Kategoriarkiv: Bonava B

Bonava har ingått avtal om försäljning av rysk verksamhet

Bonava meddelade den 3 mars 2022 att verksamheten i S:t Petersburg skulle avvecklas och har sedan dess arbetat intensivt för att genomföra avvecklingen på ett ansvarsfullt sätt, heter det.

Avtalet är villkorat av nödvändiga tillstånd från myndigheter.

”Detta är en process som under rådande omständigheter är komplicerad och som beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet 2023. Resultateffekten kommer att redovisas och kommuniceras vid den tidpunkt då betalningen har kunnat genomföras”, skriver Bonava.

Valueguard: Tecken på trendbrott på bostadsmarknaden

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 12,7 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,9 procent i december jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,7 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 0,8 procent, medan villapriserna sjönk 0,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 11,0 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 13,7 procent.

Valueguard skriver att efter ett extremt deppigt och turbulent 2022, åtminstone utifrån säljarnas perspektiv, ger de preliminära siffrorna för de två första veckorna i januari hopp om en vändning, eller åtminstone en stabilisering.

I Göteborg steg bostadsrättspriserna med 1,4 procent och i Stockholm steg de med 2,0 procent, jämfört med hela december.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige, noterar en stark start på året med ökad efterfrågan, högt tryck på visningarna och fler avslutade affärer.

”Det är en ordentlig scenförändring mot hur det såg ut under stora delar av förra året då det till och med förekom att vi hade nollvisningar. Nu har vi ibland fulla visningar och för första gången på länge ser vi även budgivningar”, säger han.

Att priserna kommit ner är ett skäl, att vi haft ett vakuum på marknaden som skapat ett uppdämt behov är ett annat. Uppgången i Stockholm i januari är intressant då det är en marknad som pekar ut riktningen.

”Samtidigt vill jag inte vara för snabb med att tala om en vändning. Det finns fortfarande många orosmoln och januari brukar vara en bra månad på bostadsmarknaden”, säger han.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,4 -5,8 -12,7
Bostadsrätter    
Sverige -0,9 -3,7 -11,0
Stockholm -0,3 -2,4 -10,3
Göteborg -0,6 -5,1 -13,0
Malmö -0,8 -5,7 -9,4
Villor      
Sverige -1,7 -7,0 -13,7
Stockholm -2,0 -5,9 -16,0
Göteborg -0,4 -6,6 -12,9
Malmö -1,0 -7,3 -14,6

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Valueguard: Bostadspriserna fortsätter nedåt

Bostadspriserna har sjunkit 7,1 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 11,6 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,1 procent i november jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,6 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 0,8 procent, medan villapriserna sjönk 1,0 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 9,4 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 12,8 procent.

Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, konstaterar att priserna överlag fortsätter att sjunka, men att bostadsrättspriserna börjar stabiliseras något. Särskilt tydligt är det i Stockholm där köpare och säljare nu börjar mötas i allt större utsträckning.

”Just nu är det framför allt villamarknaden som driver på prisnedgångarna till följd av oro kring vinterns höga elkostnader. Villapriserna i Malmö sticker ut med den största nedgången på 4 procent, vilket kan förklaras av att det också är där elpriserna är som högst”, säger han.

Marknaden väntas vara fortsatt turbulent en bit in på 2023, men i takt med att inflationen dämpas, räntan planar ut och elpriserna går ner kommer också en större trygghet infinna sig.

”Vi ser då att marknaden kommer återgå till ett mer normalt läge som påminner om hur det såg ut före pandemin”, säger Andrea Moritz.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,4 -7,1 -11,6
Bostadsrätter    
Sverige -1,1 -4,6 -9,4
Stockholm -0,4 -3,7 -9,2
Göteborg -2,2 -7,4 -12,7
Malmö -1,8 -6,2 -9,3
Villor      
Sverige -1,6 -8,4 -12,8
Stockholm -1,0 -6,3 -13,1
Göteborg -1,7 -9,8 -13,8
Malmö -4,0 -9,8 -15,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Valueguard: Nedgången på bostadsmarknaden fortsätter

Bostadspriserna har sjunkit 5,9 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 10,0 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,6 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 3,8 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,3 procent, medan villapriserna sjönk 2,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 11,1 procent.

Under första halvan av november ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 0,8 procent i Stockholm och 2,2 procent i Göteborg, jämfört med hela september. November brukar normalt vara en månad med sjunkande bostadspriser.

Flera fastighetsmäklare konstaterar att bostadspriserna som väntat fortsätter ner, särskilt villapriserna, som påverkas av osäkerheten kring elpriserna. Samtidigt börjar det synas vissa tecken på en utplaning i Stockholm, där priserna visserligen går ned, men mindre än på andra håll.

”Stockholm är ofta en indikator på den fortsatta prisutvecklingen i resten av landet. Att vi ser mindre nedgångar där tyder därför på att man börjar hitta en balans mellan köpare och säljare”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, säger att de tidigast till våren räknar med en återhämtning på bostadsmarknaden, men att de samtidigt upplever att den värsta oron planat ut i storstäderna.

”Allt fler säljare anpassar nu sina förväntningar på bostadsaffären, även om det på många håll är en bit kvar till att möta köparna prismässigt. Utbudet av bostäder till salu är fortsatt högt med många kommande försäljningar, vilket ger stor fördel för spekulanterna”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedlingen menar att bostadsmarknaden ändå står emot väl, med tanke på att pandemieffekter klingat av, reallöner sjunker och räntor stiger.

”I ljuset av det visar bostadsmarknaden snarast stor styrka och motståndskraft nu när priserna inte gått ner mer”, skriver de och påpekar att priserna fortsatt är högre i dag än före pandemin.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -3,0 -5,9 -10,0
Bostadsrätter    
Sverige -1,6 -2,9 -7,9
Stockholm -1,7 -2,0 -8,0
Göteborg -2,4 -5,2 -10,1
Malmö -3,2 -4,7 -5,3
Villor      
Sverige -3,8 -7,5 -11,1
Stockholm -3,0 -6,1 -11,5
Göteborg -4,6 -8,1 -12,7
Malmö -2,5 -6,7 -11,2

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

 

Valueguard: Breda boprisnedgångar i hela landet

Bostadspriserna i Sverige sjönk 2,8 procent i september jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 2,0 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 7,3 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,9 procent i september jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk mer –3,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,5 procent och villapriserna med 2,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 5,8 procent samtidigt som villapriserna är ned 8,1 procent.

Under första halvan av oktober ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 1,6 procent i Stockholm och 1,7 procent i Göteborg, jämfört med hela september.

”Att priserna har fortsatt nedåt den senaste månaden är inte oväntat och statistiken från första halvan av oktober tyder på att utvecklingen kommer fortsätta åt samma håll. Det är samtidigt värt att notera att vi sedan september ser större nedgångar i hela landet jämfört med Stockholm. Historiskt sett brukar utvecklingen i huvudstaden vara först med att visa vart priserna är på väg och denna statistik tyder på att prisnedgången har börjat planat ut”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz i en kommentar.

Han tillägger att framför allt villamarknaden påverkas av de höga elpriserna. Även Svensk Fastighetsförmedling är inne på att det är villapriserna som är i fokus nu.

”Under pandemin svängde pendeln till fördel för större bostäder, då man upplevde behov av mer yta för att kunna exempelvis hybridarbeta. Detta drev upp priset för större bostäder på ett markant sätt. Det är dessa som vi nu ser samma prisjustering nedåt på. Efterfrågan har svängt mot mer yt- och energieffektiva bostäder”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,8 -5,8 -7,3
Bostadsrätter    
Sverige -1,9 -4,5 -5,8
Stockholm -1,7 -3,8 -5,4
Göteborg -3,0 -5,8 -8,3
Malmö -1,3 -4,0 -3,1
Villor      
Sverige -3,3 -6,4 -8,1
Stockholm -2,5 -5,9 -8,9
Göteborg -3,9 -5,9 -8,4
Malmö -3,6 -7,9 -11,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

 

Valueguard: Spretig utveckling på bomarknaden i augusti

 Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 1,2 procent eftersom augusti är en normalt stark månad på bostadsmarknaden. Bostadsrätter i Stockholm gick mot strömmen och steg i augusti men har sedan vänt ned igen under första halvan av september.

Det visar Valueguards HOX-index.

I årstakt sjönk bostadspriserna med 4,4 procent i augusti, efter en nedgång om 2,6 procent i juli.

Priserna på bostadsrätter steg 0,6 procent i augusti jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,6 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,5 procent medan villapriserna sjönk 1,8 procent. Augusti har historiskt ofta varit en stark månad på villamarknaden. Detta förklarar att nedgången för villor är större efter säsongsjustering.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 3,4 procent samtidigt som villapriserna är ned 4,9 procent.

Utvecklingen i augusti var alltså något spretig. Bostadsrätterna drogs upp av att priset på bostadsrätter i Stockholm steg med 1,4 procent, och i Göteborg med 0,1 procent. I Göteborg steg även villapriserna svagt.

Under första halvan av september ser dock priserna på bostadsrätter ut att ha vänt ned igen. De har sjunkit 0,4 procent i Stockholm och 1,3 procent i Göteborg, jämfört med hela augusti.

”Efter sommaren är fler i behov av att flytta och vi märkte av en säsongsmässigt högre efterfrågan på bostäder i augusti. Samtidigt fortsätter räntehöjningarna och vi har inte heller sett toppen av vare sig inflation eller elpriser. Tidigast under andra halvan av nästa år räknar vi med att bostadspriserna kan vända uppåt igen”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -0,2 -6,8 -4,4
Bostadsrätter    
Sverige 0,6 -6,5 -3,4
Stockholm 1,4 -6,5 -2,6
Göteborg 0,1 -6,3 -5,3
Malmö -0,2 -6,0 -1,9
Villor      
Sverige -0,6 -6,9 -4,9
Stockholm -0,7 -8,0 -6,4
Göteborg 0,2 -6,7 -3,6
Malmö -0,8 -7,9 -6,5

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Valueguard: Bostadsrättspriserna vänder uppåt i Stockholm

I årstakt sjönk bostadspriserna med 2,6 procent, efter en nedgång om 0,5 procent i juni.

Priserna på bostadsrätter sjönk 3,3 procent i juli jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 2,7 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 3,2 procent och villapriserna med 1,2 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 2,4 procent.

Under första halvan av augusti har priserna på bostadsrätter vänt upp igen i Stockholm och stigit 1,4 procent jämfört med hela juli. Valueguard noterar att priserna på bostadsrätter i Stockholm slutade sjunka kring midsommar och därefter började stiga i månadsskiftet juli/augusti. Man ska dock ha med sig att augusti är en stark månad säsongsmässigt.

”Om uppgången i början av augusti är ett trendbrott eller sedvanlig rekyl efter sommaren är för tidigt att säga, skriver Valueguard.

I Göteborg har borättspriserna fortsatt ned 0,6 procent under första halvan av augusti.

Bjurfors vd Fredrik Kullman konstaterar att priskorrektionen fortsatt under sommaren och att det med tanke på alla osäkerhetsfaktorer i ekonomin nog kan vara en bit kvar till botten.

”Många köpare står ännu vid sidlinjen och väntar på vad som ska hända med räntan, inflationen och inte minst vinterns elpriser. Samtidigt tycker jag att det ser lite bättre ut i dag än det gjorde för bara någon vecka sedan. Utbudet ökar visserligen fortfarande, men på en del lokala marknader syns en dämpning av nytillkomna bostäder. Det här skulle kunna vara en första signal om att vi långsamt närmar vi oss en bättre balans mellan utbud och efterfrågan”, säger han.

Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, säger att viktiga nu blir hur augusti utvecklas, när marknaden kommer i gång igen på allvar efter sommaren.

”Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt? Det är frågan vi nu ställer oss”, säger hon.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar också att säsongsstarten blir viktig.

”En stark start på säsongen kan dämpa oron och förbättra marknadspsykologin så köparna vågar agera på att förutsättningarna faktiskt är bra. En svag start med en stor utbudsökning som inte absorberas av efterfrågan gör i stället att den negativa marknadspsykologin blir självförverkligande med avvaktande köpare som gör överutbudet större och marknaden svagare”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,9 -8,1 -2,6
Bostadsrätter    
Sverige -3,3 -9,0 -2,9
Stockholm -3,5 -10,6 -2,9
Göteborg -3,0 -8,2 -4,6
Malmö -2,5 -7,9 -1,8
Villor      
Sverige -2,7 -7,6 -2,4
Stockholm -2,8 -10,3 -2,9
Göteborg -2,3 -6,6 -2,6
Malmö -3,8 -8,5 -5,0

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Valueguard: Bostadspriserna faller tungt

Prisnedgångarna verkar dessutom ha fortsatt in i juni, där priset på bostadsrätter under första halvan av månaden sjönk med 3,3 procent i Stockholm och med 3,9 procent i Göteborg, jämfört med hela maj.

Valueguards dagsindex för bostadsrätter i Stockholms stad för bostadsrätter i Stockholms stad visar att priserna började sjunka den sista veckan i april och att de sedan dess är ned totalt cirka 7 procent.

”Nedgången ser ut att ha varit som snabbast under maj. Möjligen kan man se en tendens till utplaning de senaste två veckorna. Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser från prisutvecklingen under enskilda veckor. Under nedgången har också antalet försäljningar varit lägre än normalt, vilket kan tyda på att köpare och säljare har svårt att mötas”, skriver Valueguard.

Bostadspriserna steg i maj med 2,9 procent i årstakt, en nedväxling från 6,0 procent i april och en tydlig real nedgång med den nu höga inflationen.

Priserna på bostadsrätter sjönk 2,1 procent i maj jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,6 procent, medan villapriserna sjönk 1,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3,6 procent, ned från 6,7 procent i april, samtidigt som villapriserna stigit 2,5 procent, ned från 5,7 procent förra månaden.

Nedgången på bostadsmarknaden i maj var störst i Stockholm, där priset på såväl bostadsrätter som villor föll med runt 3 procent.

”Det kommer generellt sett färre på visningarna och spekulanterna tar längre tid på sig, vilket påverkar både säljtider och budpremie. Bostäder som säljs före visning och som sticker i väg 20-30 procent eller mer ser vi alltmer sällan och det är en stor skillnad mot hur det såg ut den här tiden förra året då allt gick åt som smör i solsken”, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

En närmare granskning av prisstatistiken från Bjurfors visar att det är de dyraste objekten som faller mest i pris.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att hög inflation och stigande räntor gör att mindre pengar kan läggas på boendet, men de påpekar samtidigt att förutsättningarna ändå är fortsatt väldigt gynnsamma.

”Trots alarmistiska rubriker om bostadsmarknaden skall man komma ihåg att det fortfarande säljs många bostäder, och till priser som nästan är på toppnivå. Förutsättningarna är fortfarande väldigt goda med nästan full sysselsättning och rörliga bolåneräntor under 2 procent”, skriver de i en kommentar.

De tillägger att de nu negativa boprisförväntningarna bygger på en tro på just kraftiga räntehöjningar, som därmed redan är diskonterade i marknaden.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,6 -2,0 2,9
Bostadsrätter    
Sverige -2,1 -2,6 3,6
Stockholm -3,0 -4,0 3,9
Göteborg -1,9 -1,5 1,3
Malmö -2,2 -1,1 3,7
Villor      
Sverige -1,3 -1,7 2,5
Stockholm -3,2 -3,2 2,2
Göteborg 0,3 -1,4 2,5
Malmö -1,4 -0,2 1,2
 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

 

Indexförändringar på Stockholmsbörsen

Förändringarna träder i kraft när marknaden öppnar onsdagen den 1 juni.

Följande aktier läggs till i indexet:

* Addnode

* Axfood

* Fortnox

* Heba Fastighets

* Industrivärden A

* Karnov

* Lindab

* Lundbergföretagen

* New Wave

* OX2

* Volvo Car

 

Följande aktier tas bort från indexet:

* Afry

* Bico

* Bonava

* Bravida

* CTEK

* Fingerprint Cards

* Medicover

* Mekonomen

* Mycronic

* Storskogen

* Troax

 

Valueguard: Boprisfallet tilltar i maj

Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,5 procent i april jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 0,2 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Prisnedgångarna tilltar dessutom i början av maj, där priset på bostadsrätter under första halvan av månaden sjunker med 1,7 procent i Stockholm och med 1,3 procent i Göteborg, jämfört med hela april.

”Detta kan jämföras med andra halvan av mars 2020, då det inledande coronafallet på bopriserna kom. Då föll bostadsrättspriserna med ungefär 4 procent i Stockholm och ungefär 2 procent i Göteborg”, skriver Valueguard.

Bostadspriserna steg i april med 6,0 procent i årstakt, en fortsatt nedväxling från 7,5 procent i mars.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,4 procent i april jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,5 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,3 procent, medan villapriserna sjönk 0,3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 6,7 procent, ned från 7,7 procent i mars, samtidigt som villapriserna stigit 5,7 procent, ned från 7,3 procent förra månaden.

”Efter två år med kraftiga uppgångar fortsätter nu trendbrottet där bostadspriserna bromsar in, i takt med att räntorna stiger. Oro kring inflation, räntor och den svenska ekonomin märks tydligast i storstäderna där bostadsköparna nu är mer avvaktande än i början av året. Här är risken för fallande priser också störst framöver”, säger Marcus Svanberg, vd vid Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling noterar att deras eget Erik Olsson bostadsindex visar på kraftigt fallande boprisförväntningar bland visningsbesökare.

Visningsbesökarna har samtidigt skruvat upp sin egen kalkylränta rejält, där de nu räknar med en rörlig boränta på 3,7 procent, upp från 2,4 procent i februari.

”Nu när vi har den högsta inflationen på över 30 år är det skönt att visningsbesökarna planerar sina bostadsköp med en bolåneränta som ger större marginaler mot dagens räntor, som ju fortfarande är väldigt låga i ett historiskt perspektiv. Det ger oss en stabilare bostadsmarknad med bättre motståndskraft mot de räntehöjningar som rimligen kommer”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -0,5 1,2 6,0
Bostadsrätter    
Sverige -0,4 1,3 6,7
Stockholm -0,9 1,5 8,2
Göteborg 0,1 1,1 3,8
Malmö 1,5 2,8 7,0
Villor      
Sverige -0,5 1,1 5,7
Stockholm -0,2 2,0 7,5
Göteborg -1,2 0,8 3,0
Malmö -0,8 2,8 3,9

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image