Kategoriarkiv: Orrön Energy

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Börsens mest blankade aktier. Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags förra veckan. 

1. SBB         19,0% (19,1)
2.Intrum15,1% (15,4)
3.Hexatronic14,2% (13,0)
4.Sinch13,3% (13,4)
5.Mips12,0% (12,4)
6.JM12,0% (13,2)
7.Orrön11,6% (12,1)
8.Elekta11,5% (10,7)
9.Avanza10,3% (10,1)
10. BHG10,1%(9,6)
11. Castellum9,8%(7,1)
11. Scandic Hotels8,8%(9,0)
12. Truecaller8,6%(8,5)
14. Electrolux8,2%(7,1)
13. Thule7,7%(7,9)

Orrön producerade mer el än väntat

Ebitda-resultatet blev 4,6 miljoner dollar.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 52 bidragsgivare, låg vid ett ebitda-resultat på just 4,6 miljoner dollar och en omsättning på 11,3 miljoner dollar.

Bolagets proportionella elproduktion under kvartalet uppgick till 214 gigawattimmar, vilket var något högre än förväntat, enligt delårsrapporten. Vindhastigheterna i Norden under kvartalet var i linje med förväntan, uppges det samtidigt.

Det genomsnittliga priset för elproduktionen per megawattimme var 66 euro.

”Elpriserna stabiliserades under kvartalet och återgick till mer normala nivåer jämfört med förra året, men är ändå fortsatt höga sett till det långsiktiga historiska genomsnittet. Europa har i grunden ännu inte löst utmaningarna från 2022 års energikris och jag förväntar mig fortsatt volatilitet på marknaden under perioder av instabil elförsörjning”, skriver vd Daniel Fitzgerald i delårsrapporten.

”Vår elproduktion under kvartalet var 27 procent högre än under det fjärde kvartalet 2022, vilket var något högre än förväntat och uppnåddes tack vare starka operativa resultat. På kostnadssidan levererade vi i linje med prognos och kassaflödet från vår kärnverksamhet i Norden, tillsammans med vår i stort sett outnyttjade lånekapacitet, fortsätter att understödja bolagets ambitiösa expansionsplaner”, tillägger han.

”Vårt stora utbyggnadsprojekt Karskruv, som är beläget i elprisområde SE4 i södra Sverige, ligger fortsatt i fas för färdigställande i slutet av 2023. Projektet kommer att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1.100 gigawattimmar från 2024 och framåt”, fortsätter Daniel Fitzgerald.

Orrön Energy uppger sig ha levererat i linje med prognosen för rapporteringsperioden.

”Helårsprognosen 2023 för verksamhetskostnader är 12–14 miljoner euro, där en del av verksamhetskostnaderna kommer att variera beroende av elpriser. Prognosen för administrationskostnader är 10 miljoner euro och prognosen för kostnader hänförliga till försvaret av bolaget och dess tidigare representanter i den juridiska processen om Sudan är 8 miljoner euro. Prognosen för investeringar är 80 miljoner euro, främst hänförligt till slutförandet av Karskruvprojektet i södra Sverige, samt kapital som allokerats för att påbörja nya egenutvecklade projekt”, skriver Orrön.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

 

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna avser blankningsprocenten på fredagen föregående vecka.

1. SBB         18,6% (18,5)
2.Intrum13,2% (13,0)
3.Mips12,1% (13,5)
4.Orrön11,7% (11,0)
4.Elekta11,7% (11,3)
6.Electrolux10,3% (10,2)
7.Sinch10,0% (10,5)
8.JM9,5%(9,0)
9.Truecaller9,1%(9,0)
10. Avanza9,1%(8,6)
11. Thule8,9%(8,5)
11. BHG8,9%(8,6)
13. Hexatronic8,7%(8,7)
14. Scandic Hotels8,4%(8,6)
15. Husqvarna6,8%(7,2)
15. Securitas6,8%(7,4)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna avser vanligtvis blankningsprocenten på fredagen föregående vecka, men på grund av långfredagen representerar siffrorna i parenteserna denna gång utfallet på torsdagen.

1. SBB         18,5% (17,9)
2.Mips13,5% (13,6)
3.Intrum13,0% (12,5)
4.Elekta11,3% (10,8)
5.Orrön11,0% (10,9)
6.Sinch10,5% (10,8)
7.Electrolux10,2%(9,9)
8.Truecaller9,1%(8,9)
9.JM9,0%(9,0)
10. Hexatronic8,7%(8,2)
11. BHG8,6%(8,8)
11. Scandic Hotels8,6%(8,6)
13. Avanza8,6%(8,4)
13. Thule8,5%(8,1)
15. Securitas7,4%(7,3)

Orrön Energy expanderar i Storbritannien

Orrön Energy meddelade tidigare i år att bolaget har utökat sitt geografiska verksamhetsområde till att omfatta Frankrike och Tyskland. Nu utökas den europeiska portföljen till att inkludera initiering av egenutvecklade projekt i ett tidigt stadie i Storbritannien.

”Bolaget har säkrat tillgång till elnätsanslutningar i Storbritannien, vilket möjliggör initiering av projekt inom solenergi och batterilagring i ett tidigt stadie. Detta syftar till att skapa en långsiktig tillväxt som kompletterar tillväxtmöjligheterna på kort sikt i den nordiska portföljen”, skriver Orrön Energy.

”Vi ser att det finns fantastiska möjligheter att skapa en storskalig och långsiktig tillväxt genom att gå in i ett tidigt stadie av initiering och egenutvecklade projekt i Storbritannien”, kommenterar vd Daniel Fitzgerald.

Vinst för Orrön Energy

Orrön Energy redovisar ett rörelseresultat på 3,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022 (-3,5).

Intäkterna var 11,9 miljoner dollar (-).

Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 168 gigawattimmar och det genomsnittliga priset för elproduktionen per megawattimme var 88 euro.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 25 bidragsgivare, var ett ebit-resultat för kvartalet på 3,4 miljoner dollar och en omsättning på 5,4 miljoner dollar.

Spår investeringar på 80 miljoner euro

Orrön Energy upprepar prognoserna för bolagets uppskattade årliga elproduktion år 2023 (800 GWh) och 2024 (1.100 GWh).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Vad gäller kostnader spår Orrön för 2023 verksamhetskostnader på 12-14 miljoner euro, där en del kommer att variera beroende på elpriserna. Prognosen för administrationskostnader är 10 miljoner euro, medan prognosen för kostnader hänförliga till försvaret av bolaget och dess tidigare representanter i den juridiska processen relaterad till Sudan är 8 miljoner euro.

Investeringsprognosen för 2023 är 80 miljoner euro, främst hänförligt till slutförande av Karskruvprojektet samt kapital som allokerats för att påbörja nya projekt.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

 

Trading Direkt: Günther Mårder om kostnadsbesparing

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Atrium Ljungberg, Boozt, Byggmax, Cdon, Clas Ohlson, Ecore, Getinge, Lagerkrantz Group, Orrön, Powercell, Qliro, SAS, Truecaller och Xbrane.