Kategoriarkiv: Modern Times Group B

Klart sämre för MTG

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.011 miljoner kr (924). Analytikerna hade räknat med 1.057 miljoner. Den organiska tillväxten var 2 procent.

MTG:s e-sportdel tog kostnader i det första kvartalet på cirka 25 miljoner kr relaterade till investeringar för att förbereda expansion till nya geografiska områden och marknader. Det framgår av delårsrapporten.

Dessa kostnader påverkade det justerade ebitda-resultatet som totalt för koncernen landade på 100 miljoner kr i kvartalet, att jämföra med Infronts konsensus på 162 miljoner.

MTG:s facit för lanseringen av nya spel 2021 kan bli upp till tio nya lanseringar. Lanseringen av ett av spelen, baserat på karaktären Svampbob Fyrkant, har dock flyttats fram i kalendern. Det framgår också av delårsrapporten.

MTG-ägda Kongregates Svampbob Fyrkant-spel väntas nu lanseras under årets tredje kvartal. Tidigare besked var lansering under det första halvåret 2021.

I första kvartalet lanserades två spel. För resterande del av året väntas Innogames testlansera upp till två spel, Kongregate avser släppa ytterligare två Idle-games (plus ovanstående Svampbob Fyrkant), och Ninja Kiwi planerar att lansera tre nya spel.

 

ABG: Inte för sent att hoppa på MTG:s förvärvståg

ABG berömmer MTG:s senaste två förvärv inom gamingsegmentet: brittiska Hutch i december i fjol och nu senaste Nya Zeeland-baserade Ninja Kiwi i förra månaden.

”Vi ser utrymme för ytterligare bolagsköp där vi anser att MTG kan förvärva för minst 5,2 miljarder kronor under de kommande tolv månaderna. Vi bedömer att MTG genom förvärv kan addera kring 1 miljard kronor i ebitda under de kommande två åren”, skriver ABG i sin analys som bär rubriken ”Inte för sent att hoppa på förvärvståget”.

 

AFV: En aktie att köpa

”Vi har i tidigare analyser jämfört MTG:s gamingdel med spelbolaget Stillfront. En EV/Ebit-multipel på 16 är i linje med Stillfronts historiska snitt. Det betyder också att vi värderar upp delen några snäpp efter den fina prestationen under 2020 och de nya förvärven. På en sådan kalkyl får vi en köprådsmotiverande uppsida på drygt 25 procent”, skriver AFV.

Drygt 40 procent av MTG består av en i nuläget ganska sargad e-sportsverksamhet, vilket är svårt att sätta ett värde på, menar AFV och flaggar för att en inte ”helt obetydlig risk” för verksamheten är att spelbeteendet förändras permanent efter pandemin och att affären med stora fysiska e-sportsevenemang blir lidande.

”Men det finns en möjlighet att detta utvecklas till en mer unik tillgång än vi anar, och att MTG blir det enda alternativet för investerare som letar ett ‘pureplay’ inom e-sport. MTG har flirtat med sådana idéer när man tidigare pratat om planer på börsnotering i USA. I ett sådant optimistiskt scenario kommer e-sportsdelen sannolikt värderas upp ordentligt”, heter det i analysen.

 

MTG tog in drygt 1 miljard

Emissionen omfattar nästan 9,7 miljoner aktier och bolaget kommer därmed att tillföras 1,1 miljarder kronor.

Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent.

”Nyemissionen blev väsentligt övertecknad och riktades till svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befintliga institutionella aktieägare och Atairos, ett oberoende privat bolag fokuserat på att stödja tillväxtorienterade företag”, skriver MTG.

Pengarna från emissionen ska finansiera förvärvet av Ninja Kiwi, som offentliggjordes på onsdagen efter börsstängning, samt för att ”förbättra bolagets framtida finansiella flexibilitet”.

Det Nya Zeeland-baserade Ninja Kiwi utvecklar Tower Defense-spel för mobil. Förvärvet omfattar en initial köpeskilling på cirka 1.217 miljoner kronor och en förväntad tilläggsköpeskilling på totalt 406 miljoner kronor.

”Förvärvet av Ninja Kiwi utgör ett viktigt nästa steg på vägen att uppnå ytterligare organisk och förvärvad tillväxt för MTG och är i linje med företagets övergripande strategi att bygga en ytterligare diversifierad gamingvertikal och ett starkare holdingbolag för gaming”, skriver MTG.

Ninja Kiwi är enligt MTG en mycket lönsam marknadsledare inom Tower Defense-genren, med bruttointäkter under 2020 uppgående till motsvarande 337 miljoner kronor och ett justerat ebitda-resultat på 168 miljoner kronor. Intäkterna kommer från både köp av spelen och köp inuti spelen.

Stockholmsbörsen straffar MTG

Det framgår av ett pressmeddelande från Nasdaq.

Enligt Disciplinnämnden har MTG brutit mot punkt 3.1 i regelverket då insiderinformation ur bolagets bokslutskommuniké för 2019 var åtkomlig på MTG:s hemsida innan informationen offentliggjordes genom ett pressmeddelande.

”Disciplinnämnden konstaterar att det tillvägagångssätt som synes ha använts för att komma åt informationen på bolagets hemsida tillämpats i flera tidigare fall och att börsen vid upprepade tillfällen uppmanat emittenter till översyn av system och rutiner för publicering av finansiella rapporter på sina hemsidor för att undvika informationsläckage. Disciplinnämnden ser mot denna bakgrund allvarligt på bolagets överträdelse”, heter det i pressmeddelandet.

 

Här är villkoren i MTG:s nyemission

Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie oavsett aktieslag. Tolv teckningsrätter berättigar till teckning av fem B-aktier till teckningskursen 90 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om emissionen blir fulltecknad kommer MTG att tillföras 2.549 miljoner kronor före transaktionskostnader.

I förra veckan släppte MTG preliminära resultatsiffror för det fjärde kvartalet 2020 för ge marknaden och aktieägarna uppdaterad information inför den extra bolagsstämma som ska besluta om att godkänna företrädesemissionen den 21 januari.

I mitten av december meddelade MTG att bolaget avsåg göra en företrädesemission på cirka 2,5 miljarder kronor för att finansiera förvärvet av Hutch Games samt för att återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare aktier i Innogames.

MTG släpper preliminära siffror

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Infronts sammanställning per den 18 november räknade analytikerna med en omsättning på 1.130 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och ett justerat ebitda på 191 miljoner.

E-sportvertikalens organiska omsättningsutvecklingen under det andra halvåret överträffar den guidning (-25 procent mot guidning på -27 till -32 procent) som kommunicerades i senaste delårsrapporten och koncernens justerade ebitda för det andra halvåret är i linje med den guidning som då lämnades (390 miljoner kronor mot guidning på 375 till 400 miljoner.

MTG släpper de preliminära siffrorna för ge marknaden och aktieägarna uppdaterad information inför fastställandet av de slutliga villkoren för den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen den 18 januari samt inför den extra bolagsstämma som ska fatta beslut om att godkänna företrädesemissionen den 21 januari.