Kategoriarkiv: Handelsbanken B

Analytiker: Bankerna som kan ta över Danskes norska verksamhet

ABG Sundal Colliers analytiker Jan Erik Gjerland lyfte redan på tisdagen fram Handelsbanken, Nordea och banker inom Sparebank 1-alliansen som möjliga köpare, i det fall Danske Bank eventuellt skulle vilja göra sig av med den aktuella verksamheten.

På onsdagen, när det stod klart att Danske Bank verkligen vill göra sig av med den norska privatkundsdelen, adderade han Sparebanken Vest till listan över tänkbara intressenter.

”Sparebanken Vest har med Bulder Bank visat att de i Bergen är väldigt intresserade av tillväxt. Det kan dessutom vara lättare för Sparebanken Vest än för Sparebank 1-alliansen att genomföra ett köp”, säger Jan Erik Gjerland till tidningen.

En affär väntas kräva ett godkännande av norska Konkurransetilsynet, som enligt Dagens Næringsliv har ett regionalt perspektiv vad gäller konkurrensen på bankmarknaden i Norge.

Jan Erik Gjerland säger till Dagens Næringsliv att han blev överraskad över onsdagsmorgonens besked från Danske Bank.

”Eftersom de säger vad de säger, har de nog redan pratat med vissa och potentiellt kommit en bit på vägen”, säger han till tidningen.

Talespersoner för Nordea och Handelsbanken har på onsdagen för Dagens Næringsliv avböjt att kommentera frågan.

 

Handelsbanken höjer vissa boräntor

Listräntan med tre månaders bindningstid höjs med 0,35 procentenheter till 4,94 procent.

Ettårsräntan höjs med 0,40 procentenheter till samma nivå medan tvåårsräntan höjs med 0,15 procentenheter till 4,74 procent.

Det framgår av information på Handelsbankens hemsida.

På löptider mellan tre och tio år lämnar Handelsbanken sina bolåneräntor oförändrade.

För två dagar sedan höjde Nordea sin tremånaderslistränta med 0,50 procentenheter till 5,14 procent.

Bolåneräntehöjningarna har kommit i spåren av Riksbankens penningpolitiska besked i förra veckan där styrräntan höjdes med 0,50 procentenheter och prognosen för styrräntan reviderades upp.

Listräntor är i praktiken maxräntor som bankkunder oftast kan förhandla ned.

 

Handelsbankens vinst högre än väntat

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 7.510 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 7.258 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 10.630 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 10.466 miljoner. Provisionsnettot blev 2.721 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.780 miljoner.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick för kvartalet till 547 miljoner kronor, mot förväntade 335 miljoner.

Kreditförlusterna var netto 54 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 308 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,2 procent, jämfört med förväntanssnittet om 12,1 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick vid periodens slut till 19,6 procent, jämfört med förväntade 19,5 procent.

Extra utdelning

Handelsbanken föreslår en ordinarie utdelning på 5:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:87 kronor. Året före var utdelningen 5:00 kronor per aktie.

Därutöver föreslås en extra utdelning om 2:50 kronor per aktie. Ingen extra utdelning lämnades för föregående år.

”Kostnaderna är under kontroll”

Handelsbanken uppger i bokslutsrapporten för 2022 att kostnaderna är under kontroll och att K/I-talet under året minskade till 42 procent.

”Kostnaderna ökar där vi vill att de ska öka. I samtliga våra hemmamarknader fortsätter vi att investera i hög takt för att framtidssäkra banken. Överlag pågår ett omfattande arbete med att hela tiden utveckla och bygga ut våra digitala tjänster. Inte bara mot kund – utan även mot kontoren. Vi är övertygade om att kombinationen av en effektiv och lönsam underliggande affär samt en hög investeringstakt ger förutsättningar för ökad tillväxt framåt”, skriver vd Carina Åkerström i bokslutsrapporten.

Banken bedömer att den högre utvecklingsnivån mot slutet av året håller i sig under 2023, uppger hon.

”Investeringarna speglar vår höga ambition att löpande förbättra mötet med kund – både det digitala och det fysiska”, tillägger Carina Åkerström.

Handelsbankens kostnader i fjärde kvartalet 2022 på 5,86 miljarder kronor var 8 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som låg vid 5,42 miljarder, enligt Infronts sammanställning.

Kvartalets kostnader ökade med 11 procent justerat för jämförelsestörande poster, jämfört med det tredje kvartalet i fjol, uppger Handelsbanken.

”Ökningen förklaras av högre investeringar i IT- och affärsutveckling för effektivisering och affärstillväxt samt högre säsongsmässig aktivitet”, skriver banken i bokslutet.

I delårsrapporten för tredje kvartalet, som släpptes i oktober, uppgav Handelsbanken att bankens kostnader är under kontroll och att investeringarna i IT-utvecklingen kontinuerligt har ökat i banken, helt enligt plan.

”Vi investerar för att säkerställa fortsatt förbättrad effektivitet, ökad tillväxt och lönsamhet och sist men inte minst för löpande förbättring av kundmötet. Givet bankens förflyttning, resultatet av densamma samt den potential vi ser, kommer banken bibehålla en hög takt i IT-utvecklingen”, skrev Handelsbanken-chefen i oktober.

 

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

SHB: Nu ser bolånekunderna över sin finansiering

”Vi har under några månader sett en förflyttning där fler och fler binder på lite längre löptider. Det är väl klokt att göra det. De råd som våra kunder får ute på kontoren är väldigt kloka i det perspektivet”, säger Carina Åkerström.

Någon form av inbromsning på bostadsmarknaden kan förväntas, inte minst i prisutvecklingen, tror Handelsbanken-chefen.

”Det kan säkert betraktas under kommande kvartal när vi också ser hur Riksbanken agerar”, säger hon.

Vid telefonkonferensen kring delårsrapporten noterade Handelsbanken att banken visserligen har lägre marginaler på bundna bolån, men att kunderna stannar längre om de binder.

När det gäller Handelsbankens kostnader i det gångna kvartalet var dessa något högre än vad analytiker hade räknat med. Kostnadsökningen från året innan utgjordes främst av ökade utvecklingskostnader. Handelsbanken har samtidigt uttryckt en ambition att kunna minska IT-investeringarna framåt.

Är inte stora IT-satsningar det nya normala och något man får räkna med om man vill vara en framgångsrik bank?

”Det är en jättebra fråga. Vi har en grund på mellan 2,5-2,7 miljarder kr som vi har adderat den här ytterligare miljarden ovanpå under två år. Vi har använt oss av den och ökat tempot väldigt i att effektivisera flera delar av banken i olika processer och liknande, men också till att framtidssäkra banken. I takt med att vi växer kan det ju naturligtvis vara något som vi måste överväga när vi ser lite längre in i året. Vi har ett högt tempo och det visar sig också på många håll”, svarar Carina Åkerström.

Vid telefonkonferensen noterade Handelsbankens ledning att bolaget spenderar mycket på IT-utveckling. Det har varit ett strategiskt val, är budskapet. Banken planerar att spendera 500 miljoner kr extra under 2022 och sedan skala ned det.

”Vi ser samtidigt tillväxtmöjligheter och vill ta vara på sådana, så om vi kommer investera mer återkommer vi till det”, uppgav en företrädare i bankledningen.

En av ljuspunkterna i delårsrapporten var att Handelsbankens kreditförluster i det första kvartalet uppgick till blott 6 miljoner kr, vilket var mindre än analytikernas genomsnittliga förväntansbild om 237 miljoner kr, enligt Infronts estimatsammanställning.

Över tid är Handelsbankens trend med väldigt låga kreditförluster ingen slump, utan en konsekvens av bra kunder, jätteduktiga medarbetare och en välbeprövad kreditprocess, heter det från bankens sida.

I delårsrapporten kunde Handelsbanken tack vare pandemins avtagande effekt på samhällsekonomin upplösa en tidigare gjord generell covid-relaterad kreditförlustreservering på 499 miljoner kr. Samtidigt gör banken en ny generell reservering på 512 miljoner kr relaterad till den osäkerhet som Rysslands invasion av Ukraina ger upphov till.

Finns det chans att även den reserveringen kommer att kunna upplösas? Är redovisningsreglerna så ”försiktiga” att det kanske till och med är troligt?

”Kvartalet tog slut några veckor in i kriget med allt vad det innebär i termer av trögheter i leveranskedjor och så vidare, så det fanns skäl till att faktiskt ta höjd för den nya oro som vi nu ser i världen och de geopolitiska strömningarna. Huruvida den reserven kommer att kunna upplösas eller inte framöver återstår att se och beror på hur världen kommer att utveckla sig”, säger Carina Åkerström.

Handelsbankens aktie var vid lunchtid upp 6 procent till 99 kr efter delårsrapporten där rörelseresultatet var 6 procent över förväntan med stöd av bland annat ett oväntat starkt räntenetto och de låga kreditförlusterna.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

Pareto sänker riktkurser för tre storbanker

Riktkursen för Nordea sänks med 9 procent från 115 till 105 kr. För Handelsbanken och Swedbank, som är Paretos favoritbankaktier med köprekommendationer som upprepas, sänks riktkurserna med 4 respektive 7 procent. Här ser banken fortfarande en uppsida på drygt 25 procent.

”Vi räknar med att alla banker kommer att gynnas av styrräntor som rör sig uppåt och bedömer att Swedbank har den högsta räntekänsligheten”, skriver Pareto.

Investmentbanken räknar inte med att kriget i Ukraina kommer att medföra någon betydande försämring för Swedbank i Baltikum, där Swedbank har stor verksamhet.

Vidare ser Pareto Handelsbanken som ett relativt säkert och motståndskraftigt val i en turbulent marknad, och investmentbanken ser fortsatt positivt på de strategiska åtgärder som Handelsbanken har sjösatt på senare år.

Pareto har neutral rekommendation för SEB och Nordea.

 

Trading Direkt: Tydliga tecken på dåligt fungerande bomarknad

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Enquest, Kinnevik, Cloetta, Vicore Pharma, Camurus, Ziccum, Karolinska Development, Catena Media, SOBI, Latour, SAAB, Handelsbanken, Plejd, Volvo.

Deutsche slår ett slag för nordiska banker

Det framgår av den analys där investmentbanken samtidigt sänker sina riktkurser för de nordiska storbankerna med mellan 4-11 procent med anledning av långsammare ekonomisk tillväxt, högre förväntade kreditförluster, högre kostnader till följd av inflationsuppgången, mindre provisionsintäkter samt högre kapitalkostnader.

En positiv punkt för bankerna är dock att växande inflationsrisker driver centralbanker såsom Riksbanken och ECB i riktning mot att höja styrräntorna, vilket kan hjälpa affärsbankerna att försvara sina intäkter.

För Swedbank sänker Deutsche Bank riktkursen från 204 till 182 kr men höjer rekommendationen från behåll till köp.

Riktkursen sänks samtidigt för Nordea från 12,6 till 11,4 euro med bibehållen köprekommendation, för SEB från 134 till 120 kr med fortsatt behållrekommendation och för Handelsbanken från 118 till 108 kr med upprepad köprekommendation.