Kategoriarkiv: Net Insight B

Resultatlyft för Net Insight

Nettoomsättningen uppgick till 125 miljoner kronor (108). Försäljningstillväxten var 15,9 procent och i jämförbara valutakurser var ökningen 3,7 procent. Rörelsemarginalen var 10,6 procent (3,0).

Resultatet efter skatt blev 9,9 miljoner kronor (2,8) och resultatet per aktie uppgick till 0,03 kronor (0,01).

Net Insight reviderar sina finansiella mål och dessa nya mål, som avser perioden 2023–2027, är att ha en organisk genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 15 procent samt en rörelsemarginal (ebit) som under perioden ska nå 20 procent. Det framgår av delårsrapporten.

Revidering av målen görs ”mot bakgrund av den positiva utvecklingen under de senaste åren, samt långsiktigt starka förutsättningar”, står det i rapporten.

”Viktiga faktorer för ökad tillväxt är den nyutvecklade produkten inom 5G-synkronisering och ett utökat erbjudande inom Cloud och IP Media Gateway, som lanseras under 2023”, kommenterar vd Crister Fritzson.

”Även om vi inledningsvis ser utmaningar kopplade till den makroekonomiska osäkerheten har jag tillförsikt till att vi kommer att nå våra nya finansiella mål”, säger han.

Tidigare mål var en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 10 procent under perioden 2021-2025 samt en ebit-marginal på minst 10 procent.

Trading Direkt: Danske Bank-analytikern om makromiljön

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Abliva, Africa Energy, Africa Oil, Cyber Security, Embracer Group, Enea, Mendus, Mycronic, Net Insight, Schibsted, Sectra, SSAB, Tele2, Tethys Oil.

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.