Kategoriarkiv: Mekonomen

Fyra köptips från Börsveckan

Meko har inte rosat marknaden de senaste åren och har mycket kvar att bevisa. Lyckas man med integrationen av nyförvärvade Koivunen ser aktien billig ut, skriver Börsveckan och sätter köp.

I våras bytte Börsveckan fot i Embellence och lyfte rådet till köp efter kursnedgången som var. Med facit i hand var det för tidigt, medger Börsveckan som ändå behåller köprådet tillsvidare.

Vitrolife har genom åren breddat sitt erbjudande och nyligen togs ett stort steg till att bli en helhetsleverantör. Det ger ett starkare erbjudande, tillväxten övertygar men värderingen är hög. Börsveckan landar i att avvakta med aktien.

Med fallande covidintäkter och krig i Ukraina har Medicover arbetat i motvind. Underliggande verksamhet växer men löneinflation kan pressa lönsamheten. Även här blir rådet att avvakta.

Med stigande kassaflöden från godkänt preparat och starka studiedata i sin utvecklingspipeline har Camurus en robust plattform för lönsam tillväxt de närmast åren. Aktien är klart köpvärd i kategorin högrisk, skriver Börsveckan.

Intrum kickade vd:n nyligen och har hög skuldsättning liksom hög goodwill i balansräkningen.

”I värsta fall slopas utdelningen och vi vill väntas och se innan vi köper dippen”, skriver Börsveckan.

Före detta Intrum-vd Lars Wollung är känd som en försiktig general och i dag är han tillförordnad chef i Hoist där han storköpte aktier i somras. Aktien är köpvärd tycker Börsveckan som bland annat pekar på låg värdering.

Indexförändringar på Stockholmsbörsen

Förändringarna träder i kraft när marknaden öppnar onsdagen den 1 juni.

Följande aktier läggs till i indexet:

* Addnode

* Axfood

* Fortnox

* Heba Fastighets

* Industrivärden A

* Karnov

* Lindab

* Lundbergföretagen

* New Wave

* OX2

* Volvo Car

 

Följande aktier tas bort från indexet:

* Afry

* Bico

* Bonava

* Bravida

* CTEK

* Fingerprint Cards

* Medicover

* Mekonomen

* Mycronic

* Storskogen

* Troax

 

Trading Direkt: Allt tydligare köpläge i silver

Teknisk analys: Silver, Guld, S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, BTC, Koppar, Olja, Addlife, Africa Oil, BW, Eolus Vind, Gränges, Imint, Industrivärden, Intrum, Lundin Energy, Mekonomen, Minesto, Orkla, Volvo, Xspray.

Mekonomen får flera nya köprekar

Det skriver SEB i en analys där rekommendationen höjs till köp (behåll) och riktkursen till 200 kr (165).

Det förbättrade läget ger potential för ”hälsosamma” utdelningar, satsningar inom befintlig verksamhet samt strategiska förvärv, bedömer SEB.

Efter fredagens rapport har banken skruvat upp estimaten för justerat rörelseresultat med 4-6 procent.

Om Mekonomen når målen inom några år finns ytterligare uppsida, möjligen till 220-270 kr per aktie, menar SEB.

Vidare har även Nordea höjt riktkursen för Mekonomen, till 190 kr (170) med upprepad köprekommendation. Nuvarande värdering anses vara attraktiv och banken förväntar sig att positiva estimatrevideringar kommer fortsätta.

Mekonomen steg 15 procent efter fredagens rapport. På måndagsförmiddagen handlades aktien upp med ytterligare 4,9 procent till strax över 177 kr.

 

Mekonomen slog förväntningarna

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 221 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 3.210 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 3.088 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 280 miljoner kronor, att ställa mot väntade 249 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 9 procent mot väntade 8 procent.

Mekonomen såg ett andra kvartal präglat av lättnader i restriktioner, ökad aktivitet och stark efterfrågan på produkter och tjänster. Och framöver förväntar sig bolaget en fortsatt god underliggande efterfrågan.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

”Vi bedömer att vi tagit marknadsandelar på flera av våra marknader samtidigt som vår finansiella ställning har stärkts ytterligare”, skriver vd Pehr Oscarson.

Den organiska tillväxten för Mekonomen uppgick till 12 procent för det andra kvartalet, främst driven av en ökad aktivitet på bolagets marknader.

”Marknadsutvecklingen har gynnats av minskade restriktioner relaterade till covid-19, även om antalet körda kilometer för fordonsflottan som helhet är lägre än normalt”, kommenterar Pehr Oscarson det nyligen gångna kvartalet.

Högre råvarupriser, brist på enskilda komponenter och störningar i leveranskedjorna har påverkat marknadsutvecklingen. Detta har bolaget dock till ”stora delar” kunnat parera, tack vare proaktivt agerande och starka relationer till dess leverantörer, framhåller Mekonomen-chefen.

Mekonomens rörelseresultat och lönsamhet ökade under det andra kvartalet, jämfört med i fjol, men noterbart är att jämförelsekvartalet påverkades negativt av både det dataintrång som affärsområdet MECA/Mekonomen drabbades av under våren 2020 och inledningen av covid-19-pandemin.

Mekonomen har under det andra kvartalet lagt mycket fokus på att fila ned på skuldsättningen, och bolagets nettoskuld i förhållande till ebitda, exklusive IFRS 16, har minskat till 2,0 gånger (3,8). Det är i den nedre delen av bolagets strategiska målintervall.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 406 miljoner kronor (669), där jämförelseperioden påverkats positivt av uppskjutna moms- och skattebetalningar om cirka 300 miljoner kronor.

”Denna styrkeposition ger oss goda förutsättningar att hantera fluktuationer i marknaden och att i linje med vår strategi investera i fortsatt tillväxt. Det kan ske både organiskt i våra befintliga verksamheter och genom strategiska förvärv”, uppger Pehr Oscarson.

 

Trading Direkt: Häftiga ras och rusningar i småspararfavoriter

 

Programledare Joakim Rönning gick igenom nyhetsflödet runt bolagen Embracer, Kambi, Kindred, Storytel, Veoneer, Tobii, Smart Eye, Bim Object och ISR Holding under sändningen.

I tillägg gjorde analytikern Tobbe Rosén teknisk analys på 14 tittarönskemål.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, bitcoin, guld, koppar, olja, Amazon, Cellink, Embracer, Gapwaves, Genovis, Hexatronic, Implantica, Lexington, Mekonomen, Nordea, Plejd, Resurs, Scandi Standard, Sivers Semiconductors.

 

Två heta köptips från Börsveckan

Bredband2 blir dubbelt så stort efter fjolårets förvärv av A3 och storlek är viktigt i en pressad bredbandsmarknad. Det finns potential i caset om integreringen lyckas.

”Vi anser att värderingen lockar för ett konjunkturstabilt bolag med god lönsamhetspotential och hyggliga marknadsutsikter framgent. Köp Bredband2”, skriver Börsveckan.

Freja EID verkar i en bransch – digitalt ID – där marknadspotentialen är hög, men där konkurrensen också är hård.

”Vår bedömning är att Freja kommer ha det fortsatt kämpigt även om bolaget sannolikt kan växa användarantalet successivt från låga nivåer, men detta är också fullt inprisat i dagens kurs”, skriver Börsveckan och avvaktar.

Mattförsäljaren Rugvista har fått en flygande start som börsnoterat bolag men aktien är dyr samtidigt som tillväxttakten saktar in de närmaste kvartalen. Börsveckan tror att det blir svårt för aktien att klättra vidare från dagens nivåer och rådet blir avvakta.

Mekonomen har gått som tåget hittills i år och det verkar ha vänt för verksamheten. Med lägre risk i balansräkningen och genomförda effektiviseringar som kan ligga kvar ett bra tag så finns det goda förutsättningar för koncernen att visa vinsttillväxt kommande åren. Köp blir rekommendationen från Börsveckan.

Lindab har presterat väl de senaste två åren och har fått en välförtjänt uppvärdering. När effekterna av covidpandemin ebbar ut kan bolaget får en ny skjuts men mycket är redan inprisat i kursen.

”Vi slopar därför vårt köpråd som sattes för knappt ett år sedan och plockar hem en fin vinst på över 80 procent”, skriver Börsveckan.

Savelend är på väg till First North. Det är ett spännande litet fintechbolag som kan bli bra att teckna, tycker Börsveckan. De främsta riskerna är att bolaget behöver investera en hel del och det kan kräva kapital under årens gång.

”Allt sammantaget så blir det lite spekulativt men för den som vill ha exponering mot ett litet snabbväxande fintechbolag så är det inte dumt att teckna en liten andel som en krydda i portföljen”, skriver Börsveckan.

 

Mekonomen förbättrade resultatet

Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 140 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Det kan jämföras med resultatet på -11 miljoner samma kvartal i fjol. 

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 144 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 3.001 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 2.903 miljoner kronor. Under samma period i fjol var intäkterna 2.874 miljoner.

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor, att ställa mot väntade 172 miljoner kronor och 59 miljoner samma period i fjol. Rörelsemarginalen blev 6 procent mot väntade 5,9 procent.

I rörelseresultatet ingår en post på -38 miljoner kronor avseende avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar avseende förvärven FTZ, Inter-Team, MECA och Sørensen og Balchen.

Det justerade ebit-resultatet blev 224 miljoner kronor och väntat var 172 miljoner kronor. Samma period i fjol var ebit-resultatet 98 miljoner kronor. 

Di: Vinstrally för Mekonomen i korten

Det skriver Dagens industri under vinjetten veckans aktie, med rubriken ”vinstrally i korten”, och ger Mekonomen en köprekommendation.

”Sett till nuvarande värdering och att Mekonomen, förutsatt att verkstäderna till skillnad mot i fjol får hålla öppet hela året, ser ut att kunna öka vinsten med runt 25 procent bör aktien kunna handlas upp till runt 130 kronor”, skriver Di.

Aktien stängde på fredagen på 111:50 kronor.

Kraftig resultatökning Mekonomens nya mål

De nya målen kan ställas mot att bolaget under 2020 omsatte drygt 11,5 miljarder kr och redovisade ett justerat rörelseresultat om 937 miljoner kr.

”Målsättningen är baserad på bolagets långsiktiga finansiella mål om 5 procent genomsnittlig årlig tillväxt och 10 procent i justerad ebit”, skriver bolaget som ska anordna kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Bolagets vd Pehr Oscarson skriver att bolaget ser tre vägar för att skapa aktieägarvärde framöver: tillväxt genom förvärv, investeringar i bolagets befintliga verksamheter och utdelning till aktieägarna.

”Det ena utesluter inte det andra utan en kombination är mer sannolikt. Vi har omfattande expertis i hur vi skapar synergier och lönsamhet genom tidigare större förvärv och är öppna för sådan process om och när vi hittar rätt bolag”, skriver bolagets vd i pressmeddelandet.