, maj-juli, den 26 augusti.