Kategoriarkiv: Balco Group AB

Minskad vinst för Balco

Balco redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 16 miljoner kronor (24), motsvarande en rörelsemarginal om 5,1 procent (9,8).

Justerat rörelseresultat blev 17 miljoner kronor (25).

Nettoomsättningen steg 28 procent till 311 miljoner kronor (243).

Orderingången uppgick till 265 miljoner kronor (306).

Resultatet efter skatt blev 11 miljoner kronor (18). Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:80).

Inleder besparingsprogram

Balco ska genomföra ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att innebära personalminskningar på flera av bolagets marknader, detta med anledning av lägre resultat och tuffare marknadsvillkor med förväntad lägre orderingång.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Besparingsprogrammet bedöms ge besparingar på 20 miljoner kronor årligen och kommer att leda till jämförelsestörande kostnader i fjärde kvartalet.

I det tredje kvartalet sjönk Balcos bruttoresultat till 61 miljoner kronor (66) och bruttomarginalen blev 19,6 procent (27,2). Minskningen förklaras av fortsatta negativa projektavvikelser i Norge, samt upparbetade kostnader i annullerade order som påverkar negativt med 4 miljoner kronor.

”Även ökade kostnader för energi, transporter och glas påverkar bruttomarginalen negativt, liksom för låg beläggning inom produktion och operations i Balco AB”, skriver tillförordnade vd:n Camilla Ekdahl.

Flera av Balcos bostadsrättsföreningskunder påverkas av ökade kostnader, vilket har lett till att några order har blivit annullerade under kvartalet då kunderna har mist sin tidigare lovade finansiering.

”Marknadsoron och osäkerheten om när räntor och kostnader kommer att stabiliseras har gjort att flera affärer har flyttats framåt i tiden. Det har påverkat vår orderingång. Vi bedömer att denna osäkerhet kommer att bestå under ytterligare 6-9 månader”, skriver Camilla Ekdahl.

Trading Direkt: Teknisk analys och europeisk inflation

 

Mot senare delen av programmet fick vi dagens makrohållpunkter, där europeiska inflationssiffror och amerikansk jobbrapport stod i fokus.

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Castellum, Hemnet, Atlas Copco, Evolution, SSAB, Swedencare, Mips, VEF, Copperstone, Balco, Addlife, BHG, Intel, Filo Mining.

 

Trading Direkt: Kazakstan-oro och ränteuppgång skakar bitcoin

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick i sin tur igenom 14 tittarönskemål samt index, råvaror och valutor, innan programledare Joakim Rönning gav en analytikerspaning kring att veckans oro i Kazakstan kan ha bidragit till en sättning i kryptovalutan bitcoin.

Bolag som nämns i sändningen: Swedbank, SHB, Nordea, SEB, Getinge, Sinch och Evolution.

Teknisk analys i fredagens program: Acconeer, Aker BP, AQ Group, Astra Zeneca, Aurora Cannabis, Balco, Bioextrax, Cellavision, Hexatronic, SAS, Sinch, Soltech, Storskogen, Vestum.

 

Något lägre vinst för Balco

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 18 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (21). Resultatet per aktie uppgick till 0:81 kronor (0:94).

Rörelseresultatet blev 24 miljoner kronor (29) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (11,2).

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (259). Förvärvad tillväxt var 11 procent, medan den organiska tillväxten var negativ med 17 procent under kvartalet.

Orderingången uppgick till 306 miljoner kronor (142).

Balco förväntar sig en stark orderingång kommande kvartal och ett stort intresse för bolagets produkter. Det skriver vd Kenneth Lundahl i niomånadersrapporten.

”Orderingången ser ut att bli mycket bra även i fjärde kvartalet och början av nästa år”, uppger Balco-chefen.

Företaget beskriver sig ha en stark finansiell ställning och har förlängt sitt bankavtal med utökad kredit vilket ger bolaget bättre möjligheter och villkor för förvärv, heter det.

Balcos orderingång mer än fördubblades i tredje kvartalet jämfört med föregående år och var dessutom mer än femtio procent högre än tredje kvartalets orderingång 2019, framhåller Balco-chefen.

”Vi ser ett tydligt resultat av i vår orderingång av de lättade Covid-19-restriktionerna som ger bostadsrättsföreningar möjlighet att hålla stämmor och fatta beslut om bland annat investeringar i balkongrenoveringar. Att det finns ett uppdämt behov för balkongrenovering och intresse för att få en ny balkong är uppenbart”, konstaterar Kenneth Lundahl.

 

Lägre vinst för Balco

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 25,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (37,0). Resultatet per aktie sjönk till 1:18 kronor (1:71).

Rörelseresultatet minskade till 34,4 miljoner kronor (49,4) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (14,0).

Nettoomsättningen sjönk till 304 miljoner kronor (352). Förvärvad tillväxt var 14 procent, medan den organiska tillväxten var negativ med 27 procent. Bolaget förklarar nedgången med covid-19-pandemin.

Orderingången ökade dock till 505 miljoner kronor (278). Lättnader i covid-19-restriktionerna under senare delen av andra kvartalet har gjort att orderingången har ökat kraftigt, enligt bolaget.

”Framtiden ser positiv ut för Balco. Orderingången ser ut att blir mycket bra resten av året och även projekten kommer att komma igång i slutet av året. Intresset är stort för våra produkter vilket vi ser i vår stora prospekt- och offertstock”, skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

”Människor kan och vågar träffas igen vilket vår affärsmodell är beroende av och bostadsrättsföreningar kan hålla stämmor och fatta beslut om bland annat investeringar i balkongrenoveringar, vilket är av yttersta vikt för vår försäljning”, uppger Balco-chefen.

Vidare skriver han att Balcos ”starka finansiella ställning” ger bolaget möjligheter till att göra ytterligare förvärv.