Kategoriarkiv: Investor A

Investor höjde substansvärdet 16 procent

Bolaget redovisar i rapporten ett marknadsvärdesjusterat substansvärde om 831 kr per aktie för utgången av det första kvartalet, upp från 713 kr i slutet av det fjärde kvartalet.

Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,4 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,1 procent i slutet av det fjärde kvartalet.

Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 721 kr, mot 603 kr vid utgången av det fjärde kvartalet.

Investors portföljbolag Mölnlycke redovisar en organisk tillväxt på 14 procent i det första kvartalet, en tydlig avmattning mot 41 procent i det fjärde kvartalet.

”Tillväxten påverkades negativt av ett starkt första kvartal 2020 då utbrottet av covid-19 resulterade i stark tillväxt för Gloves, Antiseptics och Staff Clothing”, skriver Investors vd Johan Forsell om Mölnlycke i rapportens vd-ord.

Mölnlyckes ebita-marginal uppgick till 29,4 procent i det första kvartalet, en förbättring med nästan med 5 procentenheter från det första kvartalet 2020, ”drivet av den starka tillväxten och god kostnadskontroll”, enligt vad Johan Forsell uppger i rapporten.

 

 

Trading Direkt: Eric Strand och Tobbe Rosén om silver

 

Teknisk analys i programmet: Silver, OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, GBP/SEK, EUR/SEK, Guld, Koppar, Olja (Brent), Bayn Group, ICA, Moberg Pharma, Ziccum, Cloetta, Iapotek, Swedbank, Fingerprint, Investor, Industrivärden, Latour, Svolder, Bure, Kinnevik.

Investor föreslår utdelning på 14 kr

Utdelningen för 2019 låg på 9,00 kr efter att investmentbolaget för cirka ett år sedan först förslagit 14,00 kr, ett förslag som reviderades ned i slutet av mars på grund av pandemin.

Utdelningen för 2020 föreslås betalas ut i två utbetalningar under året, där den första uppgår till 10,00 kr.

Föreslår split

Styrelsen föreslår även en aktiesplit 4:1, det vill säga varje befintlig aktie kommer att delas upp i fyra aktier.

Bolaget redovisar i rapporten ett marknadsvärdesjusterat substansvärde om 713 kr per aktie för utgången av det fjärde kvartalet 2020, upp från 702 kr i slutet av det tredje kvartalet.

Rabatten minskade något

Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,1 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,7 procent i slutet av det tredje kvartalet.

Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång var 603 kr, mot 599 kr vid utgången av det tredje kvartalet.

Investors resultat efter skatt blev 7.586 miljoner kr (33.713) i det fjärde kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 9,99 kr (44,07).

”Ska utvärdera portföljbolagen”

Investor ska ständigt utvärdera om investmentbolaget är rätt ägare för sina portföljbolag. Det skriver Investors vd Johan Forsell i bokslutet för 2020.

”Vi kommer att fortsätta investera selektivt i våra tre affärsområden. Samtidigt måste vi löpande utvärdera våra företag för att bedöma deras potential och om vi är rätt ägare”, lyder formuleringen i rapporten.

Geografisk expansion

Han skriver i vd-ordet även att Investors bolag inom medicinteknik och hälsovård gynnas av demografiska trender och här ser Investor-ledningen goda möjligheter till geografisk expansion. Och inom automation är företag, enligt Investors vd, som Atlas Copco, ABB och Peab väl positionerade.

”EQT exponerar oss mot det växande segmentet alternativa investeringar medan Ericsson och Nasdaq är bra exempel på företag med starka teknologierbjudanden, vilket är viktigt i en alltmer digital värld”, skriver han.

 

Investor föreslår utdelning på 14 kr

Utdelningen för 2019 låg på 9,00 kr efter att investmentbolaget för cirka ett år sedan först förslagit 14,00 kr, ett förslag som reviderades ned i slutet av mars på grund av pandemin.

Utdelningen för 2020 föreslås betalas ut i två utbetalningar under året, där den första uppgår till 10,00 kr.

Föreslår split

Styrelsen föreslår även en aktiesplit 4:1, det vill säga varje befintlig aktie kommer att delas upp i fyra aktier.

Bolaget redovisar i rapporten ett marknadsvärdesjusterat substansvärde om 713 kr per aktie för utgången av det fjärde kvartalet 2020, upp från 702 kr i slutet av det tredje kvartalet.

Rabatten minskade något

Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,1 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,7 procent i slutet av det tredje kvartalet.

Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång var 603 kr, mot 599 kr vid utgången av det tredje kvartalet.

Investors resultat efter skatt blev 7.586 miljoner kr (33.713) i det fjärde kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 9,99 kr (44,07).

”Ska utvärdera portföljbolagen”

Investor ska ständigt utvärdera om investmentbolaget är rätt ägare för sina portföljbolag. Det skriver Investors vd Johan Forsell i bokslutet för 2020.

”Vi kommer att fortsätta investera selektivt i våra tre affärsområden. Samtidigt måste vi löpande utvärdera våra företag för att bedöma deras potential och om vi är rätt ägare”, lyder formuleringen i rapporten.

Geografisk expansion

Han skriver i vd-ordet även att Investors bolag inom medicinteknik och hälsovård gynnas av demografiska trender och här ser Investor-ledningen goda möjligheter till geografisk expansion. Och inom automation är företag, enligt Investors vd, som Atlas Copco, ABB och Peab väl positionerade.

”EQT exponerar oss mot det växande segmentet alternativa investeringar medan Ericsson och Nasdaq är bra exempel på företag med starka teknologierbjudanden, vilket är viktigt i en alltmer digital värld”, skriver han.