Kategoriarkiv: Catena

Catena lägger till skuldsättningsmål

Det nya nyckeltalet, eller finansiella målet, beskriver Catenas nettoskuldsättning i förhållande till driftnettot koncernen genererar minus centraladministration, förklarar bolaget i pressmeddelandet.

”Målsättningen är att nyckeltalet över tid ska understiga 9 gånger. Förenklat, synliggör nyckeltalet hur många år det tar att återbetala alla lån om räkenskaperna hålls konstanta”, heter det.

Catena skriver vidare att nyckeltalet till skillnad från det i fastighetsbranschen vanliga nyckeltalet belåningsgrad, som mäter bolagets skuldsättning i förhållande till fastighetsvärdet, fokuserar Net Debt/ebitda i stället på intjäning.

Nyckeltalet kommer att presenteras för första gången i bokslutskommunikén för 2022, som väntas imorgon, onsdag.

”Mot bakgrund av en mer osäker omvärld ser jag två skäl till att vi adderar nyckeltalet. Dels synliggörs vårt arbete för att generera ett starkt kassaflöde i förhållande till skuldsättning, dels är det ett etablerat nyckeltal som används i stor utsträckning av både investerare och kreditvärderingsinstitut”, säger Catenas Finanschef David Silvesjö.

Övriga finansiella mål lämnas oförändrade.

Fastighetsbolaget gör nyemission

”Catenas styrelse välkomnar förtroendet från bolagets näst största ägare, WDP Invest NV som har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och indikerat efterfrågan pro rata för att behålla sitt nuvarande aktieägande, som uppgår till cirka 10 procent av aktierna och rösterna”, skriver bolaget.

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet nya aktier kommer att bestämmas genom book building-förfarandet som kommer att avslutas före börsens öppning den 30 november.

”Bolaget ser fortsatt stor efterfrågan på moderna och effektiva logistikanläggningar. Catena har nio större pågående projekt med en total bedömd återstående investering om cirka 2 miljarder kronor, och förväntas fortsätta kapitalisera på den starka efterfrågan genom att addera nya projekt om cirka 1 miljard kronor”, skriver Catena.

För att nå nettonoll växthusgasutsläpp 2030 har ledningen även identifierat potentiella investeringar om upp till 500 miljoner kronor i hållbar energi i portföljen.

Vidare, med hänsyn till det nuvarande finansiella marknadsklimatet, förväntar sig ledningen att attraktiva förvärvsmöjligheter kan komma att uppstå. Ledningen har i nuläget identifierat potentiella förvärv om cirka 1 miljard kronor.

Catena-aktien stängde på tisdagen vid kursen 391 kronor efter en nedgång på drygt 2 procent. 

Trading Direkt: Rapporter från NCC och Paradox

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P 500, DAX, US10Y, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin,Koppar, Guld, Soilver, Olja, Arjo, Catena, Evolution, Hexagon, Mildef, Nordea, Resurs Holding, S2Medical, SEB A, Stillfront, VNW Global, Vonovia, Zwipe

 

Di ser köpläge i Catena efter raset

Catena har fokuserat helt på lager- och logistikfastigheter i Sverige och gjort det bra, konstaterar tidningen. 92 procent av kontrakten är länkade till inflationen. Transparensen är god. Det finns inga preferens- eller D-aktier som komplicerar. Ägarna är stabila och det finns inget irriterande korsägande.

Vidare är finansieringssituationen bra, med andelen obligationer på 40 procent. Räntebindningstiden är i snitt 3,1 år, så det dröjer innan de högre räntorna får full effekt.

 

Kepler: Stabila operationella utsikter i fastighetssektorn

”Bostadspriserna har stått emot bra under det första kvartalet och ett par kommersiella transaktioner pekar på en stabil värdeutveckling”, skriver analyshuset som trots att de makroekonomiska utsikterna är mer osäkra än hittills räknar med stabila operationella förutsättningar under 2022.

Fastighetssektorn har under det första kvartalet presterat i linje med Stockholmsbörsens breda index trots stigande räntor. Kepler tror att ett antal operationella faktorer kommer att ge stöd under 2022 även om kurvorna för omgivningsfaktorerna inte längre pekar uppåt som de gjort tidigare år.

Transanktionsvolymer. Förra året var ett rekordår som kommer att bli svårt att slå. Men trots det har det gjorts ett par stora affärer under inledningen av året som vanligtvis är en svagare period, vilket anses betryggande.

Finansieringskostnader. Räntorna är på väg upp vilket kommer att öka finansieringskostnaderna. Skuldsättningsgraden i de nordiska bolagen ligger högre än för de europeiska motsvarigheterna, men har kommit ned under 50 procent de senaste åren. Mognaden på krediterna ligger dock på 3,6 år i genomsnitt med räntesäkring över 50 procent som ger visst skydd. Skillnaderna i finansieringskostnader skiljer sig dock mycket mellan bolagen där Diös och SBB ligger i den nedre delen och NP3 i den övre.

Direktavkastningskrav. Skillnaden mellan direktavkastningen på fastigheter och den femåriga swap-räntan (yield gap) ligger fortsatt under det 20-åriga snittet trotts stigande räntor. Direktavkastningen på fastigheter har inte komprimerats lika mycket som statsobligationer de senaste åren vilket får Kepler att tro att direktavkastningen kan hålla sig på stabila nivåer även med stigande räntor.

Geopolitisk oro. Direktexponeringen för den nordiska sektorn mot Ryssland är begränsad och den geopolitiska osäkerheten torde få liten påverkan. Ett av de bolag som har exponering mot Ryssland är Balder via samriskbolaget Sato, met den utgör bara 1 procent av bolagets bruttotillgångar.

På Kepler Cheuvreux lista över de mest föredragna aktierna i sektorn finns Fabege, Nyfosa, SBB, och Wihlborgs. Norska Entra som uppvaktats hårt av SBB, Balder och Castellum tar plats på listan över de minst föredragna aktierna.

I samband med sektoranalysen har Atrium Ljungberg uppgraderats till köp (behåll) med motiveringen att framtida projekt ger en potentiell uppsida och att exponeringen mot Stockholm och projekt med höga värden motiverar en premie.

Catena har samtidigt nedgraderats till behåll (köp). Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög, men segmentet är inte immunt mot turbulens och det är dags att ta en andningspaus.

Analyshuset har inlett bevakning av Fastpartner som bedöms som en erfaren fastighetsinvesterare med lägre skuldsättning än sektorsnittet.