Kategoriarkiv: DNB Bank

Tio miljarder i vinst för DNB

DNB redovisar ett resultat före skatt på 10.005 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9.096 miljoner norska kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Räntenettot blev 11.525 miljoner norska kronor, att jämföra med analytikersnittet på 11.262 miljoner.

Provisionsnettot landade på 2.829 miljoner norska kronor. Förväntan låg vid 2.817 miljoner.

De totala intäkterna summerade till 16.319 miljoner norska kronor, att jämföra med förväntade 15.876 miljoner.

Kreditåtervinningarna uppgick till 209 miljoner norska kronor. Väntat var kreditförluster på 319 miljoner.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Kan finanskrisen sprida sig från Ryssland?

Det var frågeställningen i tisdagens Trading Direkt, som gästades av Nyhetsbyrån Direkts makrochef Mikael Sandbladh.

Programmet ägnade mest fokus åt kriget i Ukraina, som utgjort fond till det mesta i den finansiella utvecklingen den senaste veckan. Programledare Joakim Rönning ägnade det sista segmentet åt en utblick mot vilka nordiska storbolagsaktier som är särskilt exponerade mot Ryssland.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick dock dessförinnan igenom 14 aktier – varav flera drabbats av ryssfrossa – samt index, råvaror och valutor.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, SSAB, Sandvik, Swedbank, SEB, Handelsbanken, DNB, H&M, Carlsberg, Ferronordic.

Teknisk analys i tisdagens program: Ferronordic, Garo, Veg of Lund, Beyond Meat, Oatly, Beowulf, Betsson, Kindred, Stillfront, Electrolux, MTG, IAR Systems, H&M, Ericsson.

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.

 

SEB: Köpläge i norska storbanken

SEB räknar med att DNB:s räntenetto kommer att stiga med 9 procent under 2022, att jämföra med en bedömd ökning på 2 procent hos konkurrenterna. Räntehöjningar ökar marginalerna och DNB väntas ta prisinitiativ så snart landets centralbank börjat höja räntan. En första höjning väntas redan den 23 september och SEB räknar med att den följs av ytterligare tre höjningar före slutet av 2022.

SEB tror också att DNB kommer att ha i stort sett noll kreditförluster 2022, drivet av gynnsamma ekonomiska förutsättningar och frånvaro av problem på olje- och råvarumarknaden. Historiska mönster visar att en ökning av BNP-tillväxten som sågs 2021 följs av flera år av låga kreditförluster. Dessutom syns heller inga förluster inom kontorsuthyrningsmarknaden.

DNB värderas för närvarande till p/e 11,5 för 2022, men exklusive den utdelning på 9 norska kronor som ska betalas ut i oktober sjunker p/e-talet till 11. SEB:s riktkurs implicerar ett p/e-tal på 13 för 2022.

DNB stängde på tisdagen vid 190:90 norska kronor. Sedan årsskiftet har aktien stigit 13,6 procent.