Kategoriarkiv: Hanza Holding

Bristen på råvaror problem för Hanza

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett ebita-resultat om 57,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (40,4).

Resultatet efter skatt blev 36,2 miljoner kronor (26,0). Resultat per aktie blev 1:01 kronor (0:73).

Nettoomsättningen kom in på 886 miljoner kronor för perioden (634).

I juni aviserade Hanza en omvänd vinstvarning där prognosen för det andra kvartalets omsättning höjdes till 850 miljoner kronor, från 634 miljoner kronor. Utsikterna för rörelseresultatet höjdes då även till 50 miljoner kronor från 40 miljoner kronor.

Prognoshöjningen i juni hänvisades till en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år.

I Hanzas kvartalsrapport för det andra kvartalet framgår det att bolaget inte har sett några tecken på att konjunkturen skulle ha ändrats. Det som begränsar tillväxten och lönsamheten är fortsatt tillgången på råvaror och komponenter.

Samtidigt spår Hanza att situationen kommer förbättras framgent.

Bolagets tillväxt uppges samtidigt ha lett till kapacitetsutmaningar i segment Övriga marknader, men kommer åtgärdas genom olika projekt i expansionsprogrammet som slutförs innevarande år.

Omvänd vinstvarning från Hanza

Trots ett fortsatt ansträngt materialläge, ser Hanza att det andra kvartalet utvecklas starkt. Orsaken är en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år, skriver bolaget.

Hanza ser en marginalökning i segment Övriga marknader, samtidigt som segment Huvudmarknader fortsätter uppvisa en stark marginal. Det betyder bolagets hittills högsta omsättning och resultat för ett enskilt kvartal, enligt bolaget. Ackumulerat tolv månader bedöms omsättningen därmed uppgå till cirka 3 miljarder kronor med ett rörelseresultat överstigande 170 miljoner kronor.

Analytiker som följer bolaget uppskattar i genomsnitt att omsättningen för kvartal två ska uppgå till cirka 788 miljoner kronor med ett rörelseresultat på ebita-nivå om cirka 46 miljoner kronor, enligt Hanza.

Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet kommer att publiceras den 26 juli.

Hanzas aktie var upp cirka 10 procent på Stockholmsbörsen en stund efter beskedet.

 

Trading Direkt med Helena Bornevall om boprisutvecklingen

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade i programmets andra del 14 aktier, räntor, index, valutor, råvaror och bitcoin innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av hygienproduktbolaget Essitys succérapport samt lastbilstillverkaren Volvos lite mer ljummet mottagna delår.

Bolag som nämns i sändningen: Essity, Volvo, Fingerprint Cards.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Addlife, Avanza, Axfood, BE Group, Ferroamp, Hanza Holding, Kinnevik, NCAB, New Wave, Nobia, Nordic Paper, Note, Sinch.

Trading Direkt: Små investmentbolag i fokus

Nyhetsankaret Martin Nilsson kommenterade nyheter från Hansa Biopharma, Sandvik, Boliden, Etrion och Vestum.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Hanza Holding, Irisity, EQT, Vestum, Aker BP, TUI, Acconeer.

 

Omvänd vinstvarning från Hanza

”Genom en fortsatt god utveckling av koncernens båda operativa segment och en stabil marknadsutveckling bedömer bolaget att koncernen uppnår en omsättning som överstiger 600 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021”, skriver bolaget och jämför det med att omsättningen under andra kvartalet 2020 var 559 miljoner kronor.

Rörelseresultatet motsvarande kvartal i fjol var 17,7 miljoner kronor, efter justeringar för engångskostnader.

”Externa analytiker har uppskattat koncernens marginal för det andra kvartalet 2021 till cirka 4,6-5,0 procent, efter eventuella justeringar för engångskostnader. Koncernens rörelsemarginal enligt bolagets bedömning ovan förväntas uppgå till cirka 5,8 procent, vilket således är cirka 0,8-1,2 procentenheter högre”, skriver Hanza vidare.

Inga engångskostnader förväntas belasta det andra kvartalet, enligt bolaget.

Fullständig information kommer att redovisas i Hanzas delårsrapport för det andra kvartalet, vilken publiceras den 27 juli 2021.