Kategoriarkiv: SAS AB

SAS har säkrat 7 miljarder kronor i finansiering

DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen.

DIP-finansieringen är strukturerad som ett lån med flera utbetalningstillfällen.

DIP-lånet kommer att löpa med en årlig ränta motsvarande den justerade referensräntan Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 9,0 procent, vilken låntagaren kan välja att betala kontant eller genom att räntebeloppet adderas till det utestående kapitalbeloppet.

DIP-finansieringen är föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt. SAS förväntar sig att Domstolen godkänner Bolagets DIP-finansiering i mitten av september 2022.

 

SAS har skulder på 58 miljarder

SAS och de dotterbolag som omfattas av den frivilliga konkursprocessen Chapter 11 i USA kommer inom kort att ge in en finansiell redogörelse samt uppgifter om tillgångar och skulder till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA.

I samband med att dessa handlingar ges in till domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 30 juni 2022, som framgår av tabellen nedan:

image

Bild: SAS pressmeddelande

Den finansiella informationen ovan har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor. SAS släpper sin delårsrapport för det tredje kvartalet, maj-juli, den 26 augusti.

 

Ryanairs vinst lägre än väntat

Lågprisflygbolaget Ryanair redovisar ett resultat efter skatt på 188 miljoner euro för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret som avslutar 31 mars (-273). Väntat var ett resultat efter skatt på 407 miljoner euro, skriver Dow Jones och hänvisar till Factset.

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 miljarder euro (0,4). Väntat var en nettoomsättning på 2,5 miljarder euro.

Ryanair uppger att det har begränsad visibilitet vad gäller andra kvartalet av det brutna räkenskapsåret och nära noll visibilitet för andra halvåret. Bolaget avstår därför från att ge någon resultatprognos för tillfället.

SAS har fått godkännande från USA-domstol

De godkännanden domstolen har beslutat bekräftar enligt SAS att bolaget har rätt att fortsätta sin löpande verksamhet som vanligt genom processen, vad gäller bland annat utbetalning av löner, uppfyllanden av åtaganden enligt kundprogram inklusive Eurobonus, och att fullt ut betala leverantörer, även för varor och tjänster som levererats efter den 5 juli då ansökan offentliggjordes.

På torsdagseftermiddagen svensk tid inleddes den första hearingen i en domstol i New York Southern District gällande SAS ansökan om skydd enligt den amerikanska konkurslagstiftningens Chapter 11. Det skriver norska NTB enligt Finansavisen.

I början av hearingen ville domaren Michael E. Wiles höra detaljer om flygbolagets aktuella kassa, och på frågan svarade SAS advokat att bolaget har omkring 7,4 miljarder svenska kr i likvida medel.

Det motsvarar en minskning med cirka 400 miljoner kr jämfört med den kassa SAS uppgav sig ha i tisdagens pressmeddelande – då var beskedet 7,8 miljarder kr.

 

Trading Direkt: Riskhantering med Jonas Thulin, Erik Penser

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, räntor, valutor, råvaror, 10 tittarönskemål samt SAS vars nyhetsflöde har varit i rampljuset i veckan.

Aktier som nämndes i sändningen: SAS, SBB, Dustin.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P 500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Sensys Gatso Group, OX2, Sandvik, Azelio, Xbrane Biopharma, Enquest, Petrotal, Abelco Investment, Investor, Clas Ohlsson, SAS.

 

DNB: SAS-aktiens värde sannolikt förlorat

Det skriver DNB i en kommentar till tisdagens besked att SAS ansökt om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA.

”Givet den väntade betydande utspädningen från nyemissionen och den kommande skuldkonverteringen samt den pågående pilotstrejken, tror vi att värdet av den nuvarande aktien är förlorat”, skriver DNB.

Banken upprepar riktkursen 0,10 kr och rekommendationen sälj.

 

SAS ansöker om amerikansk rekonstruktion

SAS skriver att det förväntas kunna uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt. Bolaget hade likvida medel på 7,8 miljarder kronor vid halvårsskiftet.

Bolaget uppger också att det är i ”långt gångna” diskussioner med ett flertal potentiella långivare gällande ytterligare så kallad debtor-in-possession-finansiering (DIP) om uppemot 700 miljoner dollar (cirka 7,2 miljarder kronor).

”Beslutet fattades på tisdagsmorgonen”

Beslutet att lämna in en ansökan om finansiell rekonstruktion i enlighet med chapter 11 i USA togs vid ett styrelsemöte i SAS på tisdagsmorgonen.

Det sade bolagets styrelseordförande Carsten Dilling vid en presskonferens på tisdagen.

”Det var inte en direkt effekt av strejken. Vi visste hela tiden att det kunde bli relevant för oss att starta en domstolsprocess, som vi gör i dag. Men givetvis har strejken satt press på vår likviditet och fört processen vidare”, sade han.

SAS vd Anko van der Werff förnekade ett påstående att bolaget började planerna för att genomgå ett chapter 11-förfarande redan i november i fjol.

”Strejken har accelererat beslutet”

”Det är helt osant. Vi har sagt att det är en brist på framsteg inom SAS Forward och att brist på framsteg kunde leda till domstol. Strejken har accelererat detta. Vi har varit öppna med att det kan hända, om inte parterna kommer till bordet”, sade Anko van der Werff.

Beslutet att starta processen just i USA togs enligt Carsten Dilling sedan bolaget gått igenom möjligheterna i andra länder.

”Vi har sett till det vi behöver göra och kommit fram till att det amerikanska regelverket är det bästa för bolaget”, sade han.

Anko van der Werff tillade att en fördel med att genomgå processen i USA är de möjligheter som ingår i den amerikanska konkurslagstiftningens chapter 11.

”Handlar om konkursskydd och finansiell rekonstruktion”

”Rent praktiskt finns exempelvis så kallade ‘stay order’, där flygplanen stannar hos oss tills vi fattar beslut om annat. Detta handlar om konkursskydd och finansiell rekonstruktion där man kan fortsätta att driva verksamheten. Inom andra jurisdiktioner kunde förfarandet ha fått större konsekvenser”, sade SAS-vd:n.

SAS-aktien fortsatte att falla när handeln inleddes i Stockholm på tisdagen. Omkring klockan 9.10 hade SAS backat ytterligare 5,5 procent till strax över 0:58 kronor.

”Väl genomtänkt”

Beslutet att ansöka om finansiell rekonstruktion under chapter 11 i USA är ett väl genomtänkt beslut av styrelsen.

Det sade Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS, vid en webbsänd presskonferens på SAS huvudkontor i Solna på tisdagen.

”Under många år har SAS varit tyngt av alltför stora kostnader. De senaste åren har varit de svåraste någonsin inom flygindustrin och framtiden förblir svårförutsägbar”, sade Carsten Dilling.

Han sade också att den pågående pilotstrejken gör en svår situation ännu tuffare.

”Vi måste helt enkelt göra mycket mer, och mycket fortare. Chapter 11-ansökan är ett sätt att accelerera arbetet med SAS Forward”, sade styrelseordföranden.

 

”Strejken en gigantisk kamp för överlevnad”

”Det här var en av de brickor som skulle läggas i planen för överlevnad. Om man inte kan lägga den, så finns det ingen plan”, kommenterar Jacob Pedersen.

Han beskriver de aktuella problemen för flygbolaget som ”enorma” och säger att SAS nu på något sätt måste försöka tvinga piloterna att ge med sig.

”Då återstår bara att släpa SAS genom en process med konkursskydd för att försöka vrida om armen på de parter man inte kunnat förhandla med på plats”, säger Sydbankanalytikern vidare.

Strejken kommer enligt Jacob Pedersen att bli mycket dyr för SAS, då dels passagerare har avstått från att köpa biljetter under varslet och dels eftersom de väntas fortsätta att avstå under den tid flygplanen står på marken.

”Om den här strejken varar i 14 dagar har man antagligen tappat hälften av de 8 miljarder svenska kronor man hade i kassan. Allting är inte en förlust, men det är en likviditetseffekt. Då börjar SAS mycket snabbt närma sig en situation där det inte längre finns några pengar i kassan”, kommenterar analytikern för Marketwire.

 

SAS: Strejken blir av

”Hur i hela världen kan detta vara rätt, när vi söker få in nytt kapital till bolaget?” frågade SAS-vd:n retoriskt och tillade att han nu skulle bege sig till flygbolagets kontor för att ”få saker att fungera så väl de kan”.

Anko van der Werff var mycket kritisk till pilotfacket, som han ansåg satte bolaget och dess passagerare i en mycket svår situation under den mest hektiska reseperioden på året.

Strejken beräknas enligt SAS leda till att cirka 50 procent av alla bolagets flygningar ställs in, cirka 30 000 passagerare per dag påverkas. De flygningar som genomförs av SAS Link, SAS Connect och SAS externa partners berörs inte av strejken.

Strejken har en negativ effekt på SAS likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig, uppger flygbolaget i ett pressmeddelande.

Strejken har redan trätt i kraft på SAS skandinaviska hemmabaser medan de SAS-plan som befinner sig på annan ort har en viss tid på sig att ta sig hem.

”De piloter som är på hemmabas är nu uttagna i strejk och de piloter som är på bortabas har 24 timmar på sig att ta sig tillbaka”, säger Rebecca Rosenvinge, kommunikatör på Svensk Pilotförening.

Efter att ha stigit tidigare under dagen föll SAS-aktien brant när bolagets vd började tala inför tv-kamerorna. Strax efter klockan 12.30 var aktien ned 11 procent.

 

Här är veckans mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Den tredje kolumnen avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

Aktie Blankningsprocent Förra veckan
SBB 14,9 14,2
Electrolux 14,6 15,5
Scandic Hotels 12,8 12,7
Mips                  12,5 11,5
Thule                11,8 12,0
Elekta                10,9 11,0
Sinch                10,8 10,7
SKF                  10,1 10,0
Fingerprint Cards 9,7 9,5
Avanza 8,9 8,7
Securitas 8,3 8,2
SAS 7,7 7,6
Bico 7,4 7,2
H&M 7,1 7,0
Powercell 6,1 5,9