Kategoriarkiv: Nobina

Nobina ansöker om avnotering

I måndags förklarade budgivaren budet ovillkorat och förlängde acceptfristen till den 8 februari för att ge återstående aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Ride Bidco kommer att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Nobina. Vilket datum som blir sista dag för handel kommer att offentliggöras så snart Nobina har erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm, uppges det.

Budet är på 108 kronor kontant per aktie.

 

Nordea: Begränsad uppsida i Nobina

Nordea befäster att bussoperatörens rapport för det första kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 som kablades ut i fredags förra veckan var solid, men banken ser begränsat utrymme för ytterligare uppsida i aktien.

Banken motiverar rekommendationsjusteringen mot bakgrund av antagandet om att Nobina står inför en negativ vinsttillväxt från och med det tredje kvartalet under det innevarande räkenskapsåret i spåren av minskad covid-19-testning från Samtrans.

Ur ett något längre tidsperspektiv ser dock Nordea att vinsttillväxten vänder om till positiv från och med det andra kvartalet 2022/2023, då en normalisering av busstrafikflöden antas.

Efter en dryg timmes handel på måndagen var aktien i Nobina ned 6,4 procent och bytte händer till 73:10 kronor.

Alternativa inkomstkällor lyfte Nobina

Den organiska tillväxten i nettoomsättning var 29,1 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, och en stor del av tillväxtökningen förklaras främst av alternativa inkomstkällor under rådande pandemiläge. Framförallt är det Nobina-ägda Samtrans teststationer för covid-19 som ligger bakom.

Angående Samtrans starka utveckling under kvartalet kommenterar vd Magnus Rosén att den finansiella effekten av minskade covid-tester förväntas bli begränsade då dotterbolaget får betalt per station samt att samhället önskar bibehålla en hög testkapacitet under den närmast framtiden. Vidare förväntar han sig även ett starkt nästkommande kvartal, men att utvecklingen på lång sikt blir svår att förutse.

Utöver en ökad efterfrågan på omsorgsresor och teststationer har omförhandlade kontrakt inom kollektivtrafiken, generella effektiviseringar i affären samt svaga jämförelsetal legat bakom den starka utvecklingen.

På grund av covid-anpassningar har samtliga avtal i Sverige dessutom omförhandlats vilket lett till att 35 miljoner av omsättningen, cirka 1,07 procent, för kvartalet är retroaktiva förhandlingsintäkter.

Bolaget ser vidare att det aktiva ledar- och affärsmannaskapet lyckats upprätthålla en lönsamhet på en bra nivå trots rådande omständigheter, även då bolaget har en lägre lönsamhet inom kollektivtrafik i förhållande till 2019. Detta gav enligt Nobina uttryck i att bolaget under kvartalet vann knappt hälften av de kontrakt om totalt 719 bussar som upphandlades.

Trading Direkt: Snabbkurs om viktiga tekniska nivåer

Trading Direkt gästades av chefsanalytikern Susanne Spector, som intervjuades om obalansen i den amerikanska arbetsmarknaden och riskerna när stimulanserna upphör.

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på råvaror, index, valutor, tittarönskemål, och bjöd dessutom på en snabbkurs i tekniska nivåer.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Olja, EG7, Hexagon, Nobina, SBB, SSAB, SWMA, Vestum, Volvo.

Nobinas vd: Kan ta upp till ett år innan resandet når normal nivå

Det säger bussoperatörens vd Magnus Rosén till Nyhetsbyrån Direkt efter fredagens rapport för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Nobina har tappat omkring hälften av resenärerna i kollektivtrafiken under pandemin. Samtidigt har bolaget ställt om verksamheten för Samtrans till att utföra mobil covid-testning och nu även vaccinering. Omställningen har varit en bidragande faktor till att Nobina kommit med två positiva vinstvarningar under året.

”Övergång som måste hanteras”

Magnus Rosén säger att testverksamheten har fungerat som en ”hedge” för bolaget mot det minskade resandet, men i takt med att vaccineringsprogrammet rullas ut väntas testverksamheten minska och kollektivtrafiken återgå till mer normala nivåer. För Nobina finns det alltså en utmaning det innevarande året att hantera skiftet, och frågan är om de två intäktskurvorna kommer att mötas utan att skapa ett hack i intäkter och lönsamhet?

”Det är givetvis vår förhoppning. Jag tror att båda blir lite utdragna och att passagerartillströmningen kommer att ta lite tid, efter att pandemin ebbat ut så har vi nog sex, kanske upp till tolv månader, innan vi är tillbaka på en normal nivå igen, och jag tror att testningen kommer att fortsätta en bra bit in i nästa år”, säger vd:n som uppger sig ha gott självförtroende för att bolaget ska kunna hantera övergången, men att det trots allt finns en övergång som måste hanteras.

Håller igen på utdelningen

Trots att bolaget bevisligen har klarat pandemin bra pandemin, för helåret ökade rörelseresultatet med 15 procent, valde bolaget att hålla igen på utdelning och utnyttjade bara 63 procent av utdelningspolicyn. För helåret får ägarna 3,77 kr per aktie, medan analytikerna hade räknat med 4,66 kr.

”Det primära är att vi är i en pandemi och att vi har 50 procent av passagerarna i bussarna. Men sedan ser vi förvärvsmöjligheter runt omkring oss, för det är långt ifrån alla som har presterat det resultat som vi har presterat, därav är det den bedömning som vi har gjort”, säger Magnus Rosén.

Bolaget kom tidigare i mars med förhandsbesked om såväl justerat resultat före skatt och omsättning. Trots att det slutliga resultatet var inom de angivna spannen svarade investerarna med att handla ned aktien omkring 2 procent i den inledande halvtimmens handel på rapportdagen.