Kategoriarkiv: Jetpak Top Holding

Affärsvärlden rekommenderar köp på transportbolaget

Affärsvärlden noterar dock att insiders har sålt aktier för 3,6 miljoner kronor under det senaste året medan inga köp finns registrerade. Dessutom är likviditeten i aktien rätt låg.

”Aktien värderas lågt kring 10 gånger rörelsevinsten. Investerare som inte räds risken för vikande efterfrågan och ökade kostnader kan överväga en post”, skriver Affärsvärlden.

Stark tillväxt för Jetpak

Jetpak Top Holding hade totala intäkter på 256 miljoner kronor (203) under det andra kvartalet 2021, och den organiska tillväxten uppgick till 26,3 procent.

Bruttomarginalen blev 30,5 procent (29,4).

Rörelseresultatet uppgick till 24,8 miljoner kronor (8,3). Justerat ebita blev 24,8 miljoner kronor (9,7).

Periodens resultat uppgick till 16,6 miljoner kronor (4,1) motsvarande ett resultat per aktie om 1:35 kronor efter utspädning (0:33).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,9 miljoner kronor (32,3) och likvida medel vid periodens slut var 82,9 miljoner kronor (57,7).

”Vi hade en stark tillväxt inom flygsegment Express Air med höga 36,7 procent, jämfört föregående års första helt covid-19-påverkade andra kvartal. Flygkapaciteten under detta års andra kvartal var fortsatt klart lägre jämfört prepandemiska nivåer, även om kapaciteten ökade jämfört tidigare kvartal. Ökad kapacitet kombinerat med ökad försäljning och nya affärer resulterade i en stark tillväxt jämfört föregående år såväl som gentemot tidigare kvartal”, kommenterar vd Kenneth Marx.

Affärsområdet Express Road segment hade en tillväxt på 18,3 procent, tack vare ökade intäkter från stora befintliga distributionskunder, från nya kunder samt från fortsatt vaccindistribution i Norge.

”Under kommande kvartal förväntar vi oss en stabil tillväxt av flygkapacitet tack vare borttagandet av reserestriktioner och utrullningen av covid-19-pass. Dock förväntar vi oss inte pre-pandemiska kapacitetsnivåer eftersom affärs- och fritidsresande fortfarande ligger långt ifrån normala nivåer. Detta vill följaktligen ha en stark korrelation med vår tillgängliga kapacitet”, skriver vd.

Han säger vidare att andra kvartalets resultat var i linje med bolagets förväntningar.

”Baserat på våra kommersiella initiativ och en underliggande fortsatt återhämtning efter covid-19-pandemin, känner vi oss trygga med att kunna uppnå våra långsiktiga mål om en 5 procents organisk tillväxt och 12 procent i justerad ebita-marginal över en konjunkturcykel”, skriver Kenneth Marx.

 

Xbrane Biopharma in i Paretos augustiportfölj

Portföljtillskottet Xbranes ledande biosimilar, Xlucane, har nått det primära effektmåttet enligt top-line-data från en interimsanalys av den pågående fas 3 ekvivalensstudien med VEGF-a-hämmaren Lucentis, framhåller analyshuset.

Pareto ser ytterligare katalysatorer inom snar framtid; ansökan om marknadsgodkännande till både den europeiska och amerikanska läkemyndigheten på basis av interimresultaten väntas postas. Även ytterligare regionala samarbeten för Xlucane, i exempelvis Japan och Kina, är möjligt enligt Pareto.

Juli var en stark månad för benchmarkindexet OMXSGI som steg 7,4 procent skriver Pareto, vars aktieportfölj klättrade 2,5 procent i jämförelse. Innehavet ABB var i linje med indexavancemanget och de två innehav som klart presterade bättre var Sedana Medical och Renewcell som adderade 20 respektive 17 procent.

Sedana steg på EU-godkännandet av läkemedlet Sedaconda, för inhalationssedering inom intensivvård, och Renewcell fick beviljat miljötillstånd för sin nya textilåtervinningsanläggning i Sundsvall.

Paretos fullständiga portfölj består utöver bolagen nämnda ovan av Jetpak, Storytel, Volvo, Millicom, Embracer, Lundin Mining, där samtliga är viktade 10 procent var i portföljen.

 

Parteto tar in tre nya aktier i juliportföljen

Renewcell rusade nära 300 procent under månaderna efter börsnotering men aktien har sedan kommit ned till mer attraktiva nivåer, skriver Pareto.

Sedana har gått sämre än OMX hittills i år, antagligen relaterat till osäkerhet efter den plötsliga vd-avgången och oro för att bolagets exceptionella försäljningsutveckling under pandemin kommer att mildras, enligt Pareto.

Lundin Mining genererar starka kassaflöden med rådande metallpriser och ytterligare en utdelningshöjning skulle kunna komma redan inom de kommande månaderna, enligt Pareto.

I juni gick Paretos portfölj mer eller mindre sidledes och något sämre än benchmark OMXSGI. IPC, Jetpak, Bioinvent och Telia gick bäst medan Milicom, Kindred och Embracer tyngde.

Pareto plockar in LMK i småbolagsportföljen

Pareto pekar på att LMK har en stark position på en marknad som väntas ha en stark tillväxt många år framåt och att bolaget har hög kvalitet på sin ledningsgrupp, som har en tydlig strategisk agenda. Den fundamentala värderingen återspeglar långt ifrån LMK:s tillväxtmöjligheter, enligt Pareto.

Paretos portfölj Selected Small Caps består utöver nytillskottet LMK för närvarande av Azelio, Mips, Embracer, Hexatronic, Storytel, Jetpak, Qleanair, VNV Global, Kambi och Renewcell.

Pareto var finansiell rådgivare i samband med LMK:s notering på Nasdaq First North i slutet av mars i år.

På måndagen framkom också att Pareto höjt sin riktkurs för LMK till 125 från 115 kr med upprepad köprekommendation.

LMK-aktien var på måndagsförmiddagen upp drygt 5 procent till 70,10 kr.

 

Tre nya aktier i Paretos svenska portfölj

”Angående ABB förväntar vi oss att betydande kostnadsbesparingar realiseras under 2021 och 2022, och som ett resultat av det väntar vi oss en gradvis förbättring i marginalerna”, skriver Pareto Securities.

Konsensus för det första kvartalet för Kindred står för lågt, enligt Pareto, som ser potential för bettingbolaget att i positiv bemärkelse kunna justera förväntningarna inför rapporten.

Paretos fullständiga portfölj består, utöver ABB, Kindred och Etrion, av SKF, Bioinvent, Jetpak, Embracer, Millicom, Storytel och Swedencare.

Totalt innehåller portföljen alltså tio bolag, som var för sig utgör en tiondel av portföljen.