Kategoriarkiv: Essity AB ser. B

Essitys vd: Fokus på prishöjningar och kostnadseffektivitet

Essity, som genomförde prishöjningar på 18,4 procent i fjärde kvartalet och 13,3 procent för helåret 2022, tror att kostnaderna kommer att fortsätta stiga under 2023, och kommer att genomföra ytterligare prishöjningar i 2023 för att hantera de stigande kostnaderna.

Essitys kostnader påverkades bland annat av stigande distributionskostnader, energi, löneökningar, och ” betydande” bonusar, som är mer av engångskaraktär. Essity förväntar sig generellt inte lägre kostnader framöver, men bolaget säger sig arbeta hårt med att minska sina kostnader framöver.

Vad gäller råvarukostnader tror bolaget att kostnaderna kommer att vara ”signifikant högre” under det första kvartalet 2023 jämfört med 2021 års första kvartal.

Aktien inledde torsdagshandeln uppåt och toppade upp över 3 procent innan aktien vände till minus under telefonkonferensen där fokuset var tydligt riktat mot bolagets fortsatta prishöjningar och kostnadsbesparingar. Strax efter klockan 10 var aktien ned 1,5 procent.

Sämre än väntat för Essity

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.158 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.169 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 37.929 miljoner kronor mot väntade 35.738.

Den justerade ebita-marginalen blev 8,3 procent. Snittestimatet var en marginal på 8,9 procent.

Hygienbolaget Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 17,8 procent i det andra kvartalet 2022, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 13,7 procent enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser.

För affärsområdet Health & Medical, som inkluderar produkter inom bland annat inkontinens, sårvård och kompressionsbehandling, var tillväxten 7,9 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 8,2 procent.

Affärsområdet Consumer Goods, hygienprodukter som säljs i detaljhandeln, visade en organisk tillväxt om 17,9 procent. Här låg snittestimatet på 12,4 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork, ökade försäljningen organiskt med 26,1 procent. Här låg snittprognosen på 23,9 procent.

Hygienpappersbolaget Essity visar rekordtillväxt och sekventiellt högre resultat i det andra kvartalet, summerar vd Magnus Groth i delårsrapportens vd-ord, där det också meddelas att prishöjningarna kommer fortsätta under andra halvåret.

Essitys nettoomsättning ökade med 31 procent och uppgick till cirka 38 miljarder kronor i andra kvartalet. Marknadsandelarna ökade för cirka 50 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln under de senaste 12 månaderna, framgår av rapporten.

”Vi har genomfört betydande prishöjningar, samtidigt som vi hade högre volymer inom alla affärsområden. Priselasticiteten inom våra kategorier är låg och våra varumärken är starka”, skriver Magnus Groth.

Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 20,6 procent.

”Detta är ett resultat av långsiktiga investeringar i innovation, digitalisering och marknadsföring. E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 25 procent till cirka 15 procent av nettoomsättningen. Den organiska försäljningstillväxten för koncernen uppgick till 17,8 procent, varav pris/mix 14,1 procent och volym 3,7 procent”, skriver vd:n.

Mer prishöjningar väntar under andra halvåret av 2022, enligt Magnus Groth.

På vinstraderna minskade det justerade rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (ebita) med 7 procent jämfört med samma period 2021, men ökade med 12 procent jämfört med första kvartalet 2022.

Den justerade ebita-marginalen minskade med 3,5 procentenheter och uppgick till 8,3 procent, vilket var en förbättring jämfört med första kvartalet 2022. Kostnaderna för råvaror, energi och distribution har fortsatt att öka under andra kvartalet och påverkade den justerade ebita-marginalen negativt med 12,8 procentenheter.

”Vi kompenserade en stor del av detta med betydligt högre försäljningspriser, bättre mix och högre volymer. Vi har också fortsatt att förbättra produktiviteten genom ökad effektivitet i våra produktionsanläggningar, materialrationaliseringar och digitalisering av processer”, skriver Magnus Groth.

Kostnadsbesparingarna från detta effektiviseringsarbete hämmas dock av den höga kostnadsinflationen och nettot är därför negativt för kvartalet, fortsätter vd:n. Kostnader för försäljning och marknadsföring ökade, men minskade som andel av nettoomsättningen.

ABG sänker skogsaktierna

Priserna på bland annat massa, wellpapp, och sågade trävaror, som befunnit sig på relativt höga prisnivåer de senaste två åren, ser ut att försvagas under 2023. Skiftet skulle innebära en viss återgång för flera skogsaktier, varför ABG skruvar ned rekommendationen för SCA och Stora Enso till behåll.

Ett prisskifte skulle däremot vara positivt för bland andra Essity, som ju använder flera skogsråvaror som insatsvaror till dess produkter.

”/…/då (Essity red.anm.) kommer höja priserna och få kostnadskompensation från högre insatsvarukostnader, som ju kommer att sjunka”, skriver ABG.

Essity har vid flera tillfällen den senaste tiden meddelat om införandet av prishöjningar mot bolagets kunder.

 

Trading Direkt med Helena Bornevall om boprisutvecklingen

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade i programmets andra del 14 aktier, räntor, index, valutor, råvaror och bitcoin innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av hygienproduktbolaget Essitys succérapport samt lastbilstillverkaren Volvos lite mer ljummet mottagna delår.

Bolag som nämns i sändningen: Essity, Volvo, Fingerprint Cards.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Addlife, Avanza, Axfood, BE Group, Ferroamp, Hanza Holding, Kinnevik, NCAB, New Wave, Nobia, Nordic Paper, Note, Sinch.

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.

Carlsberg befarar förstatligande i Ryssland

Carlsbergs vd Cees ‘t Hart uppger i en intervju att bolaget gavs tre olika möjligheter av den ämbetsman som besökte verksamheten, skriver Børsen.

Alternativ ett är att fortsätta med verksamheten exakt som den var innan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Då kommer de ryska myndigheterna inte intervenera.

Som alternativ två så överförs de för närvarande pausade verksamheterna i ryska händer, medan ett alternativ tre utgörs av att lägga ner all produktion och avskeda samtliga anställda.

”Budskapen är synnerligen bekymrande. Det handlar om förstatligande, att ta verksamheten i beslag och samtidigt talas det om att svara upp mot bolag som pausar eller lägger ner verksamhet i Ryssland”, sade Cees ‘t Hart till tidningen.

Den ryske ambassadören i Danmark har å sin sida artikulerat hoten i en debattartikel i tidningen Politiken, där också han uttrycker att bolag kan förstatligas. Det är också något som vice premiärminister Andrej Belousov gått i täten för som arkitekten bakom de tre alternativen.

För helåret 2021 stod Ryssland och Ukraina för 13 procent av koncernens omsättning och drygt 9 procent av rörelseresultatet.

Det danska bryggeriet drog i förra veckan tillbaka vinstprognosen för helåret 2022 till följd av situationen i den ryska verksamheten. Samtidigt meddelades att Carlsberg kommer sluta sälja bolagets öl i Ryssland. Dessutom kommer Baltika Breweries hädanefter att drivas som en separat verksamhet med målet att försörja de anställda och deras familjer, men alla vinster genererade från verksamheten i Ryssland kommer att doneras.

Många svenska bolag, bland annat H&M, Volvo, Sandvik, Essity, Autoliv, Ericsson och Ikea, har pausat verksamhet i Ryssland efter invasionen av Ukraina.

 

Essitys resultat klart under förväntan

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.077 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.538 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

Den justerade ebita-marginalen blev 9,0 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,6 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 7:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om 6:82 kronor. Året innan var utdelningen 6:75 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 34.226 miljoner kronor mot väntade 33.410.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 8 procent i det fjärde kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 5,5 procent enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers prognoser.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten 6,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 6,0 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 5,5 procent. Här låg snittestimatet på -0,1 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, ökade försäljningen organiskt med 16,4 procent. Här låg snittprognosen på + 16,1 procent.

 

SHB spår stark utveckling för Essitys aktie

Riktkursen dras upp till 340 kronor från 295 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på torsdagen.

Handelsbanken är av bedömningen att den senaste tidens ökande förvärvsaktivitet från Essitys håll kommer bidra med en försäljningstillväxt om över 10 procent på kort sikt.

När det kommer till massapriserna ser Handelsbanken att nuvarande prisnivåer väntas ge en betydande motvind för Essity under det fjärde kvartalet i år, men att den senaste marknadsstatistiken bekräftar att priserna taktar nedåt. Prislättnaderna väntas få effekt från och med det första kvartalet 2022.

”Vår bedömning är även att den nuvarande perioden, som är präglad av exceptionell inflation, kommer möjliggöra för Essity att omarbeta sin egen prissättning så att bolaget kraftigt kan minska på marginalvolatiliteten, som har drivits av tidsförskjutning mellan förändringar i insatskostnader och förändringar i de egna priserna”, skriver Handelsbanken i analysen.

Banken benämner Essity som en post-pandemivinnare.

På torsdagsförmiddagen återfanns hygienbolaget i toppen inom OMXS30-indexet till en uppgång om 2,6 procent till 296:10 kronor.

 

Trading Direkt om veckans största vinnare och förlorare

Bland mindre bolag fokuserades Munters, som handlades ned kraftigt efter rapport, och Plejd som gick i motsatt riktning.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick som vanligt igenom 14 tittarönskemål, index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i avsnittet: ABB, Collector, Embracer, G5, H&M, Kambi, Leovegas, Lindab, Mentice, Prevas, Skistar, Tesla, VBG, Volvo.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Getinge, Essity, Boliden, Sandvik, Ericsson, ABB, Atlas Copco, SEB, Swedbank, Nordea, SHB, Tele2, Telia, Nederman, Nilörngruppen, Billerud Korsnäs, Thule, Munters, Midsona, Dometic, Plejd, Volvo.