Kategoriarkiv: Handelsbanken B

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

SHB: Nu ser bolånekunderna över sin finansiering

”Vi har under några månader sett en förflyttning där fler och fler binder på lite längre löptider. Det är väl klokt att göra det. De råd som våra kunder får ute på kontoren är väldigt kloka i det perspektivet”, säger Carina Åkerström.

Någon form av inbromsning på bostadsmarknaden kan förväntas, inte minst i prisutvecklingen, tror Handelsbanken-chefen.

”Det kan säkert betraktas under kommande kvartal när vi också ser hur Riksbanken agerar”, säger hon.

Vid telefonkonferensen kring delårsrapporten noterade Handelsbanken att banken visserligen har lägre marginaler på bundna bolån, men att kunderna stannar längre om de binder.

När det gäller Handelsbankens kostnader i det gångna kvartalet var dessa något högre än vad analytiker hade räknat med. Kostnadsökningen från året innan utgjordes främst av ökade utvecklingskostnader. Handelsbanken har samtidigt uttryckt en ambition att kunna minska IT-investeringarna framåt.

Är inte stora IT-satsningar det nya normala och något man får räkna med om man vill vara en framgångsrik bank?

”Det är en jättebra fråga. Vi har en grund på mellan 2,5-2,7 miljarder kr som vi har adderat den här ytterligare miljarden ovanpå under två år. Vi har använt oss av den och ökat tempot väldigt i att effektivisera flera delar av banken i olika processer och liknande, men också till att framtidssäkra banken. I takt med att vi växer kan det ju naturligtvis vara något som vi måste överväga när vi ser lite längre in i året. Vi har ett högt tempo och det visar sig också på många håll”, svarar Carina Åkerström.

Vid telefonkonferensen noterade Handelsbankens ledning att bolaget spenderar mycket på IT-utveckling. Det har varit ett strategiskt val, är budskapet. Banken planerar att spendera 500 miljoner kr extra under 2022 och sedan skala ned det.

”Vi ser samtidigt tillväxtmöjligheter och vill ta vara på sådana, så om vi kommer investera mer återkommer vi till det”, uppgav en företrädare i bankledningen.

En av ljuspunkterna i delårsrapporten var att Handelsbankens kreditförluster i det första kvartalet uppgick till blott 6 miljoner kr, vilket var mindre än analytikernas genomsnittliga förväntansbild om 237 miljoner kr, enligt Infronts estimatsammanställning.

Över tid är Handelsbankens trend med väldigt låga kreditförluster ingen slump, utan en konsekvens av bra kunder, jätteduktiga medarbetare och en välbeprövad kreditprocess, heter det från bankens sida.

I delårsrapporten kunde Handelsbanken tack vare pandemins avtagande effekt på samhällsekonomin upplösa en tidigare gjord generell covid-relaterad kreditförlustreservering på 499 miljoner kr. Samtidigt gör banken en ny generell reservering på 512 miljoner kr relaterad till den osäkerhet som Rysslands invasion av Ukraina ger upphov till.

Finns det chans att även den reserveringen kommer att kunna upplösas? Är redovisningsreglerna så ”försiktiga” att det kanske till och med är troligt?

”Kvartalet tog slut några veckor in i kriget med allt vad det innebär i termer av trögheter i leveranskedjor och så vidare, så det fanns skäl till att faktiskt ta höjd för den nya oro som vi nu ser i världen och de geopolitiska strömningarna. Huruvida den reserven kommer att kunna upplösas eller inte framöver återstår att se och beror på hur världen kommer att utveckla sig”, säger Carina Åkerström.

Handelsbankens aktie var vid lunchtid upp 6 procent till 99 kr efter delårsrapporten där rörelseresultatet var 6 procent över förväntan med stöd av bland annat ett oväntat starkt räntenetto och de låga kreditförlusterna.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

Pareto sänker riktkurser för tre storbanker

Riktkursen för Nordea sänks med 9 procent från 115 till 105 kr. För Handelsbanken och Swedbank, som är Paretos favoritbankaktier med köprekommendationer som upprepas, sänks riktkurserna med 4 respektive 7 procent. Här ser banken fortfarande en uppsida på drygt 25 procent.

”Vi räknar med att alla banker kommer att gynnas av styrräntor som rör sig uppåt och bedömer att Swedbank har den högsta räntekänsligheten”, skriver Pareto.

Investmentbanken räknar inte med att kriget i Ukraina kommer att medföra någon betydande försämring för Swedbank i Baltikum, där Swedbank har stor verksamhet.

Vidare ser Pareto Handelsbanken som ett relativt säkert och motståndskraftigt val i en turbulent marknad, och investmentbanken ser fortsatt positivt på de strategiska åtgärder som Handelsbanken har sjösatt på senare år.

Pareto har neutral rekommendation för SEB och Nordea.

 

Trading Direkt: Tydliga tecken på dåligt fungerande bomarknad

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Enquest, Kinnevik, Cloetta, Vicore Pharma, Camurus, Ziccum, Karolinska Development, Catena Media, SOBI, Latour, SAAB, Handelsbanken, Plejd, Volvo.

Deutsche slår ett slag för nordiska banker

Det framgår av den analys där investmentbanken samtidigt sänker sina riktkurser för de nordiska storbankerna med mellan 4-11 procent med anledning av långsammare ekonomisk tillväxt, högre förväntade kreditförluster, högre kostnader till följd av inflationsuppgången, mindre provisionsintäkter samt högre kapitalkostnader.

En positiv punkt för bankerna är dock att växande inflationsrisker driver centralbanker såsom Riksbanken och ECB i riktning mot att höja styrräntorna, vilket kan hjälpa affärsbankerna att försvara sina intäkter.

För Swedbank sänker Deutsche Bank riktkursen från 204 till 182 kr men höjer rekommendationen från behåll till köp.

Riktkursen sänks samtidigt för Nordea från 12,6 till 11,4 euro med bibehållen köprekommendation, för SEB från 134 till 120 kr med fortsatt behållrekommendation och för Handelsbanken från 118 till 108 kr med upprepad köprekommendation.

 

Trading Direkt: Kan finanskrisen sprida sig från Ryssland?

Det var frågeställningen i tisdagens Trading Direkt, som gästades av Nyhetsbyrån Direkts makrochef Mikael Sandbladh.

Programmet ägnade mest fokus åt kriget i Ukraina, som utgjort fond till det mesta i den finansiella utvecklingen den senaste veckan. Programledare Joakim Rönning ägnade det sista segmentet åt en utblick mot vilka nordiska storbolagsaktier som är särskilt exponerade mot Ryssland.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick dock dessförinnan igenom 14 aktier – varav flera drabbats av ryssfrossa – samt index, råvaror och valutor.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, SSAB, Sandvik, Swedbank, SEB, Handelsbanken, DNB, H&M, Carlsberg, Ferronordic.

Teknisk analys i tisdagens program: Ferronordic, Garo, Veg of Lund, Beyond Meat, Oatly, Beowulf, Betsson, Kindred, Stillfront, Electrolux, MTG, IAR Systems, H&M, Ericsson.

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.