Kategoriarkiv: Lundin Energy

Trading Direkt: CIA, Volvo och Apple i chiphaveriets skruvstäd

 

Halvledarindustrin och den komplexa situationen har tvingat ner produktion för fordonstillverkare som Volvo samtidigt som det är en positiv faktor för industrileverantörer som Atlas Copco, betades av via begrepp som en inbromsande ”Moores lag”, DRAM och ARM.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén dök upp med en genomgång av index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål, innan Handelsbankens hållbarhetsförvaltare Patric Lindqvist pratade om fortsättningen för den gröna vågen på börsen.

Sist gick programledare Joakim Rönning igenom fredagens nyheter och veckans indexutveckling.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Olja, Acarix, Betsson, Bergs Timber, Cloetta, G5, Lundin Energy, Minesto, Omnicar, Scandic, Sintercast, Stillfront, Storytel.

Bolag som nämns i sändningen: Catena Media, Xspray, Boliden, Astra Zeneca, Atlas Copco, TSMC, Nvidia, AMD, Apple, Amazon, Google, ASML, Samsung, Huawei, Qualcomm, Intel, Huawei.

 

Danske: Högre oljepris ger uppsida i Lundin Energy

Danske Bank har skruvat upp riktkursen för Lundin Energy till 365 kronor (301) och upprepat köprekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare på tisdagen rapporterat.

Med draghjälp från Opecs produktionsnedskärningar kommer balansen mellan utbud och efterfrågan på oljemarknaden att förhålla sig snäv under 2021, resonerar banken.

”En efterfrågeåterhämtning under den andra delen av innevarande år samt ett otillräckligt utbud från icke-Opec-medlemmar lägger grunden för en tajt marknadsbalans även efter 2022, vilket också gäller efter att Opecs produktionsnedskärningar tas bort”, skriver Danske Bank.

I en annan analys, från Sparebank 1 Markets, noteras att Lundin Energy står inför ett bra år och banken räknar med en attraktiv kombination av högre produktion och lägre capex-nivåer, jämfört med 2020.

”Vi väntar oss även en högre utdelning över de närmsta åren, uppbackat av starkt fritt kassaflöde…”, skriver Sparebank 1 Markets, och fortsätter:

”Vi står kvar vid åsikten om att Lundin Energy är ett bolag du kan köpa, sova gott om natten, för att sedan kolla statusen om några år”.

Sparebank 1 Markets upprepar köprekommendation och riktkurs 350 kronor.

På tisdagsförmiddagen backade Lundin Energy-aktien 1,8 procent till 273:10 kronor.

Oljepriserna var vid samma tidpunkt ned märkbart. Ett fat Brent kostade strax över 62 dollar, vilket speglar en procentuell utveckling om -3 procent. WTI-oljan var samtidigt ned 3,2 procent och bytte händer till drygt 59 dollar fatet.

 

Danske: Högre oljepris ger uppsida i Lundin Energy

Danske Bank har skruvat upp riktkursen för Lundin Energy till 365 kronor (301) och upprepat köprekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare på tisdagen rapporterat.

Med draghjälp från Opecs produktionsnedskärningar kommer balansen mellan utbud och efterfrågan på oljemarknaden att förhålla sig snäv under 2021, resonerar banken.

”En efterfrågeåterhämtning under den andra delen av innevarande år samt ett otillräckligt utbud från icke-Opec-medlemmar lägger grunden för en tajt marknadsbalans även efter 2022, vilket också gäller efter att Opecs produktionsnedskärningar tas bort”, skriver Danske Bank.

I en annan analys, från Sparebank 1 Markets, noteras att Lundin Energy står inför ett bra år och banken räknar med en attraktiv kombination av högre produktion och lägre capex-nivåer, jämfört med 2020.

”Vi väntar oss även en högre utdelning över de närmsta åren, uppbackat av starkt fritt kassaflöde…”, skriver Sparebank 1 Markets, och fortsätter:

”Vi står kvar vid åsikten om att Lundin Energy är ett bolag du kan köpa, sova gott om natten, för att sedan kolla statusen om några år”.

Sparebank 1 Markets upprepar köprekommendation och riktkurs 350 kronor.

På tisdagsförmiddagen backade Lundin Energy-aktien 1,8 procent till 273:10 kronor.

Oljepriserna var vid samma tidpunkt ned märkbart. Ett fat Brent kostade strax över 62 dollar, vilket speglar en procentuell utveckling om -3 procent. WTI-oljan var samtidigt ned 3,2 procent och bytte händer till drygt 59 dollar fatet.

 

Trading Direkt: ”Rädsla för bakslag i oljeaktier”

 

Teknisk analys i programmet: Olja (Brent), OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Nvidia, Arcane Crypto, Karo Pharma, Railcare, Ratos, AMD, Tesla, Hansa Biopharma, Plejd, Cell Impact, Gamestop, Sinch, Axolot Solutions, G5.

 

Trading Direkt: Ökad börsspänning efter Fed-chefens tal

Mikael Sandbladh märkte alltså inte av någon märkbar tonförändring från Fed-chefen Jerome Powell. Det finns dock en annan tänkbar förklaring till marknadernas reaktion.

Aktiemarknaderna handlades alltså förhållandevis unisont ned, men glappet mellan S&P500 och OMXS30 har tilltagit på senare tid, något som blev fokus i första programdelen i fredagens Trading Direkt.

Tobbe Rosén dök upp och analyserade index, råvaror, valutor och tittarönskemål.

I sista delen av sändningen fokuserade programledare Joakim Rönning på händelseutvecklingen i veckans kartelldrama. Opec+ sammanträdde och satte vanan trogen oljepriserna i svang.

Aktier/instrument som nämns i sändningen: Astra Zeneca, Evolution, Sinch, Enquest, Maha Energy, Lundin Energy, IPC, amerikanska tioårsräntan.

Teknisk analys i fredagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, Addnode, Astra Zeneca, Autoliv, Betsson, Cellink, Essity, Ework, Powercell, SAS, Scandic Hotels, Scandion Oncology, Sivers, Swedish match, Volati.

 

DNB: Lundin Energy har överpresterat relativt oljepriset

Lundin Energys aktie har i stora drag under de senaste månaderna följt oljeprisets uppgång. Men, menar DNB, med tanke på att den framtida oljeprisutvecklingen numera är ännu viktigare för att bedöma Lundin Energys värdering, har aktien med råge överpresterat relativt ökningen som oljeprisutvecklingen kan motivera ur ett värderingsperspektiv. Banken utgår ifrån ett framtida pris om 77 dollar per fat olja.

Med beaktandet av den förmodade prisutvecklingskurvan för oljepriset estimerar DNB Markets att detta har lyft Lundin Energys substansvärde (NAV) med 40 kr per aktie sedan oktober 2020. Det att ställa mot Lundin Energy-aktien som stigit med 120 kr sedan oktober.

Fortsatta förbättringar

DNB Markets pekar därtill i analysen på att Lundin Energy hittills i år inte stött på några nya fynd av större skala, varför substansvärdestillväxten huvudsakligen kan kopplas ihop med förbättringar vid Edvard Grieg- och Johan Sverdrup-fälten vilka fortsätter att leverera.

”Däremot ser vi att det förväntade p/e-talet för 2021 om 9,3 är attraktivt, och med draghjälp från skattelättnader i Norge väntas en ännu bättre kassaflödesavkastning om 14 procent för året /…/”, skriver banken.

Strax före 11-tiden på onsdagen var Lundin Energy-aktien marginellt upp till 279,60 kr, efter att i den inledande handeln ha noterats ned med som mest 0,5 procent.

 

Arctic höjer Lundin Energy till köp

Rekommendationsändringen görs huvudsakligen mot bakgrund av Lundin Energys egen uppgradering för platåproduktionen för Johan Sverdrups första fas. Arctic bedömer samtidigt att platåproduktionen för den andra fasen vid fältet framöver kommer att höjas.

I samband med Lundin Energys bokslutsrapport för två veckor sedan skruvade oljebolaget upp produktionsprognosen för 2021 där bland annat den ökade anläggningskapaciteten för Sverdrup-fältet togs i beaktan.

Analyshuset Berenberg, som på måndagen skruvat upp riktkursen för Lundin Energy vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat, är inne på samma spår som Arctic Securities kring produktionen.

”Vi ser en produktionsökning om cirka 35 procent för Lundin Energy fram till 2025 till 222.000 fat oljeekvivalenter per dag, från 165.000 under 2020. Johan Sverdrup står för 75 procent av denna väntade framtida ökning på grund av produktionsuppgraderingen avseende den första fasen/…/”, skriver Berenberg.

Strax innan 10-tiden på måndagen stod Lundin Energy-aktien 2,2 procent högre och bytte händer till 249:60 kronor.

 

Lundin Energys vinst högre än väntat

Lundin Energys ebitda-resultat blev 708 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 637 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 780 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 733 miljoner.

Höjer utdelning 80 procent

Lundin Energy föreslår en utdelning om 1:80 dollar per aktie för 2020, vilket motsvarar en ökning om 80 procent jämfört med 2019 års utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen för 2020 kommer att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0:45 dollar per aktie.

Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen att omvandlas till ett belopp i kronor, samt utbetalas i kronor baserat på Riksbankens valutakurs för dollar fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag.

Inför Lundin Energys rapport för det fjärde kvartalet väntades en utdelning om 1:12 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning av sju analytiker.

För 2019 delades 1:00 dollar per aktie ut.

Produktion över förväntan

Produktionen under kvartalet uppgick till i snitt 185 tusen fat oljeekvivalenter per dag. Väntat var 175,6 tusen fat per dag.

För helåret 2020 uppnåddes en snittproduktion om nästan 165 tusen fat per dag. Väntevärdet här var cirka 163 tusen fat. Lundin Energy höjde helårsprognosen för 2020 till en snittproduktion om 161-163 tusen fat, i samband med rapporten för det föregående kvartalet.

Höjer produktionsprognosen

Oljebolaget Lundin Energy höjer sin produktionsprognos för 2021 till 170.000-190.000 fat oljeekvivalenter per dag, från tidigare prognos som var 170.000-180.000 fat per dag.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bokslutsrapporten.

Prognosen tar i beaktan att anläggningskapaciteten för Johan Sverdrups första fas om 500.000 fat olja per dag, brutto förväntas öka till 535.000 fat per dag från mitten av 2021.

”Dessutom kommer Edvard Griegområdet att få ytterligare anläggningskapacitet på grund av en naturlig nedtrappning i produktionen på Ivar Aasen. Återkopplingsprojekten på Edvard Grieg, Solveigs första fas och Rolvsnes förlängda borrtest, förväntas att tas i drift under det tredje kvartalet 2021, vilket kommer att bidra till att upprätthålla platåproduktion i anläggningarna”, skriver Lundin Energy.

Omkring 60 procent av produktionen genereras från Johan Sverdrupfältet, 35 procent från det större Edvard Griegområdet och resterande produktion kommer från övriga tillgångar.

Lundin Energy höjer samtidigt sin långsiktiga produktionsprognos till över 200.000 fat oljeekvivalenter från år 2023, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen som var 170.000-180.000 fat per dag från 2021 och framåt.

Det nya prognosen tar i beaktan Johan Sverdrups högre platåproduktionsnivå om 720.000 fat oljeekvivalenter per dag när den andra fasen tas i drift under det fjärde kvartalet 2022, samt den förlängda platåproduktionen i det större Edvard Griegområdet.

”Bolagets långsiktiga mål är att med hjälp av ytterligare resurser från befintliga fält och potentiella nya utbyggnadsprojekt bibehålla produktionsnivåer som överstiger 200.000 fat oljeekvivalenter per dag”, skriver Lundin Energy.

Beträffande år 2021 meddelar bolaget en investeringsbudget på 1,2 miljarder dollar.

Verksamhetskostnaderna på lång sikt bedöms uppgå till 3-4 dollar per fat, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var 3,2-4,2 dollar per fat.

 

Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden

 

Med Christian Kopfer diskuterades omställningen till hållbart och vad det betyder för råvarupriser och oljeindustrin. Bolag/tillgångar som nämndes: Lundin Mining, Lundin Gold, Boliden, skog, olja, guld, koppar, bitcoin.

I den tekniska analysen: Lundin Energy, Maha Energy, Africa Oil, Tethys Oil, Soltech Energy, Etrion, Minesto, Eolus Vind, OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Silver, Olja (Brent), CDON, Lucara Diamond, Pexip, Starbreeze, Swedish Stirling, Volati.

 

Lundin Energy får kraftigt utökade licenser

Tilldelningen innefattar 15 licenser i Nordsjön, två licenser i Norska havet och två licenser i södra Barents hav. Lundin Norway kommer att vara operatör för sju av de nyligen tilldelade licenserna.

Tilldelningarna fortsätter bygga på bolagets sju huvudsakliga prospekteringsområden och ökar bolagets totala mängd licenser med 23 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.