Kategoriarkiv: Hexpol AB

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Hexpol nådde inte förväntningarna

Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 537 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Väntat var ett rörelseresultat om 612 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 13,1 procent, att jämföra med väntade 15 procent.

Justerat rörelseresultat blev 628 miljoner kronor. Väntat var 657 miljoner kronor.

Engångsposterna uppgick till -91 miljoner kronor, mot väntade -45 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 446 miljoner kronor. Här väntades 450 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.085 miljoner. Väntat var 4.084 miljoner kronor.

En ordinarie utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Styrelsen föreslår även en extrautdelning på 3:00 kronor per aktie. Väntat var i snitt en ordinarie utdelning om 2:73 kronor.

Stora störningar under fjärde kvartalet

Hexpol hade ”många och kraftiga” störningar under det fjärde kvartalet när det gäller efterfrågan från kunder och leveranser.

Det skriver Hexpols vd Georg Brunstam i bokslutsrapporten.

”Fordonstillverkarnas frekventa stopp och start av produktion på grund av komponentbrist hade en tydligt negativ påverkan på de av våra kunder som levererar till fordonsindustrin”, skriver han.

Utöver det stängde flera av Hexpols kunder ner sin produktion extra länge under julhelgerna drivet av komponentbrist.

Under kvartalet upplevde även Hexpol självt störningar i leveranskedjan vad gäller råmaterial där såväl transportproblem som brist på råvaror påverkade negativt.

Bolagets bruttomarginal har under kvartalet påverkats negativt av den kontinuerliga anpassningen i produktionen i kombination med icke optimerade recept på grund av råvarubrist samt prisökningar på råmaterial och energi.

Som ett led i att öka effektivitet har Hexpol under kvartalet kommunicerat en planerad omstrukturering av bolagets produktion i England.

”De stora utmaningar som finns just nu med fordonsindustrins frekventa produktionsstopp samt globala transport- och råvaruproblem, tillsammans med en kraftigt ökad frånvaro på grund av smittspridning och regler runt karantän skapar ytterligare osäkerhet”, skriver Georg Brunstam.

Han uppger dock att bolaget är redo att möta den förväntade ökningen av fordonsproduktionen. Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig M&A-agenda och stark finansiell ställning ger bolaget goda utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv, enligt Hexpol-vd:n.

 

ABG sätter sälj på gruvbolaget i sektorgenomgång

Sandviks riktkurs justeras upp till 245 kr (225), medan rekommendationen behåll upprepas.

Riktkursen för Hexpol justeras upp till 118 kr (112) medan rekommendationen behåll upprepas.

För Assa Abloy justeras riktkursen ned till 300 kr, från 310, samtidigt som köprekommendationen kvarhålls.

Rekommendationen för Munters kvarhålls på behåll, med en marginellt uppjusterad riktkurs till 67 från 65 kr.

Autolivs riktkurs skruvas upp till 1 000 kr (970) med upprepad behållrekommendation.

SKF:s riktkurs dras upp till 265 kr, från 260, och rekommendationen köp kvarhålls.

Trelleborg får uppskruvad riktkurs till 285 kr (265) av ABG som samtidigt upprepas rekommendationen köp för verkstadsbolaget.