Kategoriarkiv: Note

Note ökade vinsten

Nettoomsättningen uppgick till 1.051 miljoner kronor (821). Försäljningstillväxten var 28 procent. Den organiska tillväxten var 14 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 76 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 103 miljoner kronor och en omsättning på 1.029 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var 85 miljoner kronor (56). Resultatet per aktie uppgick till 2:92 kronor (1:94).

Note spår att omsättningen uppgår till minst 4,2 miljarder kronor under 2023. Tidigare spåddes minst 4 miljarder kronor.

För det andra kvartalet räknar bolaget med en tillväxt på minst 20 procent.

”Orderstocken var drygt 20 procent högre än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Givet det starka orderläget och nuvarande marknadssituation ser vi goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling”, skriver vd Johannes Lind-Widestam.

Under första kvartalet var omsättningen 1.051 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 28 procent varav 14 procent organiskt. I bokslutsrapporten i slutet av januari skrev Note att det såg goda möjligheter att nå en omsättning för det första kvartalet 2023 om 1 miljard kronor.

”Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal”, skriver vd.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma .

 

Trading Direkt: Malmqvist om börsen

 

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, valutor, råvaror och 13 tittarönskemål samt jämförde rörelserna i Sinch och Investor.

Teknisk Analys: S&P500, OMXS30, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bergs Timber, Evolution, NOTE, Sivers Semiconductors, Enad Global 7, Filo Mining, Eolus Vind, Oncopeptides, Fortnox, Arctic Paper, Mips, RUB/USD.

 

Trading Direkt med Helena Bornevall om boprisutvecklingen

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade i programmets andra del 14 aktier, räntor, index, valutor, råvaror och bitcoin innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av hygienproduktbolaget Essitys succérapport samt lastbilstillverkaren Volvos lite mer ljummet mottagna delår.

Bolag som nämns i sändningen: Essity, Volvo, Fingerprint Cards.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Addlife, Avanza, Axfood, BE Group, Ferroamp, Hanza Holding, Kinnevik, NCAB, New Wave, Nobia, Nordic Paper, Note, Sinch.

Trading Direkt: ”Ukraina-hotet ej inprisat”

Johan Wiktorin berörde också upprustningen som skett på Gotland, drönare kring svenska skyddsobjekt, desinformationskrigföring i sociala medier, hur företagens cybersäkerhetsförmågor ser ut och kan förbättras samt gav en egen prognos på utvecklingen kring rysk aggression.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick därefter igenom 14 aktier innan programledare Joakim Rönning ägnade det avslutande segmentet åt en bolagsnyhetsgenomgång.

Bolag som nämns i sändningen: Telia, Lundin Energy, IPC, Tethys Oil, Africa Oil, Aspire Global, Sinch, Hexagon, Kinnevik, Sandvik, Atlas Copco, Volvo, Investor, Evolution, Tele2, Enad Global 7, Readly, Avtech, Vestas, Bank of America, Morgan Stanley och JP Morgan.

Teknisk analys i tisdagens program: Africa Energy, Dignitana, Embracer, Fabege, H&M, K-Fast, Mantex, Note, Peab, Precise, Sinch, Svolder, Qbrick och Zwipe.

Rekordkvartal för Note

Note noterar ”en allt starkare efterfrågan” och en orderstock för leverans inom de närmaste kvartalen och för jämförbara enheter på en rekordhög nivå drygt 70 procent över föregående år.

Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 30 procent till 1,8 miljarder kronor. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 23 procent. Under tredje kvartalet var tillväxten 58 procent, varav 34 procent var organiskt.

”Tillväxten i år sker på en marknad för elektronikkomponenter, bland annat för så kallade halvledare, som är under stark press vad avser tillgänglighet och ledtider. Vi bedömer att utmaningarna på komponentmarknaden medförde leveransförseningar under tredje kvartalet om minst 50 miljoner kronor med ökad kapitalbindning i lager som följd, vilket tillfälligt begränsade kassaflödet”, säger vd Johannes Lind-Widestam.

Vd uppger vidare att den positiva trenden främst beroende på en stark tillväxt, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram.

”Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 48 procent till 164 miljoner kronor. Under tredje kvartalet var resultatökningen 78 procent och rörelsemarginalen stärktes till 9,4 procent – vår högsta nivå någonsin”, säger Johannes Lind-Widestam.

Proforma-försäljningen under de senaste 12 månaderna uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor och mot bakgrund av orderläget, och trots det svåra läget på komponentmarknaden, finns ändå goda möjligheter att fortsätta nå en total tillväxt om i storleksordningen 50 procent under de närmast kommande kvartalen, enligt vd:n.

”Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda”, säger Johannes Lind-Widestam.

Tredje kvartalets resultat efter skatt var 48 miljoner kronor (28) och nettoomsättningen 685 miljoner kronor (433). Rörelseresultatet blev 64 miljoner kronor (36) och rörelsemarginalen var alltså 9,4 procent (8,3).

Resultatet före skatt uppgick till 59 miljoner kronor (33).

Vid tiotiden handlades aktien för 152,60 kronor, en uppgång på drygt 13 procent. 

Trading Direkt: ”Bästa och sämsta investeringscaset på börsen just nu”

 

Petter Löfqvist gav sin syn om att investera tidigt i börsintroduktioner, vilka bolag som fått lämna fond på senaste och vilka bolag som är nya i portföljen. Avslutningsvis utnämnde Petter bästa och sämsta investeringscase på Stockholmsbörsen just nu.

Bolag som nämndes i intervju med Petter Löfqvist: Bufab, Platzer, Raysearch, Securitas, Kambi, MSAB, Holmen, Castellum, Storytel, Beijer, Addlife, Cint, Exsitec, Lindab, NP3, Troax, Admicom, Chemometec, Swedencare, K2a, Lagercrantz, Nyfosa, Iconovo, Scandi Standard.

Teknisk analys i dagens program: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Investor, Kinnevik, Latour, Industrivärden, Svolder, Bure, Africa Oil, Betsson, Bonesupport, Eniro, Eolus Vind, Hansa BioPharma, Note, Renewcell, Sinch, Tethys Oil.

 

Trading Direkt om veckans mest lästa makronyhet

 

Fredagens Trading Direkt handlade om börsnyheter, teknisk analys och makroekonomi med Tobbe Rosén och makroredaktionens chef Mikael Sandbladh.

Trading Direkt: Jonas Olavis senaste tillskott i portföljen

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Qiiwi, Sensec Holdings, Micro Systemation, Garo, Terranet, CTM, Zaplox, Note, Aegirbio, Telia, Boozt, Three Gates, Knowit, Gamestop.