Kategoriarkiv: Fingerprint B

Nya förluster för Fingerprint

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -12,2 miljoner kronor (-24,0) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev -5,4 procent (-8,3) och bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (27,7).

Nettoomsättningen uppgick till 228 miljoner kronor (290), en nedgång med 21 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -28,3 miljoner kronor under kvartalet (50,3).

Fingerprint Cards drar tillbaka sina tidigare lämnade prognoser för omsättningen och ebitda-marginalen, mot bakgrund av det osäkra marknadsläget.

Det skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

De tidigare prognoserna var att intäkterna för helåret 2022 väntas ligga i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor och att ebitda-marginalen skulle hamna inom intervallet 14-18 procent det fjärde kvartalet 2022.

Omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under större delen av det andra kvartalet hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina.

Det skriver Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i rapporten för det andra kvartalet.

Koncernens omsättning sjönk med 21 procent i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år (33 procents minskning i konstant valuta), och sjönk 24 procent i relation till det första kvartalet 2022 (minskning med 28 procent i konstant valuta).

”Nedstängningarna i Kina har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat sina lager”, skriver Christian Fredrikson.

Enligt China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) minskade leveranserna av mobiltelefoner i Kina under de första fem månaderna i år med hela 27 procent jämfört med motsvarande period 2021, skriver Fingerprint och påpekar att för helåret 2022 förväntar sig analysfirman Gartner att mobiltelefonleveranserna i Kina minskar med omkring 18 procent.

”Samtidigt är Fingerprints långsiktiga mål oförändrade och vi fortsätter att fokusera på att genomföra vår strategi. Vi har under året ökat vår marknadsandel inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler, samtidigt som vi nu också tar en position på marknaden för optiska underdisplaysensorer”, skriver Christian Fredrikson.

Inbromsningen på mobilmarknaden i Kina under det andra kvartalet var mycket kraftig, och har påverkat såväl mobiltillverkare som deras komponentleverantörer negativt, men Fingerprint Cards bedömer att effekten är ”temporär” och att situationen gradvis kommer att normaliseras, enligt vd:n.

Många blankar SBB och Elctrolux

Nyhetsbyrån Direkt publicerar varje fredag en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


Så många blankar
1. SBB 15,4% (14,9)
2. Electrolux 14,8% (14,7)
3. Scandic Hotels 13,7% (13,3)
4. Sinch 12,9% (13,3)
5. Mips 12,6% (12,6)
6. Thule 11,8% (11,8)
7. Elekta 11,0% (11,0)
8. SKF 9,7% (10,3)
9. Fingerprint 9,6% (9,6)
10. Avanza 8,4% (9,4)
11. Securitas 8,1% (8,4)
12. Bico 7,4% (7,4)
13. H&M 7,3% (7,1)
14. Dometic 6,9% (6,6)
15. Orrön 6,9% (5,7)

Att blanka. När man spekulerar i att en aktie faller i värde kallas det för att blanka aktier. Blanking, som det också kallas, innebär att du lånar aktier idag och säljer dessa. Förhoppningen är att aktien faller så när du köper tillbaka för att kvitta lånet så betalar du ett lägre pris för aktien. (Källa: Nordnet)

Här är veckans mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Den tredje kolumnen avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

Aktie Blankningsprocent Förra veckan
SBB 14,9 14,2
Electrolux 14,6 15,5
Scandic Hotels 12,8 12,7
Mips                  12,5 11,5
Thule                11,8 12,0
Elekta                10,9 11,0
Sinch                10,8 10,7
SKF                  10,1 10,0
Fingerprint Cards 9,7 9,5
Avanza 8,9 8,7
Securitas 8,3 8,2
SAS 7,7 7,6
Bico 7,4 7,2
H&M 7,1 7,0
Powercell 6,1 5,9

	

Fingerprints ordförande döms till fängelse

Domen rör insiderhandel i Fingerprint Cards under fyra tillfällen åren 2013 till 2014. Insiderhandeln har enligt tingsrätten skett en relativt kort tid innan bolaget i pressmeddelanden har lämnat information om nya order och vid ett tillfälle även handlat om ett annat bolags lansering av en ny mobiltelefon innehållande Fingerprint Cards teknik.

”Med hänsyn främst till att värdepappershandeln har avsett betydande belopp och genomförts av en person i ledande ställning har tingsrätten bedömt att det är fråga om grovt insiderbrott vid samtliga tillfällen”, skriver Stockholms tingsrätt i sin dom enligt DI.

Åklagaren lyckades däremot inte styrka att det varit fråga om insiderhandel vid tre andra tillfällen som anförts. Tingsrätten frikänner därför Johan Carlström i just dessa tre påstådda fall av insiderhandel.

De mest blankade aktierna

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer. Föregående vecka inom parentes.

1. Electrolux 15,8% (16,1)
2. Elekta 13,8% (13,7)
3. Scandic Hotels 13,8% (13,9)
4. Thule 13,1% (12,9)
5. SBB 12,5% (12,1)
6. Mips 11,9% (11,1)
7. Fingerprint Cards 11,4% (11,4)
8. SKF 11,0% (10,5)
9. Securitas 9,7% (9,7)
10. Sinch 9,5% (9,4)
11. SAS 9,0% (8,9)
12. Bico 8,7% (8,9)
13. Avanza 8,7% (8,7)
14. H&M 8,6% (8,7)
15. Dometic 7,7% (7,6)

Indexförändringar på Stockholmsbörsen

Förändringarna träder i kraft när marknaden öppnar onsdagen den 1 juni.

Följande aktier läggs till i indexet:

* Addnode

* Axfood

* Fortnox

* Heba Fastighets

* Industrivärden A

* Karnov

* Lindab

* Lundbergföretagen

* New Wave

* OX2

* Volvo Car

 

Följande aktier tas bort från indexet:

* Afry

* Bico

* Bonava

* Bravida

* CTEK

* Fingerprint Cards

* Medicover

* Mekonomen

* Mycronic

* Storskogen

* Troax

 

Fingerprint: Åklagaren vill se fängelsestraff för Carlström

Dom väntas den 22 juni, uppgav rättens ordförande Helene Bergström när huvudförhandlingen avslutades på torsdagen. Johan Carlström åtalades i september 2015 och huvudförhandlingen har varit inplanerad vid flera tillfällen sedan 2018, men ställts in och flyttats fram flera gånger.

Åtalet gäller händelser 2013 och 2014 där Johan Carlström enligt åklagaren handlat med aktier och hävstångsprodukter i Fingerprint trots att han haft tillgång till insiderinformation. Han misstänks för sex fall av grova insiderbrott och förutom fängelse yrkar åklagaren på att Fingerprint-ordföranden får näringsförbud i fem år, samt att 4,4 miljoner kr förverkas som utbyte av brott om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt Johan Carlströms advokater är det dock inte möjligt att komma fram till en fällande dom i någon av åtalspunkterna. De hävdar att den omdiskuterade informationen antingen inte når upp till nivån insiderinformation, eller att den i de fall den skulle kunna göra det redan var spridd och allmänt känd. Enligt försvaret har Johan Carlström även gjort en förlust på 2 miljoner kr på den aktuella handeln.

Om rätten ändå skulle fälla Johan Carlström begär försvaret att han kompenseras för den långa tid som gått sedan åtalet.

”Det har gått nästan två preskriptionstider och det är inte hans fel, alldeles oavsett att man kan tro det när man läser vad som står i tidningarna”, sade Johan Carlströms ombud Jonas Eriksson i rätten enligt Realtid.

 

Här är veckans mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner och har sammanställts av ägardatatjänsten Holdings.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen.

 

Mest blankade aktierna: Blankninggrad, % Förra veckan, %
Scandic Hotels 7,65 7,65
Electrolux 7,49 7,31
Fingerprint Cards 5,99 6,50
Elekta 5,51 4,96
Mips 5,09 3,68
Securitas 4,34 3,55
Thule 4,25 2,98
SKF 4,11 2,61
Bico 3,79 3,18
Sinch 3,04 3,67
Storytel 3,01 3,90
SAS 2,71 2,71
Intrum 2,67 2,67
Orexo 2,51 2,51
Avanza 2,27 1,39
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 220513  
 

 

Börsens vd om måndagens blixtkrasch

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor, en jämförelse på skogsbolag och ett tiotal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, DAX, OMXS30, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud Korsnäs, Storskogen, Boliden, Hexagon, Millicom, Lundin Mining, Bergs Timber, Enquest, Fingerprint, Nordea, Transtema.

Lista: De mest blankade aktierna

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan

1. Scandic Hotels 7,65% (7,78)
2. Electrolux 6,61% (6,79)
3. Fingerprint Cards 5,99% (5,99)
4. Elekta 4,40% (4,53)
5. Storytel 3,94% (4,08)
6. Bico 3,08% (2,74)
7. Thule 2,95% (2,82)
8. BHG Group 2,84% (3,08)
9. Dometic 2,83% (2,87)
10. Securitas 2,75% (2,24)
11. Boozt 2,66% (3,17)
12. Orexo 2,51% (2,51)
13. Oncopeptides 2,35% (2,35)
14. Intrum 2,17% (2,18)
15. Stillfront 2,16% (2,04)

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen.