Kategoriarkiv: Recipharm

Flera blankare har täckt sina positioner i veckan

Sifforna visar att två tredjedelar av de drygt 60 blankningsförändringar som gjorts i publika positioner hittills under veckan har varit täckningar, det vill säga att aktörerna har köpt aktier för att reducera sina korta positioner. Det har i flera fall yttrat sig i stora kursrörelse i aktier som med nordiska mått varit populära hos blankarna, exempelvis stora uppgångar och efterföljande nedgångar i ICA och Fingerprint i veckan.

”Det vi ser just nu är ett klassiskt exempel på flockbeteende på börsen och visar att flöden är en reell företeelse. I dagens börsklimat måste man ha respekt för att allt inte är teoretiskt, utan börsen handlar faktiskt tidvis om utbud och efterfrågan”, säger Carl Holfve, som har titeln Head of data på Holdings som ingår i finansinformationsgruppen Modular Finance.

Statistiken från ägardatatjänsten visar att det samlade värdet av de publika blankningspositionerna, vilket är positioner som överstiger 0,5 procent av antalet aktier i respektive bolag, har minskat med nästan 2 miljarder kronor till 49,7 miljarder kronor i Norden sedan förra fredagen.

Noterbart är att underlaget avser förändringar som gjorts under veckan. Eftersom det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen till Finansinspektionen handlar det i huvudsak om transaktioner som skett måndag till torsdag under den snart avslutade arbetsveckan som inleddes med rapporter om Reddit, Gamestop, astronomiska kursuppgångar och i sammanhanget pressade hedgefonder.

”Det är viktigt att belysa att skillnaderna mellan det vi sett i USA och hur situationen ser ut i Norden är stora. Det mest blankade bolaget i Norden är idag SBB med 5,4 procent av kapitalet, vilket är en relativt låg nivå både i absoluta och relativa tal. De fall vi sett på andra sidan Atlanten har varit mycket mer extrema med blankningar på i vissa fall över 100 procent av utestående aktier”, säger Carl Holfve på Holdings till Direkt.

Nedan följer en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden. Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

1. SBB 5,36% (5,36)
2. Intrum 5,08% (5,28)
3. Elekta 5,04% (4,67)
4. Scandic Hotels 4,03% (3,95)
5. Hoist 3,77% (3,77)
6. Fingerprint Cards 3,31% (6,55)
7. JM 3,09% (3,39)
8. Recipharm 2,10% (2,10)
9. Orexo 1,99% (1,99)
10. SAAB 1,99% (2,15)
11. Mycronic 1,96% (2,02)
12. G5 Entertainment 1,89% (1,89)
13. ICA 1,85% (1,85)
14. Axfood 1,84% (1,84)
15. Securitas 1,76% (1,69)

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

 

EQT höjer budet på Recipharm

”Sedan offentliggörandet av vårt ursprungliga erbjudande den 14 december 2020 har vi haft en konstruktiv dialog med den oberoende styrelsen i Recipharm och de större institutionella aktieägarna i Bolaget”, skriver EQT som lägger budet tillsammans med grundarna Lars Backsell (styrelseordförande) och Thomas Eldered (vd).

Budgivarna säger nu även att de inte kommer höja budet ytterligare, vilket de är förpliktade att följa.

Det reviderade erbjudandet motsvarar en ökning om 5,5 procent, konstaterar EQT som pekar på att budet rekommenderas av Reciphams styrelse.

”Vi anser att det reviderade erbjudandet utgör ett attraktivt erbjudande för Recipharms aktieägare. EQT, tillsammans med Lars och Thomas, har satt en ambitiös agenda som kommer att kräva betydande investeringar som stöder både organiska och förvärvsdrivna tillväxtinitiativ”, skriver EQT.

Aktieägare med totalt 18,4 procent av aktierna – Första AP-Fonden, Fjärde AP-Fonden, AMF Försäkring & Fonder och Handelsbanken Fonder – har uttryckt sin avsikt att acceptera budet.

Det nya budet motsvarar en premie om 29,6 procent i förhållande till stängningskursen den 11 december (dagen före det första budet).

De mest blankade aktierna på börsen just nu

Parenteserna i listan avser vanligtvis blankningsprocent för en vecka sedan, men just denna gång per den 18 december 2020.

Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.

Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.

Tabell: Här är de mest blankade aktierna just nu:


Aktie:
Fingerprint Cards 6,58% (7,00)
Intrum 5,58% (6,32)
SBB 5,36% (5,20)
Scandic Hotels 4,39% (3,09)
Elekta 3,89% (3,27)
Hoist 3,77% (3,77)
JM 3,39% (3,39)
Recipharm 2,54% (1,47)
Electrolux 2,51% (2,42)
Mycronic 2,38% (2,59)