Kategoriarkiv: Öresund

Di: Substanspremien i Öresund högsta på nästan sex år

Enligt DI är det svårt att se vad som motiverar placerarna att betala cirka 14 procent mer än vad de huvudsakligen noterade tillgångarna värderas till på börsen.

”Förhoppningsvis är härvornas tid förbi, men oavsett om man tror på bud i Catena Media, att Jonas Tunestål kan täppa till Scandi Standards blodflöde, eller att serviceverksamheten ska bära Bilia igenom kärvare tider, så går det alldeles utmärkt att köpa aktierna över börsen utan att betala 14 procents premie via Öresund”, heter det i analysen.

Trading Direkt: S&P 500 intressant när köparna tar över

Bolag som nämns i avsnittet: Tele2, Lundin Energy, Academedia, Hemnet, Thule, Cellavision, Alibaba, AMD, Alphabet, General Motors.

Teknisk analys: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, AMD, Bico, Boliden, Calliditas, Evolution, Gatos Silver, Hexatronic, Lundin Mining, NCAB, Sandvik, Scandinavian Enviro Systems, Tesla, Tethys Oil, Öresund.

 

Trading Direkt: Investmentbolagen som handlas till rabatt

 

Vi går på djupet kring hur man värderar investmentbolag, hur Latour handlas till skyhög premie, medan Investor köps till rabatt.

Bolag som nämns i intervjun: Latour, VEF, Linc, Creades, Bure, Svolder, Öresund, Lundbergsföretagen, VNV Global, Spiltan, NAXS, Industrivärden, Traction, Fastator, Byggmästare AJ Ahlström, Investor, Karolinska Development, CTEK, Flat Capital, Klarna, Embracer, Addtech, Kinnevik.

 

Börsveckan: Tre köpvärda investmentbolag

I år har det varit synnerligen svårt att hitta bra köpråd, skriver Börsveckan, och det har helt och hållet att göra med de höga värderingarna där rabatter i många bolag förbytts till höga premier.

En god mix och balans mellan cykliska kvalitetsbolag och defensiva sådana, en fin fördelning mellan noterat/onoterat, stabila finanser och ändock en hyfsad god rabatt gör att folkaktien Investor platsar i de flesta portföljer, skriver tidningen och står fast vid sitt köpråd även i år i Wallenbergs maktbolag.

Med en substansrabatt på nära 10 procent och en hög andel onoterade innehav med goda tillväxtutsikter lockar VNV Global och kursnedgången gör att Börsveckan åter byter fot till köp.

I Spiltan har uppsidan minskat men tidningen lutar åt köp även i år. Det är trots allt fortfarande en rabatt med ett långsiktigt kvalitetsägande med tillgång till såväl onoterat som börsintroduktioner, påpekar Börsveckan.

För Industrivärden, Svolder, Linc, Kinnevik, Öresund, Lundbergs, Byggmästare Ahlström, Bure, Traction och VEF är rådet att avvakta.

På Latour upprepar tidningen sin säljstämpel från fjolåret. Med Latours portfölj måste premien komma ned rejält för att aktien ska vara köpvärd, även om industrirörelsen värderas upp, anser Börsveckan.

Trading Direkt med teknisk analys

 

Teknisk analys på: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Olja, Acousort, Boliden, Chromogenics, Enviro, Frill, ICA, iZafe, Lundin Mining, Pexip, Quickbit, Sinch, Spiffbet, Zaptec, Öresund.

Bolag och valuator som nämndes: Tesla, Alibaba, Ant Group, Amazon, Apple, Facebook, Spotify, Tencent, Filo Mining, Josemaria Resources, Lundin Gold, Africa Oil, Bitcoin, Cardano.

 

Öresund investerar i Oscar Properties

Den riktade emissionen omfattar cirka 195 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 0:1941 kronor som var snittkursen under perioden 12-16 mars. De emitterade aktierna i den riktade emissionen motsvarar 9,1 procent av aktiekapital och röster i Oscar Properties.

Öresund kommer teckna sin pro rata-andel av den företrädesemission som bolaget tidigare aviserat och även garantera en betydande del av denna.

”Oscar Properties anser att det på längre sikt är en styrka för bolaget att få in ytterligare en stark ägare med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet”, skriver Oscar Properties.

Bolaget presenterar även villkoren för emissionen, där två gamla aktier ger rätten att teckna en ny till en kurs om 0:14 kronor per aktie.

Bolagets huvudägare Oscar Engelbert kommer via sitt bolag Parkgate AB teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Han garanterar därutöver 15 miljoner kronor av emissionsbeloppet (utan att ersättning utgår).

Öresund tecknar som nämnt sin andel, det vill säga 9 procent av företrädesemissionen, och garanterar ytterligare 50 miljoner kronor av denna.

Kusinhus AB, som har kopplingar till familjen Hielte i Göteborg, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen, motsvarande cirka 3 procent, samt garantera ytterligare 15 miljoner kronor.

Öresund: Substansvärdet minskade under 2020

Under fjärde kvartalet ökade substansvärdet med 0,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under samma period med 6,1 procent.

En utdelning om 6,00 kr per aktie föreslås för helåret 2020 (6,00).

Öresunds substansvärde minskade under år 2020 med 2,3 procent justerat för lämnade utdelningar. Det var 17,1 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 14,8 procent under året.

”Under det fjärde kvartalet har flera av Öresunds innehav utvecklats starkt men på grund av att ett fåtal bolag i värdepappersportföljen har haft utmaningar på grund av företagsspecifika orsaker har detta resulterat i att Öresund har utvecklats sämre än SIX Return Index. Vi har dock en stark tro på våra portföljbolag och vi bedömer att innehaven är väl rustade för att utvecklas positivt framöver”, skriver Öresund i delårsrapporten.