Kategoriarkiv: Azelio

Fortsatta förluster för Azelio

De totala intäkterna sjönk till 10,4 miljoner kronor (27,8). Nettoomsättningen minskade till 0,2 miljoner kronor (0,3). Samtidigt utgjorde aktiverat arbete för egen räkning 9,6 miljoner kronor (27,2).

Resultatet efter skatt landade på -114 miljoner kronor (-130) . Vinsten per aktie blev -0,36 kronor (-1,12). Periodens kassaflöde var -95,7 miljoner kronor (-154).

”Bolaget är inne i en utmanande period och position men fortsätter det intensiva arbetet med att kommersialisera tekniken. Som vi kommunicerade i januari 2023, kommer vi inte lyckas möta det leveransmål för 2023 som sattes upp under 2022. Detta har lett till behovet att inleda en kapitalanskaffning i närtid”, skriver vd Jonas Wallmander.

First North-listade Azelio är en småspararfavorit med drygt 43 000 aktieägare, enligt Holdings.

Ny organisationstruktur och företrädesemission är enligt bolaget på gång

I början av maj meddelade Azelio en ny organisationsstruktur, kostnadsbesparingar på 100 miljoner kronor i årstakt och planer på en företrädesemission på 80 miljoner kronor.

”Fullt fokus i närtid är att slutföra förhandlingarna kring det strategiska samarbete som vi informerade om i början av maj. Azelio och den strategiska partnern har en gemensam ambition att nå en avsiktsförklaring under sommaren, och därefter ett slutgiltigt avtal under hösten. Avtalet väntas omfatta en signifikant kommersiell order med en bytande förskottsbetalning, samt ytterligare komponenter kring kommersiellt och industriellt samarbete”, uppger Azelio-chefen.

Tillskottet från den kommande företrädesemissionen, tillsammans med förskottsbetalningen som förväntas från den signifikanta order som väntas utgöra ett första steg i det strategiska samarbetet, förutses finansiera bolaget under 2023, är budskapet.

”Vi förutser att ytterligare finansiering kommer behövas i framtiden för att säkerställa bolagets framtida kapitalbehov. Med det strategiska samarbetet på plats, så är vår bedömning att rätt förutsättningar föreligger för att nå långsiktig framgång och lönsamhet”, skriver Jonas Wallmander.

 

Azelio kommer inte nå leveransmålen

”Som tidigare indikerats medför detta ett behov av ytterligare finansiering under 2023. Styrelsen och ledningen arbetar med att säkra ytterligare finansiering via lån och/eller equity. Azelios ledning är fortsatt övertygad om att många nya order kommer att säkras under 2023”, heter det.

Azelio uppger att även om framsteg gjorts i utveckling och kommersialisering tar försäljningsprocesserna för TES.POD-systemet längre tid än väntat vilket påverkar bolagets initiala mål att leverera tio medelstora projekt på 0,5-5 MW under 2023.

”Pågående diskussioner med potentiella kunder på de fyra målmarknaderna södra Afrika, Mellanöstern och Nordafrika (Mena), USA och Australien gör framsteg. Tiden det tar att omvandla pågående affärsdiskussioner till tecknade avtal är dock fortfarande längre än vad som tidigare förväntats vilket innebär att försäljning och kommersialisering försenas och att flera av de tidigare planerade leveranserna för 2023 sannolikt inte kommer att levereras förrän 2024”, heter det.

Avseende Azelios mål för 2022, att ha levererat till en handfull mindre referensprojekt, har bolaget för närvarande kommersiella enheter i drift hos Masdar i Abu Dhabi, i Noor Energy 1 i Dubai, hos Wee Bee i Sydafrika och hos Industrisupport i Åmål AB i Sverige. Azelio har också order på projekt med Engazaat/SAVE Cleantech Utilities i Egypten, med Handi Stop Market i USA och med MPG Built i Australien. CHP-lösningen (Combined Heat and Power, kraftvärme) har framgångsrikt demonstrerats tillsammans med Energimyndigheten på Haneberg gård i Sverige.

Azelio har tidigare uttryckt en ambition att påbörja leveranser till projekten i Egypten och USA under 2022.

Processen med att säkra finansiering för Azelios del i projektet i Egypten, samt utformning av detaljer i de slutgiltiga villkoren med Save Cleantech Utilities, pågår fortfarande varför leveranserna ännu inte har påbörjats.

Medan tidsåtgången för certifiering för USA-marknaden är längre än väntat, är enheter installerade i resten av världen CE-certifierade. Azelio förväntar sig att certifiering för USA-marknaden kommer vara på plats under 2024 och avvaktar med leveransen till projektet med Handi Stop Market i USA, enligt överenskommelse med kunden och partners.

I närtid fokuserar Azelio på att skapa fler affärer i södra Afrika och Mena, där affärsutvecklingen kommit längst, och en övergång till den föredragna affärsmodellen med direktförsäljning kan förväntas ske först.

”Vi fortsätter att vara mycket kostnadsmedvetna på vägen mot full kommersialisering. Även om försäljningsprocesserna tar längre tid än vi förväntat oss så finns det ett stort intresse för vår unika och kostnadseffektiva lösning”, kommenterar vd Jonas Wallmander.

Azelio kommer löpande att lämna mer information om den kommersiella utvecklingen.

Azelio: Större andel försäljning i Mellanöstern och Sydafrika framöver

”På dessa marknader har vi redan i dag referensanläggningar (”reference plants”) på plats”, säger Azelio-chefen och tillägger att bolaget kommit lite längre på just dessa marknader.

På omkring tio år sikt förväntar sig Azelio däremot att den största delen av bolagets försäljning kommer vara hänförlig den amerikanska marknaden.

Azelio har en sedan tidigare uttalad strategi att fokusera på marknaderna: USA, Australien, Mellanöstern och Afrika.

”I Sydafrika, för att ta ett exempel, finns det omkring 32.000 bönder i behov av prisvärd och tillförlitlig energi. Därmed ser vi ett särskilt bra läge där just nu. För övriga tre marknader ser vi även goda möjligheter”, säger vd:n.

Azelio-chefen pekar på att flera industriföretag behöver utstå strömavbrott från tid till tid, då elförsörjningen inte är helt stabil i Sydafrika. En sådan typ av problematik kan Azelio lösa.

För de kommande tolv månaderna ser Jonas Wallmander ett antal utmaningar, men också möjligheter.

”Nu gäller det att arbeta hårt. Fokus kommer ligga på försäljning samt att se till så att installationer (av TES.POD-system red anm) blir framgångsrika och att anläggningarna presterar som tänkt i varje marknad. Det viktigaste är att få ut referensanläggningarna på marknaderna då dessa kommer lägga grunden för nästa steg”, säger han.

En dryg halvtimme efter bolagets kapitalmarknadsdag var aktien upp 0,8 procent. Sedan årsskiftet är aktien ned med nästan 84 procent.

Goldman: Energilagring en sektor som kan överprestera

Det handlar inte enbart om förnybar, ren energi som varit på agendan under en längre period, utan även om tillförlitligheten för energin. Banken förväntar sig att batterilagring och grön vätgas fortsättningsvis kommer att locka investerare.

Energilagring är i vissa avseenden den felande länken mellan nuvarande energisystem och system som är mycket mer beroende av förnybar energi, och det är här batterier kommer in i bilden som har förmågan att lagra överflödig energi när solen är som starkast för att sedan distribueras under exempelvis nattetid.

”Vi tror att den ökade penetrationen av förnybar energi, pensioneringen av kol och den förväntade ökningen av efterfrågan från elektrifieringsinitiativ som laddning av elbilar sannolikt kommer att öka fokus på energitillförlitlighet”, resonerar banken.

Goldman Sachs har sedan tidigare köpråd på elbilstillverkaren Tesla som också producerar batterier, samt Stem som levererar lösningar för batterilagring.

På svensk mark har bland andra Azelio, Alelion, Insplorion och Saltx Technology verksamhet inom och energilagring.

Trading Direkt: Riskhantering med Jonas Thulin, Erik Penser

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, räntor, valutor, råvaror, 10 tittarönskemål samt SAS vars nyhetsflöde har varit i rampljuset i veckan.

Aktier som nämndes i sändningen: SAS, SBB, Dustin.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P 500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Sensys Gatso Group, OX2, Sandvik, Azelio, Xbrane Biopharma, Enquest, Petrotal, Abelco Investment, Investor, Clas Ohlsson, SAS.

 

”Inte alls förvånad om oljepriset går över 100 dollar”

Bland intressanta aktiecase nämnde Christian Kopfer IPCO och Re:Newcell.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Lundin Energy, Africa Oil, Enquest, Shamaran, IPCO, Alibaba, Avanza, Nordnet, Azelio, Knowit, Meta (Facebook), Nibe, SBB.

 

Azelio rusar efter besked om validering

”Kunder kan använda valideringen som underlag för extern finansiering av projekt med Azelios teknologi. Tidigare verifiering av systemet har varit tillräckligt som underlag för de order som bolaget hittills tecknat. Den nu genomförda valideringen innebär att större projekt kan finansieras, i enlighet med bolagets tillväxtplan”, skriver Azelio.

Energilagringssystemet TES.POD laddas från förnybara källor så som solenergi och möjliggör att hållbar el och värme kan genereras från energilagret styrbart dygnet runt.

Azelios TES.POD har under perioden för valideringen laddats med 100 kilowatt under 6 timmar för att sedan producera el från lagrad energi via stirlingmotorn vid systemets nominella effekt enligt specifikation om 13 kilowatt under 13 timmar.

”Vid 13 timmars produktion visar sig energilagret fortsatt ha ett antal timmar återstående produktionskapacitet. Detta stärker ytterligare konkurrenskraften av energilagringssystemet, som möjliggör för intermittent förnybar energi från till exempel sol och vind att leverera i linje med efterfrågan och sluta dygnscykeln med förnybar energi”, uppger Azelio.

I tisdags steg Azelio-aktien 2,8 procent efter att bolaget uppgett att leveranser av energilagringssystemet TES.POD under december genomförs för installationer i Masdar City i Abu Dhabi och till Coligny i Sydafrika.

Efter onsdagens inledande kursuppgång värderas Azelios aktiekapital till 2,9 miljarder kronor.

Trading Direkt: Teknisk analys på index, valutor och råvaror

 

Teknisk analys på: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, USD/BTC, Guld, Silver, Koppar, Olja, Azelio, Boliden, Climeon, Concentric, Concensus, Creades, Electrolux, Essity, Ferronordic, Hansa Biopharma, Jetty, Moberg Pharma, Qbrick, Svedbergs.