Kategoriarkiv: G5 Entertainment

Förlust för G5 Entertainment

G5 Entertainment redovisar ett rörelseresultat på -22,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 40,3 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Ej kassaflödespåverkande nedskrivningar uppgick till 72,5 miljoner kronor (0) vilka primärt är relaterade till en förändring i bolagets utvecklingsmodell. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 49,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 360 miljoner kronor, mot väntade 352 miljoner.

Börsens mest blankade aktierna

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

1. Electrolux 16,3% (15,2)
2. SBB 15,9% (15,7)
3. Scandic Hotels 13,0% (14,1)
4. Sinch 12,1% (11,9)
5. Mips 10,9% (12,2)
6. SKF 10,2% (10,0)
7. Fingerprint Cards 10,0% (10,2)
8. Elekta 10,0% (10,0)
9. Securitas 9,7% (9,3)
10. Thule 9,5% (10,6)
11. Boozt 8,7% (8,7)
12. Avanza 8,1% (8,0)
13. Dometic 7,7% (7,3)
14. H&M 7,5% (7,4)
15. G5 Entertainment 7,0% (6,8)

Lägre vinst än väntat för G5 Entertainment

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 15,5 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent, mot väntade 4,5 procent. Bruttomarginalen blev 66 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 344 miljoner kronor, mot väntade 342 miljoner.

Utmanande andra kvartal – väntas bli bättre senare i år

Det andra kvartalet var utmanande för mobilspelen i gamingbolaget G5 Entertainments viktigaste genrer. Det skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

Enligt siffror från marknadsundersökningsbolaget Sensortower som bolaget sammanställt minskade match-3-spel med 10 procent jämfört med 2021 och även Hidden Object-spel gick ner något jämfört med förra året.

”De användartrender vi ser tyder på att mobilspelmarknaden nu återgår till ett kvartalsmönster, likt det från före pandemin, där årets andra och tredje kvartal historiskt sett är svagare ‘sommarkvartal’ medan årets första och fjärde kvartal är starkare, eftersom många då lägger mer av sin tid på inomhusspel”, skriver Vlad Suglobov.

Mönstret rubbades av covid-pandemin men verkar nu vara tillbaka.

”Därför förväntar vi oss att aktiviteten hos spelarna kommer att öka mot slutet av året”, skriver Vlad Suglobov.

Under kvartalet ökade G5 sina investeringar i användarförvärv (UA) för att ge en snabbare intäktstillväxt för spelet Sherlock. UA-utgifterna steg med 35 procent under kvartalet. Ökningen av UA för Sherlock pågick in i tredje kvartalet men efter julis utgång drogs dessa utgifter ned till vad bolaget betecknar som en mer normal nivå.

Som ett resultat av satsningen på användarförvärv blev spelet bolagets bästa sett till intäkter från Apple och Google och motsvarar nu 19,5 procent av nettointäkterna jämfört med 7,4 procent i andra kvartalet 2021.

”Medan vi anser att den satsning som vi gjorde på Sherlock var framgångsrik nådde tyvärr G5 inte sina optimistiska förväntningar. Trots stark tillväxt i Sherlock minskade antalet aktiva användare i större delen av spelportföljen på grund av marknadsförutsättningarna som jag redogjort för ovan”, skriver G5-chefen.

De ökade UA-utgifterna var också en stor del av anledningen till att rörelseresultatet för kvartalet landade på 1 miljon kronor, jämfört med väntade 15,5 miljoner och förra årets 43,2 miljoner kronor. Utöver UA-utgifterna berodde nedgången också på trycket från ökande kostnader.

”Om G5:s UA-utgifter fortsatt att ligga runt den vanliga nivån om cirka 20 procent, skulle EBIT-marginalen ha legat på hälsosamma 15 procent”, skriver Vlad Suglobov.

G5 Entertainment strax under förväntan

G5 redovisar ett rörelseresultat på 53,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 56,1 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Resultatet har belastats av ökade kostnader om cirka 15 miljoner kronor relaterade till Rysslands invasion av Ukraina, vilket G5 aviserade i lördags. Analytikerna hade räknat med att kvartalet skulle påverkas med -5 miljoner kronor. Noterbart är att Infronts samanställning gjordes innan G5:s besked i lördags.

Rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent, mot väntade 16,8 procent. Bruttomarginalen blev 67 procent, jämfört med 59 procent motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 333 miljoner kronor, mot väntade 333 miljoner.

G5 Entertainment strax under förväntan

G5 redovisar ett rörelseresultat på 53,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 56,1 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Resultatet har belastats av ökade kostnader om cirka 15 miljoner kronor relaterade till Rysslands invasion av Ukraina, vilket G5 aviserade i lördags. Analytikerna hade räknat med att kvartalet skulle påverkas med -5 miljoner kronor. Noterbart är att Infronts samanställning gjordes innan G5:s besked i lördags.

Rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent, mot väntade 16,8 procent. Bruttomarginalen blev 67 procent, jämfört med 59 procent motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 333 miljoner kronor, mot väntade 333 miljoner.

Här är veckans mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings. Listan inkluderar bara positioner över 0,5 procent.

Tabell: Den andra kolumnen visar blankningsprocent denna vecka, medan den tredje kolumnen visar blankningsprocent för en vecka sedan.

Blankade aktier Denna vecka, % Förra veckan, %
Scandic Hotels 9,27 9,48
Fingerprint Cards 7,82 8,57
Electrolux 6,73 5,59
Oncopeptides 4,82 4,52
Elekta 4,40 4,51
G5 Entertainment 3,40 3,57
Storytel 3,28 2,51
Boozt 2,79 2,89
Securitas 2,60 2,60
Orexo 2,51 2,51
Bico 2,43 2,30
Cantargia 2,38 2,48
Hansa Biopharma 2,37 2,98
Catena Media 2,33 1,76
Stillfront 2,22 2,22
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 25/2 -22.  

	

Trading Direkt: Enpetare det vanligaste brottet

Urval av frågor under intervjun med Jonas Myrdal:

Är det olagliga att prata upp sina egna innehav?

Vilka påföljder riskerar man?

Exempel på Pump & Dump som lagförts?

Är det svårare att åtala utländska eller institutionella aktörer?

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Acconeer, Beijer Ref, Byggmax, Catena Media, Evolution, G5, Hansa Biopharma, Husqvarna, LVMH, New Wave, Saniona, SBB, SKF, Zignsec

Från nyhetsflödet kommenterades rapporter från Boliden och Volvo Cars.

G5 Entertainment nådde inte hela vägen

G5 Entertainment redovisar ett rörelseresultat på 56,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 60,6 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent, mot väntade 18,2 procent. Bruttomarginalen blev 65 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 324 miljoner kronor, mot väntade 333 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 7:00 kronor per aktie, mot väntade 6:70 kronor.

Jewels-spelen drivande under 2022

G5:s intäktsutveckling 2022 kommer att drivas på av utvecklingen för Jewels-spelfamiljen, med en förväntad gradvis ökning av intäkterna, av en stabil och stegvis tillväxt av intäkterna från spelet Sherlock och dessutom, mot andra halvan av året, av en potentiell uppsida från de nya spel som släpptes 2021, tillsammans med dem som släpps under 2022.

Det skriver vd Vlad Suglobov i bokslutet och upprepar samtidigt målet att släppa sex nya spel under 2022.

Sherlock, som lanserades för ett år sedan, stod för 13 procent av G5:s intäkter under det fjärde kvartalet 2021. Bolagets nya generation av spel, spel som släppts sedan 2019, stod för 52 procent av kvartalets intäkter, jämfört med 40 procent föregående år.

Utvecklingen för det licensierade spelet Hidden City, som svarade för 33 procent av koncernens intäkter under kvartalet, kommer enligt G5 sannolikt att bromsa intäktsutvecklingen under ytterligare några kvartal.

”Med tanke på den utveckling som spelet Sherlock hittills visat, ser vi det som nästa stora spel i koncernens portfölj och som nästa kronjuvel. Det är ett spel som, över tid, kan nå samma försäljningsnivåer som våra största framgångar inom Hidden Objectgenren”, skriver Vlad Suglobov.

Under fjärde kvartalet kom över 50 procent av intäkterna från butiker som inte drivs av Apple och Google. För några år sedan kom en ”övervägande del” av intäkter via Apple och Google, enligt rapporten.

”I december 2021 kom över tre procent av våra nettointäkter från vår egen G5 Store och ytterligare en procent från annonsintäkter. Att vi diversifierade våra intäktsströmmar ledde till minskade butiksavgifter. De sjönk till 23 procent under fjärde kvartalet, jämfört med 29 procent samma period föregående år”, skriver vd:n.

G5 Store kommer inom kort att få en uppgradering med en fristående portal och en webbinloggning för G5 Friends som möjliggör direktköp för spelare, oavsett plattform. Koncernen fortsätter också det pågående arbetet med att finjustera verktygen för användarförvärv på alla plattformar, inklusive webb, något som driver tillväxten för G5 Store.

De mest blankade aktierna just nu

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings. Från och med den 13 december lämnar FI inte längre ut uppgifter om korta positioner under 0,5 procent av aktiekapitalet. Listan inkluderar därmed bara positioner över 0,5 procent.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

1. Fingerprint Cards 8,40% (7,90)
2. Scandic Hotels 7,65% (7,24)
3. Electrolux 6,03% (4,23)
4. Oncopeptides 4,36% (4,46)
5. Elekta 4,25% (3,64)
6. G5 Entertainment 3,60% (3,42)
7. Stillfront 2,87% (3,36)
8. Boozt 2,79% (2,90)
9. Orexo 2,51% (2,51)
10. Cantargia 2,49% (2,76)
11. Hoist Finance 2,42% (2,07)
12. Securitas 2,41% (1,91)
13. Hansa Biopharma 2,37% (2,37)
14. Catena Media 2,28% (2,18)
15. Intrum 2,18% (3,16)

Här är veckans mest blankade aktier

Listan baseras på korta positioner inrapporterade till Finansinspektionen som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings. Från och med den 13 december lämnar FI inte längre ut uppgifter om korta positioner under 0,5 procent av aktiekapitalet. Listan inkluderar därmed bara positioner över 0,5 procent.

Tabell: Parenteserna i listan nedan avser blankningsprocent för en vecka sedan:

Mest blankade aktier % blankade just nu % blankade förra veckan
Fingerprint Cards 8,15 8,15
Scandic Hotels 7,17 7,17
Oncopeptides 4,08 4,08
Elekta 3,99 3,99
Electrolux 3,67 3,67
Boozt 3,49 3,60
Cantargia 3,29 2,66
Intrum 3,16 3,16
Stillfront Group 2,86 2,92
Orexo 2,51 2,66
Hoist Finance 2,44 2,44
Calliditas 2,11 2,01
Hansa Biopharma 2,10 2,01
G5 Entertainment 2,08 2,19
Clas Ohlson 2,03 2,03
Källa: Nyhetsbyrån Direkt 220107