Kategoriarkiv: Moment Group

Lättade restriktioner lyfter nöjesjättens omsättning

Moment Groups nettoomsättning under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 92 miljoner kronor (31). Omsättningen för motsvarande period 2019, det vill säga innan coronarestriktioner, uppgick till 146 miljoner kronor.

Under kvartalet har stöd om 6 miljoner kronor (8) intäktsförts som Övrig rörelseintäkt.

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -16 miljoner kronor (-68). Justerat ebit för innevarande period uppgick till -17 miljoner kronor och har justerats för redovisad intäkt avseende återbetalning AGS om 4 miljoner kronor samt en avsättning om 2 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 30 miljoner kronor (-22). Förbättringen beror till stor del på försäljning av biljetter som innebär att förutbetalda biljettintäkter vid kvartalets utgång uppgår till 94 miljoner kronor (50).

”Kvartalet har präglats av att flertalet av verksamheterna öppnat upp i takt med att restriktionerna successivt lättat. Som en jämförelse kan vi konstatera att omsättningen i kvartalet ökade markant jämfört med föregående år men landade ändå 40 procent lägre än motsvarande kvartal 2019. Sedan den 29 september är restriktionerna glädjande nog helt borttagna för såväl Sverige och Norge som Danmark och därmed har samtliga verksamheter kunnat öppna upp fullt ut igen efter att merparten tvingats hålla helt stängt i 18 månader”, kommenterar Martin du Hane, tillförordnad vd.

 

Trading Direkt: Om ränteskräck och techraset

 

Tobbe Rosén dök upp med en teknisk analysspecial över den amerikanska tioårsräntan och en rad techaktier som handlats ned under den senaste veckan, i tillägg till den sedvanliga genomgången av tittarönskemål.

Därefter tog programledare Joakim Rönning upp vad som låg bakom att det omtalade beslutet från nätmäklaren Nordnet, som i veckan beslutade att kraftigt dra ned på antalet blankningsbara aktier.

Aktier som nämns i sändningen: H&M, Skanska, Astra Zeneca, Boliden, Hexagon, SCA, Nordnet och Moment.

Teknisk analys i fredagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, amerikanska tioårsräntan, Facebook, Apple, Alphabet, Palantir, Swedbank, Surgical Science, Ericsson, Sandvik, SSAB, Tesla, Qlife, Dextech Medical, Fireeye, Crunchfish.

 

Nytt handelsstopp i Moment Group

Innan handeln stoppades på nytt strax efter halv fem stod aktien i 3:90 kronor och var upp över 600 procent. 

Aktien handelsstoppades första gången kring lunchtid.

Den stora rörelsen kan förklaras av att bolaget på fredagen handlas exklusive teckningsrätt i företrädesemissionen, där tre befintliga aktier ger rätt att teckna 23 nya aktier. Dagens uppgång på 600 procent är justerad för just de avskilda teckningsrätterna. 

Vid lunchtid publicerade Dagens Industri en text med rubriken ”Farsartad kursrörelse”, där sparekonomen Joakim Bornold redogör för hållningen att aktien felprissätts efter att rätterna skiljts av.

Bolaget skickade ut ett pressmeddelande strax före klockan 15 där det sade att det inte har någon förklaring till kursrusningen men pekade på att aktien handlades inklusive teckningsrätt fram till torsdag, 18 februari, och innevarande dag är därmed första dagen aktien handlas exklusive teckningsrätt.

Trading Direkt: Inflation i inflationsförväntningarna

Handelsbankens Johan Löf, seniora makroekonom, anser å sin sida att det inte finns någon större risk för att de mer långsiktiga inflationsförväntningarna behöver justeras upp märkbart – något som även Riksbanken såg ut att haka på i protokollet från senaste räntemötet.

Trading Direkt avslutade veckan med tungt fokus på makroekonomi, och de tvistande men också den sedvanliga tekniska analysen på tittarönskemål från Tobbe Rosén.

Aktier som nämns i sändningen: Boliden, ABB, Epiroc, SSAB, Lundin Mining, Cint, Ericsson, Astra Zeneca, Sandvik, Moment Group.

Teknisk analys i fredagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, amerikanska tioårsräntan, Arocell, Biovica, Bure, Catena Media, Embracer, Enad Global 7, EQT, Etrion, Intrum, Optifreeze, Ratos, Sensec, Sinch, Tethys Oil.