Kategoriarkiv: Mekonomen

Mekos omsättning ökade

Det justerade ebit-resultatet uppgick till 227 miljoner kronor (225) och justerad ebit-marginal var 5,6 procent (7,0).

Resultatet efter skatt låg på 84 miljoner (121).

Nettoomsättningen uppgick till 3.973 miljoner kronor (3.155). Justerat för förvärvet av Koivunen ökade nettoomsättningen med 11 procent. Den organiska tillväxten var 6 procent.

 

Di: Meko kan stiga 20 procent kommande året

DI räknar med att Meko i år ökar vinsten med åtminstone 20 procent till 580 miljoner kronor efter skatt.

”Det är högst rimligt att aktiekursen följer vinsten och därmed också stiger med runt 20 procent till närmare 150 kronor per aktie”, skriver tidningen.

I analysen konstaterar DI att aktiemarknadens intresse för Meko inte har varit särskilt stort, trots fjolårssommarens storaffär, och aktiekursen är oförändrad sedan i somras.

Möjligen kan kapitalmarknadsdagen den 21 mars väcka aktien till liv, skriver tidningen och hänvisar till chansen att Meko då ger nya finansiella mål eftersom målet från 2020 om en omsättning på 15 miljarder kronor senast 2025 infrias redan i år.

Mekos vinst sjönk

Meko, som tidigare hette Mekonomen, redovisar ett rörelseresultat på 148 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (173).

Rörelsemarginalen sjönk till 3,7 procent (5,4).

Rörelseresultatet påverkades av jämförelsestörande poster i kvartalet om -22 miljoner kronor (+3), hänförligt till omstrukturering i den norska verksamheten inom affärsområde Sweden/Norway. Även andra materiella förvärvsrelaterade poster om -28 miljoner kronor påverkade rörelseresultatet (-34).

Det justerade rörelseresultatet blev 198 miljoner kronor (203), med en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (6,3).

Nettoresultatet låg på 114 miljoner (117), motsvarande 2:05 kronor per aktie (2:09).

Nettoomsättningen uppgick till 3.895 miljoner kronor (3.129). Den organiska tillväxten var 5 procent.

”Det osäkra omvärldsvärldsläget har påverkat försäljning och lönsamhet i kvartalet på flera av koncernens marknader”, skriver Meko.

En utdelning om 3:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:00).

”Vi har stor potential att fortsätta växa och öka vår lönsamhet på ett uthålligt sätt”, skriver vd Pehr Oscarson i bokslutsrapporten.

Han uppger att det finns en konstant efterfrågan av fungerande fordon, oavsett vilken teknik de drivs av.

”Elektrifieringen pågår med full styrka och Meko är en drivande del i denna gröna omställning. Genom särskilda satsningar under 2022 har vi utbildat verkstäder och säkrat branschens mest omfattande tillgång på reservdelar för elbilar. Vi välkomnar elbilar på samma sätt som bensin- och dieselbilar”, skriver Meko-chefen.

Fyra köptips från Börsveckan

Meko har inte rosat marknaden de senaste åren och har mycket kvar att bevisa. Lyckas man med integrationen av nyförvärvade Koivunen ser aktien billig ut, skriver Börsveckan och sätter köp.

I våras bytte Börsveckan fot i Embellence och lyfte rådet till köp efter kursnedgången som var. Med facit i hand var det för tidigt, medger Börsveckan som ändå behåller köprådet tillsvidare.

Vitrolife har genom åren breddat sitt erbjudande och nyligen togs ett stort steg till att bli en helhetsleverantör. Det ger ett starkare erbjudande, tillväxten övertygar men värderingen är hög. Börsveckan landar i att avvakta med aktien.

Med fallande covidintäkter och krig i Ukraina har Medicover arbetat i motvind. Underliggande verksamhet växer men löneinflation kan pressa lönsamheten. Även här blir rådet att avvakta.

Med stigande kassaflöden från godkänt preparat och starka studiedata i sin utvecklingspipeline har Camurus en robust plattform för lönsam tillväxt de närmast åren. Aktien är klart köpvärd i kategorin högrisk, skriver Börsveckan.

Intrum kickade vd:n nyligen och har hög skuldsättning liksom hög goodwill i balansräkningen.

”I värsta fall slopas utdelningen och vi vill väntas och se innan vi köper dippen”, skriver Börsveckan.

Före detta Intrum-vd Lars Wollung är känd som en försiktig general och i dag är han tillförordnad chef i Hoist där han storköpte aktier i somras. Aktien är köpvärd tycker Börsveckan som bland annat pekar på låg värdering.

Indexförändringar på Stockholmsbörsen

Förändringarna träder i kraft när marknaden öppnar onsdagen den 1 juni.

Följande aktier läggs till i indexet:

* Addnode

* Axfood

* Fortnox

* Heba Fastighets

* Industrivärden A

* Karnov

* Lindab

* Lundbergföretagen

* New Wave

* OX2

* Volvo Car

 

Följande aktier tas bort från indexet:

* Afry

* Bico

* Bonava

* Bravida

* CTEK

* Fingerprint Cards

* Medicover

* Mekonomen

* Mycronic

* Storskogen

* Troax

 

Trading Direkt: Allt tydligare köpläge i silver

Teknisk analys: Silver, Guld, S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, BTC, Koppar, Olja, Addlife, Africa Oil, BW, Eolus Vind, Gränges, Imint, Industrivärden, Intrum, Lundin Energy, Mekonomen, Minesto, Orkla, Volvo, Xspray.

Mekonomen får flera nya köprekar

Det skriver SEB i en analys där rekommendationen höjs till köp (behåll) och riktkursen till 200 kr (165).

Det förbättrade läget ger potential för ”hälsosamma” utdelningar, satsningar inom befintlig verksamhet samt strategiska förvärv, bedömer SEB.

Efter fredagens rapport har banken skruvat upp estimaten för justerat rörelseresultat med 4-6 procent.

Om Mekonomen når målen inom några år finns ytterligare uppsida, möjligen till 220-270 kr per aktie, menar SEB.

Vidare har även Nordea höjt riktkursen för Mekonomen, till 190 kr (170) med upprepad köprekommendation. Nuvarande värdering anses vara attraktiv och banken förväntar sig att positiva estimatrevideringar kommer fortsätta.

Mekonomen steg 15 procent efter fredagens rapport. På måndagsförmiddagen handlades aktien upp med ytterligare 4,9 procent till strax över 177 kr.

 

Mekonomen slog förväntningarna

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 221 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 3.210 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 3.088 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 280 miljoner kronor, att ställa mot väntade 249 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 9 procent mot väntade 8 procent.

Mekonomen såg ett andra kvartal präglat av lättnader i restriktioner, ökad aktivitet och stark efterfrågan på produkter och tjänster. Och framöver förväntar sig bolaget en fortsatt god underliggande efterfrågan.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

”Vi bedömer att vi tagit marknadsandelar på flera av våra marknader samtidigt som vår finansiella ställning har stärkts ytterligare”, skriver vd Pehr Oscarson.

Den organiska tillväxten för Mekonomen uppgick till 12 procent för det andra kvartalet, främst driven av en ökad aktivitet på bolagets marknader.

”Marknadsutvecklingen har gynnats av minskade restriktioner relaterade till covid-19, även om antalet körda kilometer för fordonsflottan som helhet är lägre än normalt”, kommenterar Pehr Oscarson det nyligen gångna kvartalet.

Högre råvarupriser, brist på enskilda komponenter och störningar i leveranskedjorna har påverkat marknadsutvecklingen. Detta har bolaget dock till ”stora delar” kunnat parera, tack vare proaktivt agerande och starka relationer till dess leverantörer, framhåller Mekonomen-chefen.

Mekonomens rörelseresultat och lönsamhet ökade under det andra kvartalet, jämfört med i fjol, men noterbart är att jämförelsekvartalet påverkades negativt av både det dataintrång som affärsområdet MECA/Mekonomen drabbades av under våren 2020 och inledningen av covid-19-pandemin.

Mekonomen har under det andra kvartalet lagt mycket fokus på att fila ned på skuldsättningen, och bolagets nettoskuld i förhållande till ebitda, exklusive IFRS 16, har minskat till 2,0 gånger (3,8). Det är i den nedre delen av bolagets strategiska målintervall.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 406 miljoner kronor (669), där jämförelseperioden påverkats positivt av uppskjutna moms- och skattebetalningar om cirka 300 miljoner kronor.

”Denna styrkeposition ger oss goda förutsättningar att hantera fluktuationer i marknaden och att i linje med vår strategi investera i fortsatt tillväxt. Det kan ske både organiskt i våra befintliga verksamheter och genom strategiska förvärv”, uppger Pehr Oscarson.

 

Trading Direkt: Häftiga ras och rusningar i småspararfavoriter

 

Programledare Joakim Rönning gick igenom nyhetsflödet runt bolagen Embracer, Kambi, Kindred, Storytel, Veoneer, Tobii, Smart Eye, Bim Object och ISR Holding under sändningen.

I tillägg gjorde analytikern Tobbe Rosén teknisk analys på 14 tittarönskemål.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, bitcoin, guld, koppar, olja, Amazon, Cellink, Embracer, Gapwaves, Genovis, Hexatronic, Implantica, Lexington, Mekonomen, Nordea, Plejd, Resurs, Scandi Standard, Sivers Semiconductors.