Kategoriarkiv: Tele2 B

Tele 2 i i linje med förväntningarna

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.492 miljoner kronor för det första kvartalet 2023.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.529 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av elva analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.009 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 7.010 miljoner kronor.

Står fast vid prognos

Teleoperatören Tele2 står fast vid sina prognoser för helåret 2023. Det underliggande ebitda-al-resultatet för 2023 väntas fortfarande visa en låg ensiffrig tillväxt, jämfört med utfallet 2022.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2023 väntas också visa en låg ensiffrig tillväxt, vilket är en upprepning av tidigare prognos.

Vidare står prognosen fast om att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2023.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2023 på 10,4 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2022 blev 10,1 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2022 låg på närmare 3,3 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet på medellång sikt för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Uppgifter om sammanslagning mellan Tre och Telenor

Enligt tidningen vill CK Hutchison driva på en konsolidering bland operatörerna i Norden. Vid en sammanslagning av Tre och Telenor i Sverige och Danmark skulle en relativt stor kombinerad operatör skapas, samtidigt som en konkurrent försvinner från respektive marknad. Telenor är för närvarande näst största mobiloperatör i Danmark och tredje störst i Sverige.

”Konsolidering i Norden och framför allt Sverige är en historia vi hört tidigare, men det vore sannolikt bra för operatörsmarknaden i Sverige och även Danmark om det besannas. Man har länge diskuterat om fyra operatörer är en för mycket på den svenska marknaden. Om det blir en färre skulle det innebära mindre risk för så kallat irrationellt beteende bland operatörerna, det vill säga priskrig”, säger Stefan Olsson, senior analytiker vid Ålandsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

I Sverige har mindre operatörer som till exempel Tre haft svårt att få tillräcklig lönsamhet. Ägarna till denna operatör, CK Hutchison och Investor, skulle sannolikt välkomna ett initiativ som gav större skala.

”Det finns nu kanske en drivkraft hos CK Hutchison att göra något åt situationen och kanske släppa marknader där man inte nått dit man vill. Telenor å sin sida har arbetat på att bli starkare i Norden, som är deras kärnmarknad och där man har jobbat länge för att få bättre lönsamhet”, säger Stefan Olsson.

Ett kombinerat Tre och Telenor skulle få en stark position både i Sverige och Danmark, och konkurrensen på marknaderna skulle bli mer överblickbar. För Telias del skulle det dock i Danmark innebära en situation där företaget hamnar mer på efterkälken storleksmässigt, då såväl TDC som Tre+Telenor skulle vara betydligt större.

”Danmark är en svår marknad där Telia har haft lägre marginaler än övriga. Det skulle inte hjälpa Telia om Telenor blir starkare och man själv blev kvar med lite för låga volymer i landet”, säger Stefan Olsson.

Operatörerna, som har gått relativt svagt under en längre tid, var stora vinnare på fredagen. Tele2 var starkast inom OMXS30 och var strax före klockan 11 upp 4,2 procent, medan Telia steg 2,5 procent. Telenor steg 2,9 procent i Oslo.

Trading Direkt: Danske Bank-analytikern om makromiljön

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Abliva, Africa Energy, Africa Oil, Cyber Security, Embracer Group, Enea, Mendus, Mycronic, Net Insight, Schibsted, Sectra, SSAB, Tele2, Tethys Oil.

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Andrew Barron föreslås till ny ordförande i Tele2

Andrew Barron har varit styrelseledamot i Tele2 sedan 2018, och utsågs till vice styrelseordförande 2019. Han är för närvarande även styrelseledamot i Verisure, Openreach och Astound Broadband. Tidigare har tidigare varit bland annat styrelseordförande för Com Hem och dessförinnan operativ chef på Virgin Media och på Modern Times Group, MTG.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Tele2:s årsstämma 2023, uppger bolaget.

Tele2 levererar i linje med förväntningarna

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.643 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.675 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.084 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.843 miljoner kronor.

Tele2 upprepar prognosen om en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet 2022, jämfört med utfallet 2021.Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Tjänsteintäkterna från slutkund 2022 väntas, liksom tidigare, visa en låg ensiffrig tillväxt.Prognosen kvarstår också om att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2022.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2022 på 10,1 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2021 blev 9,6 miljarder kronor. Snittestimatet för capex 2022 låg på 3,2 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Teleoperatören Tele2 ser att de utmanande makroekonomiska trenderna förväntas fortsätta, åtminstone under en viss tid. Det skriver vd Kjell Johnsen i rapporten för det tredje kvartalet.

Tele2:s ansträngningar för att reducera kostnader genom transformationsprogrammet hjälper till att absorbera en del av inflationstrycket.

”Över tid och även efter transformationsprogrammet kommer ytterligare ansträngningar till effektivisering att mildra de negativa effekterna och vi bör kunna vänta oss en viss normalisering av energikostnader och inflation på medellång sikt”, framhåller Kjell Johnsen, och fortsätter:

”Med det sagt kommer dessa negativa externa effekter att påverka oss på kort sikt”.

Tele2 hjälps dock något av det tillväxtmomentum som bolaget har genererat de senaste kvartalen, vilket gör att nettoeffekten begränsas, heter det. Tjänsteintäkter från slutkund växte organiskt med 3,5 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som Tele2 levererar 1,5 procents tillväxt på underliggande ebitda-al-nivå i en tid med ”signifikanta ökningar av energikostnader och ett generellt inflationstryck”.

Justerat för ökningen av energikostnader (uppgående till ungefär 80 miljoner kronor) i kvartalet skulle tillväxten i ebitda-al ha uppgått till cirka 4,5 procent, enligt vd Kjell Johnsen.”

Detta är en konsekvens av förbättringar i tillförlitlighet, fokus på kundinsikter och moderniserade och mer relevanta affärsmodeller som exempelvis avtalet med Viaplay”, skriver Tele2-chefen.

Utrullningen av 5G uppges fortsätta i god takt. Tele2 har arbetat aktivt med att mildra de leveransproblem som uppstod i slutskedet av pandemin, vilket har lett till en viss utökning av lagerna som har påverkat rörelsekapitalet.

”Detta har hjälpt oss att säkerställa att vi kan bygga framtidens nät inom den planerade tidsperioden”, skriver Kjell Johnsen.

Tele2 slog förväntningarna

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.463 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.451 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 6.820 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.732 miljoner kronor.

Med de initiativ som Tele2 redan har satt i rörelse anser bolaget att det är på god väg mot att förverkliga de ambitioner som vi har satt upp för detta år.

Det skriver Tele2:s vd Kjell Johnsen i rapporten för det andra kvartalet.

”Halvvägs in i 2022 är vi glada att se att våra initiativ och arbete ger resultat och att vi är på en stadig kurs att leverera i linje med vår guidning för 2022”, skriver han.

Inom konsumentverksamheten i Sverige har Tele2 under de senaste månaderna fortsatt utvecklingen av sin strategiska positionering.

”Under andra halvåret av 2022 kommer vi successivt att skörda frukterna av vårt strategiska samarbete med Viaplay och medan vi successivt förbättrar våra stödsystem kommer vi att accelerera vår konvergensresa under de kommande kvartalen”, skriver Kjell Johnsen.

Han ser även starkare trender inom mobiltjänster, utifrån justeringar i bolagets produktportfölj och något mindre aggressiva provisionstrender på marknaden.

Den svenska företagsverksamheten har en solid trend av goda resultat och levererar tillväxt, skriver Tele2-vd:n.

”Företagsmarknader kan vara mycket utmanande och vi har tidigare bevittnat liknande trender i Sverige, men verksamhetens grund har aldrig tidigare varit så stark som nu, vilket ger realistiska förväntningar på en fortsatt stark utveckling”, enligt Kjell Johnsen.

Under andra halvan av 2022 förväntar sig Tele2 att säkra viktigt radiospektrum i Baltikum och bolaget räknar med att fortsätta öka 5G-utrullningen i samtliga länder, heter det i rapporten.

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

Trading Direkt: Så investerar hedgefondförvaltaren i stigande ränteklimat

 

Med Anna Svahn pratade vi strategier för att hitta avkastning i ett stigande ränteklimat, däribland investeringar i mjuka råvaror, så som vete.

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på fyra aktier med hög direktavkastning, index, råvaror valutor samt ett antal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, SSAB, Arion Banki, BE Group, Nordea, Sectra, Stillfront, Sedana Medical, Getinge, Sivers, Dev Port, Addvise Group, Kancera.