Kategoriarkiv: SEB A

SEB höjer listräntor på bolån

Ettårsräntan höjs med 0,30 procentenheter till 4,84 procent, samtidigt som tvåårsräntan dras upp 0,15 procentenheter till 4,39 procent.

Treårsräntan sänks med 0,15 procentenheter till 4,54 procent, medan räntan för olika bindningstider mellan fem och tio år samtliga sänks med 0,20 procentenheter till 4,29 procent.

Ettårsräntan ligger alltså högre än SEB:s räntor för löptider mellan två och tio år.

I början av maj höjde SEB sin tremånaders listränta för bolån med 0,50 procentenheter till 5,49 procent. Banken sänkte samtidigt sitt listpris för ettårigt bunden bolåneränta med 0,45 procentenheter till 4,54 procent.

Riksbankens styrränta ligger på 3,50 procent.

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

Trading Direkt: Rapporter från NCC och Paradox

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P 500, DAX, US10Y, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin,Koppar, Guld, Soilver, Olja, Arjo, Catena, Evolution, Hexagon, Mildef, Nordea, Resurs Holding, S2Medical, SEB A, Stillfront, VNW Global, Vonovia, Zwipe

 

SEB krossar vinstförväntningarna

SEB redovisar ett rörelseresultat på 9.118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.526 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18

Kreditförlusterna uppgick till 567 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 547 miljoner kronor.

SEB:s räntenetto uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 8.925 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med närmast föregående kvartal och en öking med hela 35 procent jämfört med samma period året före.

Utfallet var även 9 procent högre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 8.165 miljoner kronor.

SEB:s kunddrivna räntenetto ökade med 1.927 miljoner kronor jämfört med det andra kvartalet.

”Den främsta orsaken var ökade inlåningsmarginaler som var en följd av de höjda styrräntorna”, skriver SEB.

Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 744 miljoner jämfört med det andra kvartalet. De högre marknadsräntorna orsakade en negativ effekt inom Treasury medan det positiva bidraget från FICC (räntor, valutor och råvaror) under andra kvartalet kvarstod även under tredje kvartalet, skriver SEB.

Provisionsnettot blev 5.261 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.120 miljoner.

Spår högre kostnader 2023

SEB räknar med en högre kostnadsökning under 2023 än under tidigare år till följd av flera faktorer. Det framgår av vd-ordet från Johan Torgeby i delårsrapporten.

”Även om vi har ökat takten i våra effektiviseringar kommer våra planerade investeringar, i kombination med inflationens effekter på löner, hyror, energi och IT-kostnader, sannolikt leda till en högre kostnadsökning under 2023 än under tidigare år, allt annat lika”, skriver SEB-chefen.

Banken kommer att återkomma med eventuella justeringar av sin långsiktiga affärsplan, samt ett nominellt kostnadsmål för 2023, i rapporten för fjärde kvartalet, meddelas det.

SEB:s arbete med att leverera på sin 2030-strategi för att framtidssäkra sina kundrelationer, produkterbjudande, regelefterlevnad och sin teknologiska plattform, inklusive dataförmåga, fortskrider på det stora hela i enlighet med planen, uppger Johan Torgeby.

”Vår långsiktiga strategi ligger fast, trots cykliska avvägningar. Vi kommer emellertid att i årets affärsplanering stämma av våra antaganden, och vid behov göra kalibreringar till följd av strukturella förändringar”, skriver SEB-chefen.

Trading Direkt: Rekordpessimistiska hushåll

Tobbe Rosén gjorde sedan i vanlig ordning teknisk analys på bland annat index, valutor och 14 tittarönskemål men inte minst en jämförelse mellan börsens mest ägda byggbolag.

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Olja, Evolution, Orrön Energy, Husqvarna, IAR B, Media and Games Invest, Clean Motion, Absolent Air Care Group, Lindab International, ADDvise Group, Lucara Diamond, JM, Peab, Skanska, NCC B.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

SEB höjer tremånadersräntan

SEB:s listränta för tre månaders bindningstid är nu 2,74 procent. Den genomsnittliga tremånadersräntan hos SEB:s kunder var dock 1,43 procent i mars månad, innan höjningen.

För en vecka sedan höjde SEB en rad bundna bolåneräntor med bindningstider på mellan ett och tio år med mellan 0:40-0:45 procentenheter vardera.

 

Pareto sänker riktkurser för tre storbanker

Riktkursen för Nordea sänks med 9 procent från 115 till 105 kr. För Handelsbanken och Swedbank, som är Paretos favoritbankaktier med köprekommendationer som upprepas, sänks riktkurserna med 4 respektive 7 procent. Här ser banken fortfarande en uppsida på drygt 25 procent.

”Vi räknar med att alla banker kommer att gynnas av styrräntor som rör sig uppåt och bedömer att Swedbank har den högsta räntekänsligheten”, skriver Pareto.

Investmentbanken räknar inte med att kriget i Ukraina kommer att medföra någon betydande försämring för Swedbank i Baltikum, där Swedbank har stor verksamhet.

Vidare ser Pareto Handelsbanken som ett relativt säkert och motståndskraftigt val i en turbulent marknad, och investmentbanken ser fortsatt positivt på de strategiska åtgärder som Handelsbanken har sjösatt på senare år.

Pareto har neutral rekommendation för SEB och Nordea.

 

Trading Direkt: Tydliga tecken på dåligt fungerande bomarknad

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Enquest, Kinnevik, Cloetta, Vicore Pharma, Camurus, Ziccum, Karolinska Development, Catena Media, SOBI, Latour, SAAB, Handelsbanken, Plejd, Volvo.