Kategoriarkiv: Nokia

Sämre än väntat för Nokia

Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 556 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent. Här var 9,7 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 426 miljoner euro, mot snittestimatet 432 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 5.859 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.720 miljoner euro.

Sänker försäljningsprognos

Nokia upprepar sin prognos för helåret 2023 om en jämförbar rörelsemarginal på 11,5-14,0 procent.

Försäljningsprognosen sänks dock på grund av valuta.

Nu räknar Nokia med en försäljning helåret 2023 på 24,6-26,2 miljarder euro. Tidigare prognos var en försäljning under helåret 2023 på 24,9-26,5 miljarder euro.

I konstanta valutor räknar Nokia fortfarande med en tillväxt på 2-8 procent 2023.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, låg inför rapporten på en nettoomsättning på 25,7 miljarder euro för 2023 och en justerad rörelsemarginal på 12,5 procent.

Vidare räknar Nokia, liksom tidigare, med att det fria kassaflödet 2023 uppgår i spannet 20-50 procents konvertering av det jämförbara rörelseresultatet.

Nokia räknar med att lönsamheten under andra halvan av 2023 kommer att bli starkare än under den första halvan.

Det skriver Nokias vd Pekka Lundmark i rapporten för det första kvartalet.

Nokia noterar samtidigt att bolaget börjar se vissa tecken på att det ekonomiska läget påverkar kundernas investeringar.

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

DNB nedgraderar nordiska telekomjättarna

Inga uppenbara ”triggers” för aktierna finns kvar, skriver DNB Markets i analyser daterad på tisdagen där banken nedgraderar Ericsson och Nokia till behåll (köp), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare.

Ericssons rapport för det fjärde kvartalet väntas inte kunna utgöra någon katalysator för kursen enligt DNB, som nu intar en neutral hållning till aktien för 2023.

”Potentiella katalysatorer (Apple-avtalet, kostnadsprogrammet, DPA-avsättningen) har redan spelats ut, och det finns få uppenbara triggers kvar”, skriver banken i analysen.

DNB Markets räknar med att Ericsson aviserar en betydande omstruktureringskostnad, relaterad till sparprogrammet, under 2023 om 9 miljarder kronor, vilket har lett till att banken sänkt estimaten för Ericssons vinst per aktie med 25 procent för 2023.

Vidare ser banken flera eventuella motgångar för Ericsson under 2023. Bolagets relationer inom industrin, som är avgörande för genomförandet av besparingsprogrammet, verkar ha försämrats. Samtidigt står områdena Enterprise och Networks inför negativa cykliska trender och riskerna kvarstår kring den stora utbyggnaden i Indien, menar DNB.

Vad gäller Nokia har DNB dragit ned sina estimat som en följd av valutaeffekter och förväntningar om fortsatta negativa cykliska faktorer. Banken tycker emellertid fortfarande att Nokias värdering är låg och föredrar detta bolag framför Ericsson.

Inga tydliga resultattrender eller andra katalysatorer som kan leda till en omvärdering finns, skriver DNB Markets om Nokia.

DNB Markets har dragit ned riktkursen för Ericsson till 70 kronor (85) och för Nokia till 5:00 euro (5:80).

Vid 10-tiden hade Ericsson gått ned 1,2 procent till 65:55 kronor och Nokia sjunkit 2,2 procent till motsvarande 4:56 euro på Stockholmsbörsen.

Nokia och Nordea in i Euro Stoxx 50

 De aktier som samtidigt får lämna Euro Stoxx 50 är finska Kone och nederländska Philips.

Även för Qontigos nordiska storbolagsindex Stoxx Nordic 30 görs ett par förändringar från samma datum, då Swedish Match adderas medan H&M plockas bort.

Vad gäller det bredare regionala samlingsindexet Stoxx Europe 600 görs ett större antal ändringar, också dessa från den 19 september. Bland de aktier som tas in i detta index finns Industrivärden C, Bavarian Nordic, Tietoevry och Topdanmark. Åker ur gör bland andra Addlife, Dometic, Industrivärden A, Sinch och Storskogen.

Ericsson stiger efter analytikermöte

”Även om Ericsson fortfarande ser gynnsamma underliggande trender för de kommande kvartalen (särskilt i USA, Indien och Europa) är vi rädda för att 5G-cykeln kan nå sin topp 2022, samtidigt som ledningen fortsätter att arbeta hårt för att skydda marginalerna i en inflationsdrivande miljö”, skriver analysfirman i en kommentar.

Kepler Cheuvreux bedömer att Ericssons marginaler bör förbli under press under de kommande kvartalen och påpekar också att den slutliga utgången av korruptionsfallet i Irak är fortsatt osäkert.

Analysfirman upprepar rekommendationen behåll och riktkursen 80 kronor för Ericsson.

Ericssonaktien gick bäst i OMXS30-indexet i onsdagens öppningshandel och vid 9.45-tiden var Ericsson upp 2,6 procent till 80:12 kronor. Konkurrenten Nokia hade samtidigt stigit 1,4 procent medan OMXS30 var ned närmare 0,2 procent.

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

DNB: Ericsson och Nokia har begränsad exponering mot Ryssland

Enligt DNB Markets har Ericsson och Nokia i teorin haft möjligheter att vara med som leverantörer i Rysslands förlängda 5G-utbyggnad från 2023. Banken har bedömt att telekombolagens ryska andel av intäkterna har möjlighet att trefaldigas till 2024, i teorin, men flaggar samtidigt för att flera faktorer talar för att det inte kommer att bli så.

”Det finns flera skäl till varför vi inte förväntar oss att Ericsson och Nokia kan växa avsevärt i Ryssland, oavsett sanktioner”, skriver DNB Markets och nämner bland annat att Ryssland, trots sin storlek, saknar initiativ till en mer aggressiv utbyggnad av landets telekomnät.

Dessutom har de kinesiska telekomutrustningsleverantörerna, främst Huawei, tagit marknadsandelar i Ryssland de senaste åren, påpekar DNB Markets.

”Vi tror att det finns en viss, begränsad, potential för Nokia och Ericsson i Ryssland, men de nuvarande geopolitiska händelserna kommer att göra det svårt att realisera den potentialen”, sammanfattar banken i analysen.

Vid 11.20-tiden på torsdagen hade Ericsson backat 3,3 procent och Nokia var ned 3,9 procent på Stockholmsbörsen, där OMXS30 samtidigt hade fallit 4,1 procent.

 

Nokia lanserar återköpsprogram

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 908 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021.

Genomsnittet av 13 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 911 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 14,2 procent. Här var 14,1 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 740 miljoner euro, mot snittestimatet 695 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 6.414 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 6.442 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:08 euro per aktie för 2021 (0), att jämföra med förväntade 0:09 euro. 

Nokias initierar dessutom ett aktieåterköpsprogram under nuvarande mandat från årsstämman. Återköpen väntas starta under första kvartalet 2022 och programmet syftar till att återföra upp till 600 miljoner euro till aktieägare i så kallade tranches över en tvåårsperiod, villkorat fortsatt bemyndigande från stämman.

Nokia räknar med att försäljningen uppgår till 22,6-23,8 miljarder euro under helåret 2022. Bolaget upprepar också sin tidigare lämnade prognos om att den jämförbara rörelsemarginalen blir 11-13,5 procent 2022.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, låg inför rapporten på en nettoomsättning på 23,0 miljarder euro för 2022 och en justerad rörelsemarginal på 12,5 procent.

Vidare räknar Nokia med att det fria kassaflödet 2022 blir 25-55 procent konvertering av det jämförbara rörelseresultatet.

Under helåret 2021 uppgick Nokias försäljning till 22,2 miljarder euro och den jämförbara rörelsemarginalen var 12,5 procent.

Nokia slog förväntningarna

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 633 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021.

Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 528 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent. Här var 9,8 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 502 miljoner euro, mot snittestimatet 359 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 5.399 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.387 miljoner euro.

Upprepar prognoser

Nokia står fast vid sina prognoser för helåret 2021 men räknar nu med att den justerade marginalen kan hamna i den övre delen av det tidigare angivna prognosspannet 10-12 procent som en följd av fortsatt stark utveckling.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Bolaget upprepar också prognosen för nettoförsäljningen 2021 och räknar med att den uppgår till 21,7-22,7 miljarder euro.

Snittestimatet för försäljningen helåret 2021 låg på 22,3 miljarder euro, enligt Infront.

Vidare står Nokia fast vid prognoserna om att kassaflödet 2021 blir ”tydligt” positivt under helåret 2021 och att den jämförbara avkastningen på investerat kapital (ROIC) uppgår till 17-21 procent.

Nokia upprepar också att det räknar med att bolagets typiska säsongsvariationer blir mindre uttalade under 2021.

Bolaget upprepar också sina prognoser för helåret 2023.

Ser faktorer som kan begränsa potentialen

Nokia flaggar för att olika faktorer kan begränsa bolagets marginalökningspotential under 2022.

Det skriver Nokias vd Pekka Lundmark i rapporten för det tredje kvartalet.

Osäkerheten kring den globala halvledarmarknaden begränsar bolagets visibilitet in i fjärde kvartalet och under 2022, skriver han i rapporten.

Pekka Lundmark påpekar att Nokia arbetar nära leverantörer och kunder för att säkra att bolaget kan hantera situationen och motverka prisökningarna på komponenter i industrin.

”Tillsammans med de engångseffekter som vi gynnades av detta år, kan detta begränsa vår marginalökningspotential under 2022”, skriver Nokia-vd:n.