Kategoriarkiv: Arjo AB ser. B

Trading Direkt: Rapporter från NCC och Paradox

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P 500, DAX, US10Y, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin,Koppar, Guld, Soilver, Olja, Arjo, Catena, Evolution, Hexagon, Mildef, Nordea, Resurs Holding, S2Medical, SEB A, Stillfront, VNW Global, Vonovia, Zwipe

 

Arjo sänker tillväxtprognosen

Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 420 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022, framgår det av delårsrapporten.

Marginalen uppgick till 16,7 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 464 miljoner kronor med en marginal på 18,5 procent, enligt Infronts konsensus.

Nettoomsättningen blev 2.519 miljoner kronor, mot väntade 2.503 miljoner.

Sänker prognosen

Arjo justerar sina utsikter för helåret 2022, givet osäkerheten i omvärlden, och då speciellt USA.

Baserat på nuvarande informationsläge bedömer Arjo att den organiska omsättningstillväxten för helåret 2022 kommer att ligga runt 0 procent, från tidigare bedömning om en tillväxt på 3-5 procent.

Under tredje kvartalet 2022 växte Arjo med 0,3 procent organiskt. Tillväxten dämpas av betydligt lägre uthyrningsvolymer inom intensivvård i USA jämfört med det tredje kvartalet 2021, och justerat för detta växer koncernen med nästan 5 procent organiskt i kvartalet, skriver bolaget.

”Vi fortsätter att utvecklas väl på de flesta stora marknader, som exempelvis Frankrike och Kanada, med fortsatt gynnsam efterfrågan och god tillväxt. I USA har dock effekter av omfattande personalbrist inom vården och ett osäkert ekonomiskt läge för vårdgivare resulterat i en tydlig inbromsning av investeringar i kapitalutrustning, betydligt lägre DVT-försäljning samt lägre implementeringstakt av vunna uthyrningskontrakt”, kommenterar vd Joacim Lindoff.

Skjuter fram marginalmål

Arjo uppdaterar sina finansiella mål för perioden 2023-2025. Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022.

Till största del rör det sig om en upprepning. Den årliga organiska tillväxten ska fortsatt ligga i intervallet 3 till 5 procent med en årlig kassakonvertering över 80 procent.

Från och med helåret 2025 ska den justerade ebitda-marginalen uppgå till cirka 23 procent. I det tidigare målet hade bolaget en justerad ebitda-marginal om cirka 23 procent från och med helåret 2023.

Enligt Maria Nilsson, med ansvar för marknadskommunikation och PR vid Arjo, är det uppdaterade ebitda-marginalmålet en senareläggning med två år till 2025.

 

Pareto: Arjo har straffats överdrivet mycket

Pareto påpekar att Arjos närmsta sektorkollegor har fallit 25-30 procent hittills i år samtidigt som Arjoaktien fallit mer än 40 procent trots oförändrade utsikter på medellång till lång sikt, vilket analysfirman kallar ”omotiverat”.

”Visst, det finns vissa kortsiktiga negativa faktorer, som de flesta bolag har gemensamt, till exempel brist på elektroniska komponenter och en generell löne- och kostnadsinflation, men det finns inga skäl att straffa Arjo mer än andra liknande bolag”, skriver Pareto Securities.

Dessutom har konsensusförväntningarna för Arjos försäljning och ebita höjts med 1 respektive 5 procent för åren 2022-2024, efter bolagets rapport för det första kvartalet, framhåller Pareto.

Baxter, som efter sitt förvärv av Hill-Rom kan anses vara Arjos närmsta konkurrent enligt Pareto, har lagt fram finansiella mål som liknar Arjos med undantag för att Baxter siktar på en högre ebita-marginal.

”Vi tror emellertid att Arjo har möjlighet att överraska positivt, speciellt om de nya produkterna inom sårvård tar fart”, skriver Pareto.

För att justera för den senaste tidens kursnedgång har Pareto sänkt riktkursen för Arjo till 85 kronor från 120 kronor men köprekommendationen upprepas, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på fredagen.

Vid 10.20-tiden hade Arjo stigit 3,5 procent till 68:60 kronor på Stockholmsbörsen.

 

Graf över Arjos kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront

 

Trading Direkt om spararnas bottenfiske

Tekniske analytikern Tobbe Rosén besvarade frågor och analyserade 14 tittarönskade aktier innan veckans inledande börsutveckling och marknadsnyheter återgavs av programledare Joakim Rönning.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Embracer, Sinch, Lundin Energy, Volvo Cars, SAS, Autoliv.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, AQ Group, Arjo, Enquest, H&M, Indutrade, Kinnevik, Oatly, Plejd, Scandic, SSAB, Sobi, AB Volvo, Xvivo.

Arjo strax över förväntan

Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 530 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (513), framgår det av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 512 miljoner kronor med en marginal på 21,6 procent, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 2.398 miljoner kronor (2.477), mot väntade 2.371 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 0:85 kronor per aktie för 2020 (0:65), att jämföra med förväntade 0:71 kronor.

Spår omsättningstillväxt inom målsättningsintervallet

Arjos organiska omsättningstillväxt för 2021 förväntas landa inom koncernens nya målsättning om 3-5 procent.

Det framgår av bokslutet för 2020.

Förväntningarna, enligt konsensus från Infront, låg inför rapporten på en organisk tillväxt om 4,1 procent, det vill säga nästan i mitten av Arjos angivna intervall.

Arjos vd Joacim Lindoff framhåller i vd-ordet de kortsiktiga utmaningarna kring covid-19. Arjo-chefens bedömning är att bolaget i början av det andra halvåret kommer att se en återgång till en mer normal marknadssituation. Hans förväntningar innefattar då en tydlig återhämtning för de produktområden som påverkats negativt av covid-19.