Kategoriarkiv: ICA Gruppen

Ica ansöker om avnotering

Sista dag för handel i Ica Gruppens aktier kommer att meddelas så snart bolaget fått besked från Nasdaq Stockholm.

Ansökan om avnotering sker mot bakgrund av att Murgrönas bud på Ica har accepterats i sådan utsträckning att Murgröna innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Ica. Murgröna har därmed även påkallat tvångsinlösen.

Styrelsen för Ica Gruppen har vidare, på begäran av Murgröna, beslutat att kalla till en extra bolagstämma att hållas den 3 februari 2022 för beslut om bland annat val av styrelse.

 

Murgröna nu över 90 procent i Ica

”Det känns fantastiskt bra att affären nu är i hamn. Det ger ny energi till hela Ica-systemet och kommer gynna Ica ur ett 100-årsperspektiv. Avnoteringsprocessen kan nu inledas samtidigt som de aktieägare som ännu inte accepterat budet fortfarande har tid att acceptera”, säger Ica-handlarnas Förbunds vd Göran Blomberg enligt pressmeddelandet.

Den 10 november i år lämnade Ica-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring, genom Murgröna Holding, ett bud på Ica värt 534 kronor kontant per aktie.

Som tidigare kommunicerats har Murgröna beslutat att förlänga acceptfristen för budet till och med den 7 januari 2022.

Kepler: Budet på Ica är ”vettigt”

”Budet är vettigt förutsatt att gruppen måste göra betydande tillväxtinvesteringar och möjligen hitta en bättre lösning för att anpassa intressen mellan de oberoende handlarna och den centraliserade onlineverksamheten”, skriver Kepler Cheuvreux.

Vidare bedömer Kepler Cheuvreux att ett konkurrerande bud på koncernen från en industriell eller finansiell köpare är ”osannolikt”.

Budet från Ica-handlarnas Förbund och AMF ligger på 534 kronor kontant per aktie i Ica Gruppen.

Vid 10.45-tiden hade Ica stigit 10,8 procent till 532:70 kronor på Stockholmsbörsen.

 

Ica-handlarnas vd: Onoterat Ica ger frihet att agera snabbt

”Förändringarna går allt snabbare i vår omvärld, där pandemin har snabbat på det ytterligare. Vi ser det i form av en ökad digitalisering och automatisering, men det finns också ett ganska stort förändringstryck inom hållbarhet som påverkar kundernas agerande”, säger han.

Kan inte Ica göra dessa förändringar som noterat bolag?

”Jo, det finns redan många förändringsplaner inom Ica Gruppen och det här ändrar inte de kortsiktiga planerarna. Vi kommer att kunna snabba på planerna i en onoterad miljö.”

Räknar ni med att Icas lönsamhet försämras framöver?

”Alla investeringar syftar till att det långsiktigt ska bli bättre, sedan kan det ju initialt påverka lönsamheten kortsiktigt. De investeringarna fungerar även i en börsnoterad miljö, men med vår modell kommer vi att utvecklas snabbare i en onoterad miljö.”

Göran Blomberg lyfter fram att Ica-modellen bygger på de 1.500 handlarna som är entreprenörer i samverkan.

”Vi tror att det här sker mycket bättre i onoterad miljö. Vi kan agera snabbare med en mycket högre grad av transparens, där vi kan ta tillvara på de duktiga entreprenörerna”, säger han.

Är det ett missnöje bland Ica-handlarna som har lett till budet?

”Nej, det är det inte. Det finns åsikter om hur man hanterar verksamheten och det är viktigt att lyssna på entreprenörerna. Det är det som utvecklar oss och det är det som vår modell bygger på. Det här beslutet är inte drivet av det”, säger Göran Blomberg.

I slutet av oktober cirkulerade marknadsspekulationer som gjorde gällande att Ica var ett attraktivt uppköpsobjekt, vilket har bidragit till en kursuppgång i Ica Gruppen.

Att onsdagens bud skulle vara ett svar på att andra spekulanter har visat intresse för bolaget avvisar Göran Blomberg.

”Vårt agerande är baserat på våra egna planer och inget annat. Vi äger 54 procent av Ica, något som eventuella spekulanter har att förhålla sig till. Vi känner bara till och kan kommentera våra egna planer”, säger han.

Ica har haft en planering bakom budet och att aktiekursen steg i oktober, efter marknadsryktena om uppköp, beskriver Göran Blomberg som ”väldigt tråkigt” i sammanhanget.

Budkursen på 534 kronor per aktie motsvarar en premie om 11 procent jämfört med tisdagens stängningskurs, men det ligger omkring 30 procent över kursen den 22 oktober, det vill säga före marknadsspekulationerna om ett uppköp.

”Det tycker vi är en bra premie. Av de analytiker som följer Ica ligger riktkursen på 398 kronor i snitt och det återspeglar väldigt väl hur marknaden ser på bolagets värde”, kommenterar Göran Blomberg.

Storägare lägger bud på Ica

Ica-aktien stängde på tisdagen på 480:70 kronor.

Budgivaren kommer inte att höja det erbjudna vederlaget, heter det i pressmeddelandet.

Erbjudandet innebär att Ica Gruppen värderas till drygt 107 miljarder kronor.

Ica Gruppens styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Ica Gruppen att acceptera budet.

Budet är villkorat av att ägare till mer än 90 procent av aktierna accepterar budet.

Ica-handlarnas Förbund är redan den största aktieägaren i Ica Gruppen, med ett aktieinnehav om cirka 54 procent.

Ica skriver vidare att budet motsvarar en premie om 29 procent jämfört med stängningskursen för Ica Gruppens aktie på Nasdaq Stockholm den 22 oktober 2021 (vilket var den sista handelsdagen före marknadsspekulationer om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande på Ica Gruppen uppstod) och en premie om 31 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Ica Gruppens aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 22 oktober 2021.

Ica-handlarnas Förbund och AMF kommer att tillskjuta budgivaren cirka 20,5 miljarder kronor i eget kapital och resterande del av vederlaget i erbjudandet kommer att utgöras av bryggfinansiering.

Efter erbjudandets fullföljande kommer budgivaren att ägas gemensamt av Ica-handlarnas Förbund och AMF i proportion till tillskjutet kapital och tillskjutna aktier i Ica Gruppen, vilket innebär att Ica-handlarnas Förbund kommer att inneha cirka 87 procent av samtliga aktier och röster i budgivaren och AMF kommer att inneha cirka 13 procent av samtliga aktier och röster i budgivaren

Enligt Magnus Moberg, styrelseordförande för Ica-handlarnas Förbund, agerar huvudägaren nu för att möta framtida utmaningar och ökad konkurrens.

”Vi behöver anpassa oss för att skapa optimala förutsättningar för verksamheten i Ica Gruppen och därmed för hela Ica-systemet, det har vi alltid gjort under vår 105-åriga historia. Nu behöver vi fokusera på tillväxtorienterade långsiktiga investeringar, vilka lämpar sig bäst utanför börsen, och vi är glada över att vi har AMF med på resan”, säger han i ett uttalande.

Här är veckans mest blankade aktier

Tidigare har listan endast omfattat publika blankningar på eller över 0,5 procent av kapitalet.

Efter denna förändring toppar Fingerprint fortsatt listan med 9,71 procent av kapitalet, tätt följt av Scandic Hotels.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,2 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen. Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar data som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

Mest blankade aktier % Förra veckan
Fingerprint Cards 9,71 10
Scandic Hotels 9,63 8,68
Elekta 7,26 7,23
Oncopeptides  7,15 4,44
G5 Entertainment 6,91 6,95
Hansa Biopharma 5,89 5,51
Boozt 5,69 5,51
Hoist Finance 5,29 5,65
Cantargia 5,04 5,28
Calliditas 5,02 4,99
Stillfront 4,55 4,03
Electrolux 4,53 4,03
Ica 3,86 4,08
Powercell 3,71 3,87
Clas Ohlson 3,68 3,83
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 57/11 -21

 

 

 

Bättre än väntat för Ica

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.818 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.684 miljoner.

Intäkterna uppgick till 32.094 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32.174 miljoner.

Covid-19 bedöms ha haft marginellt positiv effekt på koncernens rörelseresultat. Förra året bedömdes den ha varit svagt negativ.

Ica Sveriges omsättning ökade med 0,7 procent till 23.192 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Det justerade rörelseresultatet minskade med motsvarande procentenhet till 1.198 miljoner kronor.

Det framgår av kvartalsrapporten.

”Ica Sveriges nettoomsättning var något högre jämfört med 2020 trots utmanande jämförelsetal givet fjolårets mycket kraftiga pandemidrivna försäljningsökning. Pris- och framförallt volymeffekterna var positiva i partihandeln, och non-food-försäljningen uppvisade god utveckling. Covid-19-pandemin bedöms fortsatt ha bidragit till försäljningsökningen men i mycket lägre grad än i fjol”, skriver bolaget.

Pågående tillväxtprojekt inom online befinner sig i en implementeringsfas vilket innebar en fortsatt hög kostnadsnivå i kvartalet. Utvecklingen kompenserades delvis av högre vinstdelning från butikerna som drevs av en generellt högre lönsamhetsnivå i många butiker efter den kraftiga försäljningsökning som skedde under pandemin framförallt 2020.

”Övriga omkostnader sjönk något och sammantaget låg rörelsemarginalen på samma nivå som i tredje kvartalet i fjol och 2019”, heter det.

Veckans mest blankade aktier

Fingerprint Cards är liksom förra veckan den mest blankade aktien med korta positioner som uppgår till 9,12 procent.

I övrigt noteras bland annat att Electrolux och Betsson har klättrat i listan, medan blankningarna i G5 Entertainment har fortsatt att minska.

Soltech och Axfood är nya på listan, medan Ica och Powercell har fallit ur.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

1. Fingerprint Cards 9,12% (8,91)
2. Oncopeptides 7,52% (7,13)
3. Scandic Hotels 4,39% (4,39)
4. Electrolux 4,08% (3,91)
5. Hoist 4,00% (4,00)
6. Betsson 3,93% (3,76)
7. Elekta 3,90% (3,90)
8. G5 Entertainment 3,59% (3,73)
9. Clas Ohlson 3,07% (3,07)
10. Intrum 2,72% (2,72)
11. Orexo 2,51% (2,51)
12. Stillfront 2,41% (2,41)
13. Soltech 2,14% (1,89)
14. Hansa Biopharma 2,06% (2,09)
15. Axfood 1,84% (1,84)

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar data som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

 

Här är veckans mest blankade aktier

I övrigt noteras bland annat att Scandic Hotels har klättrat i listan med G5 Entertainment har gått i motsatt riktning.

Ica och Powercell har tagit plats i stället för MTG och Catena Media.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar data som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Tabell: Den tredje kolumnen avser blankningsprocent för en vecka sedan:

Mest blankade aktierna Blankningsandel, % Förra veckan, %
Fingerprint Cards 8,91 8,51
Oncopeptides 7,13 7,11
Scandic Hotels 4,39 3,88
Hoist 4,00 4,00
Electrolux 3,91 3,75
Elekta 3,90 3,90
Betsson 3,76 3,66
G5 Entertainment 3,73 4,91
Clas Ohlson 3,07 3,76
Stillfront 2,91 2,91
Intrum 2,72 2,72
Orexo 2,51 2,51
Hansa Biopharma 2,09 2,09
Ica 2,02 1,50
Powercell 1,97 1,58
Källa: Nyhetsbyrån Direkt