Kategoriarkiv: Electrolux A

Veckans mest blankade aktier

Det enda nya namnet på veckans lista är ALM Equity Pref där dock ingen blankningsökning har ägt rum, utan bolaget kommer med på grund av minskad blankning i Mycronic som tidigare innehade 14:e platsen.

Blankningarna i Ica och G5 Entertainment har under veckan utökats medan blankningspositionerna i Scandic Hotels och Electrolux har minskats.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 


Mest blankade aktier:
Mandel Design 20,86% (20,86)
SBB 5,33% (5,33)
Scandic Hotels 4,90% (5,40)
Elekta 4,86% (4,86)
Hoist 3,88% (3,88)
Fingerprint Cards 3,58% (3,58)
Electrolux 2,95% (3,45)
Intrum 2,72% (2,72)
ICA 2,71% (2,57)
Clas Ohlson 2,61% (2,61)
G5 Entertainment 2,58% (1,99)
Orexo 2,51% (2,51)
Byggmax 1,96% (1,96)
Axfood 1,84% (1,84)
ALM Equity Pref 1,73% (1,73)

 

 

Veckans mest blankade aktier

Listan är mer eller mindre intakt sedan föregående vecka, ingen ny har tillkommit. Blankningarna i Mandel Design och Scandic Hotels har utökats något medan positionerna i Intrum och G5 Entertainment däremot har minskats.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 


Veckans mest blankade aktier:
1. Mandel Design, 20,86% (19,91)
2. Scandic Hotels, 5,40%(4,75)
3. SBB, 5,33% (5,33)
4. Elekta, 4,86% (4,72)
5. Hoist, 3,88% (3,88)
6. Fingerprint Cards, 3,58% (3,43)
7. Electrolux, 3,45% (2,84)
8. Intrum, 2,72% (3,31)
9. Clas Ohlson, 2,61% (2,61)
10. ICA, 2,57% (2,41)
11. Orexo, 2,51% (2,51)
12. G5 Entertainment, 1,99% (3,28)
13. Byggmax, 1,96% (1,85)
14. Mycronic, 1,95% (1,99)
15. Axfood, 1,84% (1,84)

 

Veckans mest blankade aktier

Inga större rörelser på listan sedan föregående vecka. Blankningarna i SBB och Scandic Hotels har utökats något. Byggmax är ny på listan med 1,85 procent av kapitalet blankat.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

De mest blankade aktierna:
Mandel Design 19,91% (19,91)
SBB 5,33% (5,26)
Scandic Hotels 4,75% (4,60)
Elekta 4,72% (5,36)
Hoist 3,88% (3,88)
Fingerprint Cards 3,43% (3,43)
Intrum 3,31% (3,58)
G5 Entertainment 3,28% (2,18)
Electrolux 2,84% (2,85)
Clas Ohlson 2,61% (2,27)
Orexo 2,51% (2,51)
ICA 2,41% (2,41)
Mycronic 1,99% (1,99)
Byggmax 1,85% (1,35)
Axfood 1,84% (1,84)

Veckans mest blankade aktier

Inga större rörelser på listan sedan föregående vecka. Blankningarna i SBB och Scandic Hotels har utökats något. Byggmax är ny på listan med 1,85 procent av kapitalet blankat.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

De mest blankade aktierna:
Mandel Design 19,91% (19,91)
SBB 5,33% (5,26)
Scandic Hotels 4,75% (4,60)
Elekta 4,72% (5,36)
Hoist 3,88% (3,88)
Fingerprint Cards 3,43% (3,43)
Intrum 3,31% (3,58)
G5 Entertainment 3,28% (2,18)
Electrolux 2,84% (2,85)
Clas Ohlson 2,61% (2,27)
Orexo 2,51% (2,51)
ICA 2,41% (2,41)
Mycronic 1,99% (1,99)
Byggmax 1,85% (1,35)
Axfood 1,84% (1,84)

Electrolux vd ”inte förvånad” över resultatet

”Jag kan i och för sig förstå att marknaden och analytiker har svårt för att helt följa med i hur stark marknaden är och hur stark den kommer att fortsätta att vara. Det är svårt för oss också”, säger Jonas Samuelson till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för det första kvartalet.

Han menar samtidigt att bolaget redan vid den förra rapporten flaggat för att inledningen på året skulle gå i samma tonart som avslutningen på det förra. I det fjärde kvartalet var den organiska tillväxten 17,5 procent och i det första kvartalet landade den på 23 procent. I kombination med höjda priser, ökad försäljning av premiumprodukter och till viss del kostnadseffektiviseringar, gav det ett rörelseresultat som var 34 procent över analytikernas förväntan.

Bra resultat trots problem

”I grunden är jag inte så värst förvånad. Vi hade ett tredje och fjärde kvartal på liknande eller bättre nivåer trots allt”, säger Jonas Samuelson.

Allt flöt dock inte smärtfritt och bolaget har precis som många andra känt av problemen med en haltande logistikkedja som ska paras med en snabbt växande marknadsefterfrågan, och bolaget hade utmaningar med att leverera inom vissa kategorier. Men enligt Jonas Samuelson var problemen inte större än att man lyckades kompensera någorlunda och ”levererade på alla cylindrar”.

”Tecknade in hög försäljning”

Electrolux har alltså till skillnad från många andra hanterat materialbristerna förhållandevis väl. Delar av förklaringen till det är samma anledning till att Jonas Samuelson inte är förvånad över utfallet i kvartalet – bolaget hade helt enkelt tecknat in en hög försäljning och paxat material.

”Vi hade våra order inne och fick så mycket som det gick att få. Från ett leverantörsperspektiv så var det kanske inte lika volatilt in till Electrolux som det varit för andra, utan man visste vad vi behövde”, säger Jonas Samuelson.

Men framgent kan det komma att bli svårare att möta efterfrågan allt eftersom den globala industrin återhämtar sig ytterligare.

”Kör på övertid i maxfart”

”Vi är på en väldigt hög nivå. Det måste sättas i relation till att vi kör våra fabriker och underleverantörerna sina på övertid och maxfart. Det är väl inte en vild gissning att säga att någonstans så kommer det att brista framöver. Förhoppningsvis blir det inte en jättestor smäll, men att tro att det kommer att fortsätta helt obrutet på den här höga nivån är att vara för optimistisk”, säger Jonas Samuelson.

Aktiemarknaden tog inledningsvis emot vitvarubolagets rapport med öppna armar och aktien var under den första timmens handel i topp på OMXS30. Optimismen avtog dock och vid klockan 15 var aktien ned i samma härad som storbolagsindexet, runt 1,5 procent.

Electrolux slår förväntningarna med råge

Bidraget från den organiska försäljningstillväxten var den viktigaste drivkraften till resultatet i kvartalet. Ökade kostnader för externa faktorer, främst råmaterial, kompenserades fullt ut av högre priser, uppger Electrolux i rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent, jämfört med väntade 5,4 procent.

Försäljningen var 29.026 miljoner kr. Här låg förväntningen på 27.660 miljoner kr.

Spår fortsatt hög efterfrågan

Vd Jonas Samuelsson spår fortsatt hög efterfrågan under resten av det första halvåret. Men han flaggar samtidigt för att komponentbrist och kapacitet kan bli begränsande faktorer under det andra halvåret, skriver han  i rapporten.

Enligt vd:n var det betydande organisk tillväxt och kostnadseffektivitet som låg bakom Electrolux starka resultat i det första kvartalet.

”Konsumenter fortsatte att tillbringa mer tid hemma och använde sina hushållsprodukter mer intensivt samtidigt som de allokerade en större del av sin hushållsbudget till förbättringar i hemmet. Båda gynnade vår försäljning”, skriver Jonas Samuelsson.

Nettoomsättningen i kvartalet var 5 procent över vad analytikerna i Infronts enkät hade räknat med, medan rörelseresultatet var 34 procent högre än väntat.

”Betydande volymtillväxt”

”Den betydande volymtillväxten och den positiva pris- och mixutvecklingen resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 22,8 procent. Den höga organiska tillväxten var den främsta drivkraften för resultatförbättringen, även om ökad kostnadseffektivitet också bidrog”, skriver vd:n.

Bolaget har precis som många andra känt av bristen på material och komponenter, framförallt elektronikkomponenter och vissa plaster, men har enligt Jonas Samuelsson trots det lyckats möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter. Låga buffertar av insatsmaterial har dock påverkat produktionsplaneringen.

”Detta resulterade i viss produktionsineffektivitet, brister i matchningen mellan leverans och efterfrågan samt högre logistikkostnader, vilka helt kompenserades för genom kontinuerliga kostnadsförbättringar”, skriver han.

”Komponenter begränsande faktor”

Kostnadsökningen inom det som bolaget kallar externa faktorer, så som råvara, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation, har enligt Jonas Samuelsson kompenserats fullt ut av de prishöjningar som bolaget genomfört under inledningen av året.

”…och vi förväntar oss att så kommer vara fallet under resten av 2021. Mot bakgrund av senaste tidens negativa utveckling av råmaterialpriser har vi på viktiga marknader aviserat ytterligare prishöjningar”, skriver vd:n.

För den resterande delen av det första halvåret förväntar sig Jonas Samuelsson att efterfrågan kommer att överstiga normala säsongsnivåer på bolagets huvudmarknader, men han säger samtidigt att kapacitet och tillgänglighet av elektronikkomponenter kan komma att bli begränsande faktorer under det andra halvåret.

 

Här är veckans mest blankade aktier

Blankningarna i Mandel Design, som var ny på listan förra veckan, har utökats och aktien är fortfarande överlägset mest blankad. Ny på listan denna vecka är Alfa Laval och Powercell har trillat ur.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

Mest blankade aktierna:  
Mandel Design 19,91% (13,27)
Elekta 5,36% (4,72)
SBB 5,26% (5,26)
Scandic Hotels 4,60% (4,27)
Hoist 3,88% (3,88)
Intrum 3,58% (3,69)
Fingerprint 3,43% (3,27)
Electrolux 2,85% (2,70)
Orexo 2,51% (2,51)
ICA 2,41% (1,91)
Clas Ohlson 2,27% (1,90)
G5 Entertainment 2,18% (2,18)
Mycronic 1,99% (1,99)
Axfold 1,84% (1,84)
Alfa Laval 1,79% (1,80)

De 15 mest blankade aktierna

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

Ny på listan och dessutom överlägset mest blankad är Mandel Design, där Mangold Fondkommission nu ligger kort drygt 13 procent av aktierna. Nya är också Powercell och Clas Ohlson.

1. Mandel Design 13,27% (0,00)
2. SBB 5,26% (5,24)
3. Elekta 4,72% (4,70)
4. Scandic Hotels 4,27% (4,25)
5. Hoist 3,88% (3,88)
6. Intrum 3,69% (3,80)
7. Fingerprint Cards 3,27% (2,99)
8. Powercell 2,85% (1,21)
9. Electrolux 2,70% (2,62)
10. Orexo 2,51% (2,51)
11. G5 Entertainment 2,18% (2,18)
12. Mycronic 1,99% (1,99)
13. ICA 1,91% (1,91)
14. Clas Ohlson 1,90% (1,70)
15. Axfood 1,84% (1,84)

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

 

De 15 mest blankade aktierna

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

Ny på listan och dessutom överlägset mest blankad är Mandel Design, där Mangold Fondkommission nu ligger kort drygt 13 procent av aktierna. Nya är också Powercell och Clas Ohlson.

1. Mandel Design 13,27% (0,00)
2. SBB 5,26% (5,24)
3. Elekta 4,72% (4,70)
4. Scandic Hotels 4,27% (4,25)
5. Hoist 3,88% (3,88)
6. Intrum 3,69% (3,80)
7. Fingerprint Cards 3,27% (2,99)
8. Powercell 2,85% (1,21)
9. Electrolux 2,70% (2,62)
10. Orexo 2,51% (2,51)
11. G5 Entertainment 2,18% (2,18)
12. Mycronic 1,99% (1,99)
13. ICA 1,91% (1,91)
14. Clas Ohlson 1,90% (1,70)
15. Axfood 1,84% (1,84)

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

 

Här är börsens mest blankade aktier

Parenteserna i listan nedan avser vanligtvis blankningsprocent för en vecka sedan, men i dagens tabell avses fredagen den 26 mars.

Största förändringen sedan 26 mars står Scandic Hotels för. Ny på listan sedan dess är Alfa Laval samtidigt som Raysearch trillat ur.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.


Här är de mest blankade aktierna
SBB 5,24% (5,24)
Elekta 4,70% (4,71)
Scandic Hotels 4,25% (2,50)
Hoist 3,88% (3,88)
Intrum 3,80% (3,80)
Fingerprint Cards 2,99% (2,65)
Electrolux 2,62% (2,75)
Orexo 2,51% (2,51)
G5 Entertainment 2,18% (1,99)
Mycronic 1,99% (1,87)
ICA 1,91% (1,91)
Axfood 1,84% (1,84)
Alfa Laval 1,80% (1,20)
Saab 1,77% (1,66)
ALM Equity 1,73% (1,73)