Kategoriarkiv: Lundin Mining

Negativt resultat för Lundin

Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 149 miljoner dollar för det andra kvartalet 2022 (481).

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -52,6 miljoner dollar (243).

Försäljningen uppgick till 590 miljoner dollar (872)

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 366 miljoner dollar under kvartalet (419).

Gruvbolaget Lundin Mining justerar några av sina prognoser för 2022, bland annat för produktionen vid Chapada och Neves-Corvo samt för beräknade kostnader (Cash cost).

Vid Chapada sänks prognosen på grund av försenad tillgång till planerade malmsorter. Detta beror i sin tur på mer regn under första halvåret än vanligt. Nu spås en produktion på 45.000-50.000 ton, från tidigare 53.000-58.000.

Detta gör att prognosen för kopparproduktionen totalt sänks till 250.000-274.000 ton, från 258.000-282.000.

Vad gäller zink justeras produktionsprognosen vid Neves-Corvo till 90.000-100.000 ton, från 110.000-120.000 ton. Det gör att prognosen för den totala zinkproduktionen sänks till 169.000-183.000 ton, från 188.000-203.000.

Utsikterna för så kallad Cash cost har justerats upp för Candelaria och Chapada.

Vad gäller capex har utsikterna uppdaterats för Candelaria och Chapada vilket bland annat är en effekt av inflationseffekter. Nu väntas total capex 2022 uppgå till 700 miljoner dollar, från tidigare 655.

Lundin Minings styrelse har fastställt en kvartalsutdelning om 0:09 kanadadollar per aktie, för utbetalning den 14 september till de som är registrerade aktieägare den 2 september.

Dagen innan kvartalsrapporten, igår, meddelade Lundinsfären att en av storägarna Lukas H. Lundin har gått bort efter två års kamp mot hjärncancer.

Lukas H. Lundin blev 64 år.

Börsens vd om måndagens blixtkrasch

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor, en jämförelse på skogsbolag och ett tiotal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, DAX, OMXS30, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud Korsnäs, Storskogen, Boliden, Hexagon, Millicom, Lundin Mining, Bergs Timber, Enquest, Fingerprint, Nordea, Transtema.

Pareto: Högre metallpriser lyfter Lundin Mining

Följt av en stark prestation för flera metallpriser de senaste månaderna höjer Pareto sina estimat för koppar-, zink-, nickel- och guldpriser med 3, 12, 16 och 2 procent för 2022. De förväntade högre metallpriserna, bland annat, ligger bakom Paretos riktkurshöjning av gruvbolaget.

Analyshuset lyfter fram viktiga händelser för Lundin Mining under 2022. Bland annat nämns miljötillståndet och skatteavtalet för Josemaria, samt borrning vid Saúva, Chapada.

På tisdagsförmiddagen var det Stockholmsbaserade depåbeviset för Lundin Mining ned 0,3 procent och bytte händer till 84,30 kr.

 

Pareto: Högre metallpriser lyfter Lundin Mining

Följt av en stark prestation för flera metallpriser de senaste månaderna höjer Pareto sina estimat för koppar-, zink-, nickel- och guldpriser med 3, 12, 16 och 2 procent för 2022. De förväntade högre metallpriserna, bland annat, ligger bakom Paretos riktkurshöjning av gruvbolaget.

Analyshuset lyfter fram viktiga händelser för Lundin Mining under 2022. Bland annat nämns miljötillståndet och skatteavtalet för Josemaria, samt borrning vid Saúva, Chapada.

På tisdagsförmiddagen var det Stockholmsbaserade depåbeviset för Lundin Mining ned 0,3 procent och bytte händer till 84,30 kr.

 

Trading Direkt: S&P 500 intressant när köparna tar över

Bolag som nämns i avsnittet: Tele2, Lundin Energy, Academedia, Hemnet, Thule, Cellavision, Alibaba, AMD, Alphabet, General Motors.

Teknisk analys: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, AMD, Bico, Boliden, Calliditas, Evolution, Gatos Silver, Hexatronic, Lundin Mining, NCAB, Sandvik, Scandinavian Enviro Systems, Tesla, Tethys Oil, Öresund.

 

Trading Direkt: Bornold om att börsen är ”orimligt sur”

 

Den bild som många tyckare lyfter fram i media om att börsfesten är slut och att indexen ska krypa tillbaka till trendnivåer många tiotals procent söderut tar inte fasta på hur börsen brukar reagera på det prat om räntehöjningar som satt skräck i marknaden, menar Joakim Bornold.

”Det är för mycket fokus på apokalypsens fyra ryttare: Inflation, ränteläget, logistikbekymmer och komponentbrist. Bolagen har ju hanterat det jättebra tidigare”, säger han.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick igenom 14 tittarönskade aktier samt index, bitcoin, råvaror och valutor.

I det programmets sista del gick programledare Joakim Rönning igenom nyhetsflödet och fann där ett ras i bitcoin-priset, som nu letat sig ned under höstens lägstanivåer som vissa sett som ett stöd. Dessutom avhandlades Investors delårsrapport och uttalanden från Nasdaqs noteringschef för Europa, Adam Kostyál, om den urstarka noteringstrenden från 2021 och om huruvida det kommer hålla i sig eller ej.

Bolag som nämns i sändningen: Investor, Sandvik, Netflix, Gamestop, AMC.

Teknisk analys i tisdagens program: Alligator, Bahnhof, Beijer Alma, Boliden, Clas Ohlson, Enquest, Hexatronic, Lundin Mining, Minesto, Nel, Nobia, Paradox, Securitas, Studsvik.

Berenberg: Lucara Diamond toppvalet i diamantsektorn

Banken lyfter vidare fram Lucara Diamonds gruva Karowe, lokaliserad i Botswana, som en av de bästa bland större gruvor globalt.

”[E]fter att ha underpresterat marknadens förväntningar de senaste åren medföljde ett minskat intresse för aktien. Vi tror däremot att tiden är inne för att ånyo se över investeringscaset: ledningen sköter verksamheten på ett bra sätt samtidigt som finansiering för underjordprojektet är säkrad”, resonerar banken och tillägger att priserna på diamant kan komma att stiga över bankens egna prognoser om 5 procent i år.

Positiv syn på ädelmetaller

Ur ett mer överskådligt perspektiv noterar Berenberg att bankens syn på ädelmetaller, så som guld, är positiv vid en framåtblick.

”[V]i tror att centralbankerna slutligen kommer att tvingas ta en mer duvaktig hållning än de egentligen vill /…/ på grund av osäkerheter kring återhämtningen”, skriver Berenberg.

Berenberg skriver att uppkomsten av den nya virusvarianten omikron, som fick ordentligt fotfäste i slutet av november 2021, kombinerat med en ökad smittograd av deltavarianten i Europa, potentiellt kan leda till en långsammare återhämtning för basmetallpriser.

”Energipriserna skapar motvind”

”Det återstår att se om den nya vågen kommer att leda till strikta samhällsnedstängningar. Om så blir fallet, antar vi nedjusteringar av tillväxtprognoser samt svaghet i basmetallpriserna”, skriver Berenberg.

Ytterligare motvindar för råvarumarknaden kommer i spåren av ihållande, höga energipriser. Berenberg lyfter särskilt fram de höga naturgaspriserna samt de existerande problemen i leverantörsled – faktorer som driver upp inflationen.

Banken förväntar sig att bolag verksamma inom utvinning och prospektering av ädelmetaller kommer prestera väl under början av 2022, drivet av säsongsfaktorer så som det kinesiska nyåret, oro över pandemin och stigande inflation, för att senare under året möta motstånd i form av närmandet av förväntade räntehöjningar från amerikanskt håll.

Berenberg sätter köp på Lucara

Berenberg har köprekommendation på Lucara Diamond. Riktkursen är 1,00 kanadensiska dollar, motsvarande 7,17 svenska kr sett till dagens växlingskurs. Det Toronto-noterade värdepappret stängde på 0,58 kanadensiska dollar föregående handelsdag.

Omkring 11-tiden på fredagen handlades det Stockholm-noterade värdepappret ned med 1,9 procent och kostade 4,15 kr.

 

Familjen Lundin stärker greppet om Lundin Mining

Familjen Lundin har vid flera tillfällen köpt aktier i Lundin Mining, varpå majoriteten av affärer gjorts via ägarbolaget Nemesia. Sammanlagt har 1,6 miljoner aktier i gruvbolaget förvärvats mellan 21 december och 4 januari, enligt ägardatatjänsten Holdings. Den totala köpeskillingen exklusive förstnämnda affär summeras till dryga 107 miljoner kr.

Totalt äger numera familjen Lundin omkring 96 miljoner aktier i gruvbolaget, en ökning från cirka 95 miljoner aktier innan de senaste veckornas aktiepåfyllningar.

Vidare kan det noteras att en handfull insynspersoner i Lundin Mining också passat på att köpa aktier i bolaget. Gruvbolagets relativt nytillträdda vd, Peter Rockandel, har under julen byggt på sitt aktieinnehav.

Före jul har flera konsolideringar skett för bolag inom familjen Lundins krets. Så sent som den 20 december förvärvade Lundin Mining gruvprospekteringsbolaget Josemaria. Utifall att allt går enligt plan med start och tillverkning vid Josemaria-projektet, beläget i San Juan, Argentina, bedöms uppköpet öka Lundin Minings totala kopparproduktion med 50 procent.

Dagen efter, 21 december, blev det känt att norska Aker BP köper oljebolaget Lundin Energys olje- och gastillgångar för 125 miljarder norska kr. Familjen Lundin var med råge största ägare i Lundin Energy före affären.

 

Två nya aktier i Paretos januariportfölj

Pareto skriver att Lundin Mining-aktien hade ett blandat 2021 efter problem i Candelaria vilket ledde till att produktionsprognoserna fick skruvas ned. Detta år väntas dock bli stabilare, heter det.

Angående Millicom skriver Pareto att bolaget är ”dramatiskt” undervärderat.

Under december ökade Paretos portfölj med 9,9 procent, medan jämförelseindex klättrade 5,2 procent.