Kategoriarkiv: DnB Nor

Tio miljarder i vinst för DNB

DNB redovisar ett resultat före skatt på 10.005 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9.096 miljoner norska kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Räntenettot blev 11.525 miljoner norska kronor, att jämföra med analytikersnittet på 11.262 miljoner.

Provisionsnettot landade på 2.829 miljoner norska kronor. Förväntan låg vid 2.817 miljoner.

De totala intäkterna summerade till 16.319 miljoner norska kronor, att jämföra med förväntade 15.876 miljoner.

Kreditåtervinningarna uppgick till 209 miljoner norska kronor. Väntat var kreditförluster på 319 miljoner.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.

 

SEB: Köpläge i norska storbanken

SEB räknar med att DNB:s räntenetto kommer att stiga med 9 procent under 2022, att jämföra med en bedömd ökning på 2 procent hos konkurrenterna. Räntehöjningar ökar marginalerna och DNB väntas ta prisinitiativ så snart landets centralbank börjat höja räntan. En första höjning väntas redan den 23 september och SEB räknar med att den följs av ytterligare tre höjningar före slutet av 2022.

SEB tror också att DNB kommer att ha i stort sett noll kreditförluster 2022, drivet av gynnsamma ekonomiska förutsättningar och frånvaro av problem på olje- och råvarumarknaden. Historiska mönster visar att en ökning av BNP-tillväxten som sågs 2021 följs av flera år av låga kreditförluster. Dessutom syns heller inga förluster inom kontorsuthyrningsmarknaden.

DNB värderas för närvarande till p/e 11,5 för 2022, men exklusive den utdelning på 9 norska kronor som ska betalas ut i oktober sjunker p/e-talet till 11. SEB:s riktkurs implicerar ett p/e-tal på 13 för 2022.

DNB stängde på tisdagen vid 190:90 norska kronor. Sedan årsskiftet har aktien stigit 13,6 procent.

Strategichefen: Hög inflation i USA längre än många tror

”Det är ett pyramidspel som håller ihop så länge inflationen är inom kontroll. Så fort inflationen sticker iväg på riktigt, då utmanar vi alla frågor. Kommer centralbankerna då släppa sina inflationsmål?”, undrade han.

Data på torsdagen visade att USA:s KPI-inflation steg till 5,0 procent i maj och kärn-KPI-inflationen till 3,8 procent. Utfallen var högre än marknaden räknat med.

Sarwe tog emot beskedet ”med glädje höll jag på att säga”, eftersom Nordea länge trott på högre inflation än konsensus.

Deras prognos grundade sig till en del på baseffekter, och en del på andra speciella effekter, som många andra bedömare har underskattat, som kraftiga prisuppgångar på exempelvis begagnade bilar.

”Poängen är att om man gjort inflationsanalys över USA historiskt så går det att se de här sakerna innan… det här var ju inte sista gången som detta går upp, det kommer att gå upp ungefär lika mycket även nästa månad. Det var inte så jättesvårt att klura ut att folk haft en för låg syn på inflationen på kort sikt”, sade han.

Mikael Sarwe framhöll att den stora frågan är om den här inflationen kommer att bita sig fast eller om den kommer att falla ner under 2 procent igen i höst.

Han sade att man kan hålla med centralbankerna om att det automatiskt blir stora prisuppgångar efter de kraftiga prisfallen när ekonomierna stängdes ner, och att dessa är tillfälliga.

”Det ska man inte reagera på direkt, det håller jag med om. Problemställningen är att även om det är baseffekter som driver upp inflationen till viss del så är det inte bara det, vår vy är att vi kommer att ligga kvar med de problemen ganska länge”, sade han.

”Vi har leveranskedjor som inte fungerar och lagernivåer i hela världen som är extremt låga. När vi nu börjar öppna upp ekonomierna och vi alla ska ut och ha kul så finns inte riktigt de produkterna vi ska köpa och det kommer att driva priserna. Normalt löser man inte det här i en handvändning, vilket centralbanker ser ut att räkna med nu. Det brukar ta nåt år”, fortsatte Mikael Sarwe.

Han lyfte också fram frågeställningen att när priserna stiger så ser man att inflationsförväntningarna också stiger, vilket i nästa led kommer att påverka löneförhandlingar.

Strategichefen tror inte på hyperinflation, eftersom detta inte var en traditionell recession, utan handlade om ”en engångschock, en sjukdom” och när sjukdomen är botad kommer ekonomierna snabbt tillbaka till läget före krisen.

”Läget innan krisen var faktiskt det att arbetsmarknadsstatistik indikerade både i USA och Europa att det fanns ett lönetryck som var på väg upp… där är vi ju tillbaka ganska snart”, sade han i intervjun.

Sarwe ser en kombination av att inflationen delvis hoppar upp av tekniska skäl, men att vi samtidigt kommer att ha en arbetsmarknad som är betydligt tightare än centralbankerna räknar med ganska snabbt – ”det kommer förmodligen inkorporeras i form av löneförväntningar. Löneökningstakten kommer nog hoppa upp rätt rejäl de kommande åren jämfört med vad vi varit vana vid de sista tio åren”.

”Då är min tro att den här synen att det är en tillfällig inflationspuckel som faller tillbaka, den kommer att vara sann till viss del. Vi kommer inte ha en inflation på 5 procent i USA kommande år, men jag tror inte att vi kommer att trilla ner en bra bit under 2 procent som många räknar med.”

Federal Reserve kommer att gå först och för varje inflationssiffra kommer de att komma närmare beslut om att börja dra ner på tillgångsköpen, även om en räntehöjning dröjer, enligt Mikael Sarwe.

I slutet av sommaren tror Nordea att Fed beslutar om att dra ner på obligationsköpen och att den amerikanska tioårsräntan stiger till 2 procent så småningom i år.

På frågan om det kommer att gå att höja räntorna utan att det leder till en ekonomisk kollaps svarade Mikael Sarwe att ”det kommer vi kunna göra, men det kommer att behöva ske väldigt långsamt”, eftersom skuldberget som över tid ska betalas av mot högre räntor byggts upp mer och mer kris efter kris.

För svensk del ser han inte samma utveckling som i USA, ett skäl är att vi inte har stimulerat lika hårt som USA, ”så vi har inte samma pengapåse att spendera som där”, ett annat är att kronförstärkningen det senaste året håller tillbaka inflationen, och dessutom var det väldigt låga löneökningar i den senaste avtalsrundan.

Mikael Sarwe tror samtidigt att det blir lättare att få upp inflationen i euroområdet, eftersom man redan ser tecken på stigande löner där, och samtidigt påminde han om att Riksbanken följer ECB närmare än de följer Fed.

 

Deutsche Bank höjer riktkurser för nordiska storbanker

Det framgår av en sektoruppdatering från den tyska banken som upprepar köprekommendation på ovanstående banker.

Riktkursen för Swedbank, där rekommendationen behåll upprepas, ökas till 196 från 188 kr.

Även SEB får höjd riktkurs till 117 kr, från 109, där rekommendationen behåll råder.

Danske Bank får av Deutsche Bank höjd riktkurs till 127 danska kr från 120 kr. Rekommendationen behåll kvarstår.

I Norge får DNB ökad riktkurs till 194 från 180 norska kr med upprepad behållrekommendation.