Kategoriarkiv: Kopy Goldfields AB

Berenberg: Lucara Diamond toppvalet i diamantsektorn

Banken lyfter vidare fram Lucara Diamonds gruva Karowe, lokaliserad i Botswana, som en av de bästa bland större gruvor globalt.

”[E]fter att ha underpresterat marknadens förväntningar de senaste åren medföljde ett minskat intresse för aktien. Vi tror däremot att tiden är inne för att ånyo se över investeringscaset: ledningen sköter verksamheten på ett bra sätt samtidigt som finansiering för underjordprojektet är säkrad”, resonerar banken och tillägger att priserna på diamant kan komma att stiga över bankens egna prognoser om 5 procent i år.

Positiv syn på ädelmetaller

Ur ett mer överskådligt perspektiv noterar Berenberg att bankens syn på ädelmetaller, så som guld, är positiv vid en framåtblick.

”[V]i tror att centralbankerna slutligen kommer att tvingas ta en mer duvaktig hållning än de egentligen vill /…/ på grund av osäkerheter kring återhämtningen”, skriver Berenberg.

Berenberg skriver att uppkomsten av den nya virusvarianten omikron, som fick ordentligt fotfäste i slutet av november 2021, kombinerat med en ökad smittograd av deltavarianten i Europa, potentiellt kan leda till en långsammare återhämtning för basmetallpriser.

”Energipriserna skapar motvind”

”Det återstår att se om den nya vågen kommer att leda till strikta samhällsnedstängningar. Om så blir fallet, antar vi nedjusteringar av tillväxtprognoser samt svaghet i basmetallpriserna”, skriver Berenberg.

Ytterligare motvindar för råvarumarknaden kommer i spåren av ihållande, höga energipriser. Berenberg lyfter särskilt fram de höga naturgaspriserna samt de existerande problemen i leverantörsled – faktorer som driver upp inflationen.

Banken förväntar sig att bolag verksamma inom utvinning och prospektering av ädelmetaller kommer prestera väl under början av 2022, drivet av säsongsfaktorer så som det kinesiska nyåret, oro över pandemin och stigande inflation, för att senare under året möta motstånd i form av närmandet av förväntade räntehöjningar från amerikanskt håll.

Berenberg sätter köp på Lucara

Berenberg har köprekommendation på Lucara Diamond. Riktkursen är 1,00 kanadensiska dollar, motsvarande 7,17 svenska kr sett till dagens växlingskurs. Det Toronto-noterade värdepappret stängde på 0,58 kanadensiska dollar föregående handelsdag.

Omkring 11-tiden på fredagen handlades det Stockholm-noterade värdepappret ned med 1,9 procent och kostade 4,15 kr.

 

Sämsta månaden för guld på fem år

Guldpriset befinner sig för närvarande på samma nivåer som i april, efter att ha klättrat tillbaka 7,7 procent till nivån 1.757 dollar per uns. Som högst under månaden var priset över 1.900.

Ledande för den negativa prisutvecklingen blev månadens upptrappade prognos från Federal Reserve avseende att två räntehöjningar i stället för en under 2023 finns med i snittberäkningarna bland en majoritet av ledamöterna.

Det mer hökaktiga (åtstramande) beskedet har lett till förstärkning i dollarpris och långa obligationsräntor, vilket gör att guldefterfrågan mattas av givet att ädelmetallen inte ger möjlighet till någon direktavkastning och att alternativkostnaden på att äga ädelmetallen således stiger.

Federal Reserves signalering om att den nuvarande inflationen är övergående tyckts samtidigt ha bitit sig fast som konsensus i marknaden, vilket sänkt guldets historiska dragningskraft som försäkring mot konsumentprisökningar i ekonomin.

Nästa troliga test för priset blir fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik. Starkare siffror än väntat väger troligtvis åt det negativa hållet för guldpriset.

Silverpriset är i sin tur ned med 8 procent i juni, till nivåer under 26 dollar. Denna nedgång matchas dock redan så kort tid tillbaka i tiden som i mars.

Silver, som i regel har en högre volatilitet, har på senare tid lyfts fram både som en industriell möjliggörare inom lösningar för hållbar energi samt som inflationsförsäkring.

På torsdagsmorgonen sjönk guldpriset tillbaka med 0,2 procent medan silverpriset steg med 0,2 procent.

Trading Direkt: ”Rädsla för bakslag i oljeaktier”

 

Teknisk analys i programmet: Olja (Brent), OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Nvidia, Arcane Crypto, Karo Pharma, Railcare, Ratos, AMD, Tesla, Hansa Biopharma, Plejd, Cell Impact, Gamestop, Sinch, Axolot Solutions, G5.

 

Kopy Goldfields höjde guldproduktionen med 24 procent

Guldproduktionen av guldekvivalenter, under det fjärde kvartalet, från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland steg till 10,83 koz (339 kg), jämfört med 8,72 koz (271 kg) under motsvarande kvartal ett år tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Produktionstillväxten under kvartalet drevs av ökad produktion av gravitations- och flotationskoncentrat vid Perevalnoe-anläggningen. Anläggningen bearbetade 166.000 ton malm under 2020, vilket är en ökning från fjolårets 131.000 ton.

För helåret 2020 uppgick produktionen av guldekvivalenter till 53,11 koz (1.652 kg), i linje med tidigare estimat (52-54 koz), vilket är något över 2019 års produktionsnivå om 52,26 koz (1.625 kg).

2020 års GE-produktion inkluderar 97 koz (3.026 kg) silver, vilket motsvarar 1,36 koz (42 kg) guld.

Guldförsäljningen för 2020 uppgick till 55,43 koz (1.724 kg), att jämföra med 48,71 koz (1.515 kg) år 2019.

Avseende Yubileyniy-projektet uppgick den totala produktion av guldekvivalenter till 2,61 koz under det fjärde kvartalet, vilket är en minskning med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

”Minskningen i produktionen förklaras av lägre guldhalter (-11 procent) och minskad volym (-21 procent) av bearbetad malm på grund av minskad drift i december till följd av Covid-19”, skriver bolaget.

För Perevalnoe-projketet bearbetades 41.000 ton malm under det fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol.

Guldproduktionen för helåret 2020 från alluvial utvinning uppgick till 6,93 koz, en minskning med 35 procent jämfört med 2019.