Kategoriarkiv: Swedish Orphan Biovitrum AB

Sobi i mångmiljardaffär

Sobi kommer att inleda ett kontant uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i CTI till ett pris om 9:10 dollar per aktie, motsvarande ett totalt transaktionsvärde på 1,7 miljarder dollar, eller cirka 17,1 miljarder kronor.

Priset per aktie motsvarar en premie om 95 procent baserat på CTI:s 30-dagars volymvägda snittpris på 4:67 dollar, före tillkännagivandet av budet.

Affären är fullt finansierad genom bindande utfästelse om skuldfinansiering, varav upp till hälften förväntas refinansieras genom en företrädesemission efter slutfört förvärv. En detaljerad tidsplan och formerna för genomförandet av företrädesemissionen kommer att meddelas i ett senare skede.

Sobis största ägare Investor har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 34,7 procent av aktierna som ska erbjudas i företrädesemissionen.

CTI har cirka 144 anställda och år 2022 uppgick bolagets intäkter till 53,9 miljoner dollar.

Förvärvet av CTI tillför Vonjo, en produkt för behandling av myelofibros, särskilt avsedd för patienter med svår trombocytopeni.

Vonjo fick godkännande av FDA i februari 2022 för behandling av vuxna med primär eller sekundär myelofibros med intermediär eller hög risk.

Förvärvet utgör ett starkt komplement till Sobis befintliga portfölj, framför allt Doptelet, och stärker Sobis ledande position inom sällsynt hematologi, heter det.

”Förvärvet förväntas ge en starkt positiv effekt på Sobis omsättning och marginaler, redan på kort sikt. Intäkts- och kostnadssynergier förväntas uppnås genom att nyttja Sobis starkt komplementära befintliga kommersiella verksamhet i USA och den globala försäljningsinfrastrukturen inom hematologi och sällsynta sjukdomar”, skriver Sobi.

CTI:s styrelse har enhälligt godkänt transaktionen och rekommenderat sina aktieägare att acceptera erbjudandet. Sobi har erhållit ett oåterkalleligt åtagande från vissa enheter med kopplingar till BVF Partners att överlåta samtliga sina stamaktier, motsvarande 6,7 procent av alla utestående stamaktier.

Fullföljandet av uppköpserbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att aktieägare med innehav som motsvarar minst en majoritet av CTI:s totala antal utestående stamaktier accepterar erbjudandet och att vänteperioden enligt den amerikanska konkurrenslagstiftningen har löpt ut. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2023.

Med anledning av offentliggörandet av förvärvet håller Sobi en telefonkonferens i dag den 10 maj klockan 15.00.

 

Nordea sänker Sobi

Specialistläkemedelsbolagets stora beroende av sina hemofiliprodukter har, enligt Nordea, på senare tid gjort bolaget sårbart mot hot såsom schweiziska Roches Hemlibra och andra faktor VIII-produkter.

Genom förvärv av rättigheter till andra läkemedel och bolag har Sobi arbetat mot att bli ett diversifierat globalt specialistläkemedelsbolag.

Med lanseringar för de flesta av Sobis portföljprodukter under 2023 och 2024 ser Nordea 2022 som ett övergångsår.

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Trading Direkt: Sommarbörsen med Frida Bratt

Dessutom gör Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EURO/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Africa Energy, Elekta B, Latvian Forest, Oncopeptides, Xpecunia Nordic, Nordic Drillcon, Oscar Properties, WntResearch, SynAct Pharma, Epiroc B, EQT, SOBI, Nordea, Swedbank.

Trading Direkt: Tydliga tecken på dåligt fungerande bomarknad

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Enquest, Kinnevik, Cloetta, Vicore Pharma, Camurus, Ziccum, Karolinska Development, Catena Media, SOBI, Latour, SAAB, Handelsbanken, Plejd, Volvo.

Investor: Fokus nu på att fortsätta utveckla Sobi

Agnafit fick in motsvarande drygt 87 procent som var villkorat en acceptgrad på mer än 90 procent. Investor, ägare till 35 procent av Sobi, accepterade budet.

Bedömer du att ert förtroende som storägare är skadat i och med det inträffade?

”Vi kan bara konstatera att budet inte gick igenom. Vi tyckte som vi sa när budet lades i början på september att vi precis i linje med Sobis styrelses rekommendation tyckte budet var attraktivt. Nu har det fallit och då är vårt fulla fokus som huvudägare att fortsätta enligt den strategi som ligger för bolaget vara med och bygga och bidra till ett allt starkare Sobi”, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

Så ni kommer kvarstå som storägare i Sobi?

”Vi är huvudägare i Sobi och nu är vårt fokus att, som den engagerade ägare vi är, sätta full fart fortsatt”, uppger Viveka Hirdman-Ryrberg.

Ni accepterade ett bud på 235 kr. Betyder det att det kommer bli svårt att få mer betalt vid ett eventuellt framtida bud?

”Du ställer en hypotetisk fråga. Vi är ägare i Sobi och nu är vårt fokus på att vara med och fortsätta utveckla bolaget”, svarar Viveka Hirdman-Ryrberg.

Vid lunchtid på fredagen hade Sobi-aktien fallit 23 procent till strax under 175 kr per aktie.

 

Trading Direkt: Inflationstoppen ligger bakom oss

 

Den stigande inflationen i USA, som också blir avgörande för centralbanken Federal Reserves vägval och således den främsta påverkansfaktorn för finansmarknaderna, kan enligt Andreas Wallström förmodligen nå sin topp först i mars men i Sverige ser det alltså annorlunda ut.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade efter intervjun 14 tittarönskade aktier innan några av veckans mest uppmärksammade börshändelser avhandlades, bland annat i form av Evolution och Sobi.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Sobi, Synact Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Amazon, Apple, Evolution, Google, Lucid, Meta (Facebook), Nordic Semiconductor, Norwegian Air, Nvidia, Pandora, Powercell, SAS, Semcon, Sinch.

Återkallat bud på Sobi

Bakgrund är att Advent och Aurora, genom Agnafit, den 2 september offentliggjorde ett rekommenderat bud på Sobi om 235 kr per aktie. Agnafit förlängde sedan budperioden till och med den 26 november 2021 samt beslutade att frånfalla villkoren för fullföljande av erbjudandet, förutom vad gäller villkoret om acceptnivå. Agnafit beslutade den 23 november att ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 1 december 2021 samt att frånfalla rätten att ytterligare förlänga acceptperioden.

”Eftersom villkoret om acceptnivå inte är uppfyllt återkallar Agnafit Bidco härmed erbjudandet. De aktier som har lämnats in i erbjudandet kommer följaktligen inte att förvärvas av Agnafit Bidco, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder”, skriver Agnafit.

 

Trading Direkt om spararnas bottenfiske

Tekniske analytikern Tobbe Rosén besvarade frågor och analyserade 14 tittarönskade aktier innan veckans inledande börsutveckling och marknadsnyheter återgavs av programledare Joakim Rönning.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Embracer, Sinch, Lundin Energy, Volvo Cars, SAS, Autoliv.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, AQ Group, Arjo, Enquest, H&M, Indutrade, Kinnevik, Oatly, Plejd, Scandic, SSAB, Sobi, AB Volvo, Xvivo.