Kategoriarkiv: Ferronordic Machines AB

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

Affärsvärlden säljstämplar investmentbolag – köprekar kurspressat bolag

Återförsäljaren av anläggningsmaskiner och lastvagnar Ferronordic lyckades sälja sin ryska verksamhet till en prislapp som var betydligt högre än marknaden räknat med. Det ger ett helt nytt och klart bättre läge än tidigare, skriver Affärsvärlden i en analys och ger ett köpråd för Ferronordic.

”Aktien har handlats upp rejält på beskedet men verkar ändå inte spegla bolagets fulla värde. Nettokassan är nästan lika stor som börsvärdet vilket innebär att själva rörelsen värderas mycket lågt”, skriver tidningen.

Givet ett börsvärde på 1 100 miljoner kronor och en nettokassa på 1 025 miljoner kronor värderas kvarvarande verksamhet till bara 75 miljoner kronor, skriver AFV som tror att den kan vara värd åtminstone 700 miljoner kronor.

”Utgår vi från vårt bedömda värde för verksamheten om 700 miljoner kronor och lägger till nettokassan på 1 025 miljoner kronor så landar vi ett tänkbart värde på 1 725 miljoner kronor eller knappt 120 kronor per aktie. Det ger nästan 60 procents uppsida mot nuvarande kurs 75,60 kronor”, heter det i analysen.

I en separat analys utvärderar Affärsvärlden investmentbolaget Bure där rekommendationen landar i att sälja aktien. För att investera i bolaget behöver man ha tilltro till bolagets stora innehav Mycronic, Vitrolife och Xvivo, konstaterar tidningen. 

Gemensamt för dessa är att de har starka marknadspositioner men höga värderingar, skriver Affärsvärlden.

”Att Mycronic och Vitrolife tillsammans utgör mer än hälften av substansvärdet i Bure är en risk. Båda aktierna värderas högt och skulle något av bolagen få operativa problem eller påverkas negativt vid en recession under 2023 så är fallhöjden stor”, står det att läsa i analysen. 

Enligt tidningen har Bure agerat skickligt och ökat sitt substansvärde över tid, men värderingen av aktien bedöms också vara hög och en hel del framgång är inprisat.

Turbulent handel i Ferronordic efter rapporten

Ferronordic redovisar ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor (144) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 8,7 procent (9,0), enligt delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 32 miljoner kronor (86) och resultatet per aktie var 2:20 kronor (5:94).

Nettoomsättningen uppgick till 1.691 miljoner kronor (1.590), motsvarande en tillväxt om 6 procent.

Försäljningsras i Ryssland

Ferronordics försäljning av nya och begagnade maskiner i enheter minskade med 64 procent respektive 48 procent under det andra kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss att försäljningen kommer fortsätta att minska allt eftersom våra säljbara varulager minskar och fler restriktioner träder i kraft”, skriver Ferronordics vd Lars Corneliusson i rapporten.

Nettoomsättningen i Ryssland minskade med 20 procent i lokal valuta men ökade med 5 procent i kronor på grund av en stark rubel.

Under andra kvartalet gjorde Ferronordic extra nedskrivningar om 99 miljoner kronor, främst för varulager och kundfordringar.

”Utsikterna för Ferronordics verksamhet i Ryssland fortsätter att försämras. Affärsförhållandena blir allt svårare och bolaget utvärderar nu alla strategiska alternativ”, skriver Lars Corneliusson.

Ferronordics verksamhet i Kazakstan fortsätter samtidigt att utvecklas positivt men utgör ännu en mindre del av försäljningen.

”I Tyskland tror vi att en återhämtning från pandemin kan leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Den geopolitiska situationen och högre energipriser kan dock också påverka den tyska ekonomin. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på marknaderna i Kazakstan och Tyskland förblir starka”, skriver Ferronordic-vd:n.

Vid 13-tiden handlades aktien för 34,40 kronor, en nedgång med 7 procent jämfört med gårdagens slutkurs. I den inledande förmiddagshandeln handlades aktien däremot upp några procent. 

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

Trading Direkt: Kan finanskrisen sprida sig från Ryssland?

Det var frågeställningen i tisdagens Trading Direkt, som gästades av Nyhetsbyrån Direkts makrochef Mikael Sandbladh.

Programmet ägnade mest fokus åt kriget i Ukraina, som utgjort fond till det mesta i den finansiella utvecklingen den senaste veckan. Programledare Joakim Rönning ägnade det sista segmentet åt en utblick mot vilka nordiska storbolagsaktier som är särskilt exponerade mot Ryssland.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick dock dessförinnan igenom 14 aktier – varav flera drabbats av ryssfrossa – samt index, råvaror och valutor.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, SSAB, Sandvik, Swedbank, SEB, Handelsbanken, DNB, H&M, Carlsberg, Ferronordic.

Teknisk analys i tisdagens program: Ferronordic, Garo, Veg of Lund, Beyond Meat, Oatly, Beowulf, Betsson, Kindred, Stillfront, Electrolux, MTG, IAR Systems, H&M, Ericsson.

Ferronordics resultat något under förväntan

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på 112 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Rörelsemarginalen var 6,6 procent, enligt delårsrapporten.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 124 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 7,7 procent, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 88 miljoner kronor och resultatet per aktie var 6:06 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 90,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 6:24 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.694 miljoner kronor, mot väntade 1.614 miljoner kronor, enligt Infront.

En utdelning om 11:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (7:50), mot en väntad utdelning om 10:40 kronor per aktie, enligt Infront.

Räknar med växande marknader

Ferronordic räknar med att bolagets marknader fortsätter att växa under 2022.

Det skriver vd Lars Corneliusson i bokslutsrapporten.

”I Ryssland/CIS stöds vår optimism av högre råvarupriser, uppdämd efterfrågan och fortsatt aktivitet inom de så kallade nationella projekten. Den nuvarande geopolitiska spänningen har ännu inte påverkat vår verksamhet men innebär en betydande osäkerhet och vi följer utvecklingen noga”, skriver han i rapporten.

I Tyskland räknar bolaget med en fortsatt europeisk återhämtning som kommer att driva efterfrågan.

”Nuvarande osäkerhet hänför sig främst till kostnadstryck och begränsningar i leveranskedjan, vilket vi förväntar oss kommer att fortsätta långt in under 2022”, skriver Lars Corneliusson.

Under det fjärde kvartalet 2021 växte koncernens totala nettoomsättning med 43 procent. Ett starkt rörelseresultat i Ryssland/CIS och ett förbättrat resultat i Tyskland bidrog till en bättre rörelsemarginal, 71-procentig tillväxt i rörelseresultatet och 99-procentig tillväxt i nettoresultatet.

Lars Corneliusson skriver att 2021 var Ferronordics hittills bästa år. Trots driftstörningar och utbudsbegränsningar fortsatte bolagets verksamhet i Ryssland/CIS att öka i både nettoomsättning och lönsamhet och nådde rekordhöga rörelse- och nettoresultat.

I Tyskland var 2021 ett år då Ferronordic investerade i organisationen och nätverket.

”Vårt arbete med att utveckla verksamheten påverkades av restriktioner men vi tog stora steg framåt och är positiva till utsikterna för 2022”, skriver Lars Corneliusson.

 

Börsveckan: Tre heta köptips

Ferronordic övertygar, med hög tillväxt och god lönsamhet. Trots kursuppgången på 110 procent i år ser aktien billig ut, anser Börsveckan.

Medicover har varit en tydlig coronavinnare men även oaktat pandemin har verksamheten tuffat på bra. Utsikterna är goda men värderingen hög och aktien har mer än dubblats sedan Börsveckans köpråd för knappt ett år sedan. Börsveckan sänker till avvakta.

Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital har rusat sedan noteringen i oktober.

”Värderingen är långt över rapporterad substans och informationsgivningen är bedrövlig. Sälj aktien”, skriver Börsveckan.

Saas-bolaget Amido verkar inom teknikutveckling för fastighetssektorn, med fokus på passage- och bokningssystem. SBB:s intåg lyfter förutsättningarna för lönsam tillväxt men det ligger sannolikt några år framåt i tiden, skriver Börsveckan och råder till att avvakta.

Xvivos förvärv i fjol tillsammans med det som gjordes förra veckan har lagt grund för hög tillväxt, och utsikterna för kommande år är ljusa. Tyvärr är aktien för dyr, anser Börsveckan och rådet blir avvakta.

BE Group går som tåget tack vare stigande efterfrågan och stålpriser. Aktien har rusat över 180 procent sedan köprådet i våras och Börsveckan ser läge att plocka hem vinsten. Rådet sänks till avvakta.

Byggpartner fortsätter att jobba upp lönsamheten på ett föredömligt sätt och har fullt upp sett till orderböckerna inför 2022. Det borgar för god tillväxt samt fina utdelningar även framgent, skriver Börsveckan som återigen säger köp på tolv månaders sikt.

Afry tuffar på bra, i likhet med teknikkonsultbranschen som helhet. Men trots fin organisk tillväxt bommade bolaget lönsamhetsförväntningarna i den senaste rapporten och Börsveckan ser ingen jätteuppsida i värderingen och ger rådet avvakta.

För Scandi Standard hopar sig problemen men när det ser som värst ut man ska våga gå motvalls, skriver Börsveckan och sätter ett ”chansköp”.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på index, valutor och råvaror

 

Teknisk analys på: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, USD/BTC, Guld, Silver, Koppar, Olja, Azelio, Boliden, Climeon, Concentric, Concensus, Creades, Electrolux, Essity, Ferronordic, Hansa Biopharma, Jetty, Moberg Pharma, Qbrick, Svedbergs.

 

Ferronordic slog förväntningarna

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 64,7 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 5,6 procent, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 56 miljoner kronor och resultatet per aktie var 3:85 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 43,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 3:01 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.267 miljoner kronor, mot väntade 1.165 miljoner kronor, enligt Infront.

 

Börsveckan: Tre aktier att köpa

Ferronordic, som är återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner i Ryssland och delvis Kazakstan, expanderar verksamheten men coronapandemi och valutamotvind satte delvis käppar i hjulet under 2020.

”Vi ser dock en ljusning framför oss”, skriver Börsveckan och ger rådet köp.

Även gruvbolaget Boliden är köpvärt, enligt tidningen som menar att en bred återhämtning i världsekonomin efter sommaren och försiktig värdering gör att aktien lockar.

Börsveckans köprekommendation för medicinteknikbolaget Bonesupport, klassas in i högriskfacket. Efter pandemin tror tidningen på en återgång till hög tillväxt för bolaget. Noterbart är att rekommendationen publicerades före måndagens besked att FDA kräver mer uppgifter från Bonesupports ansökan för Cerament G.

Tre aktier att avvakta med

Börsveckan väljer däremot att avvakta med marknadsundersökningsbolaget Cint, som stigit 20 procent efter den lyckade noteringen. Tidningen gillar bolaget, men tycker helt enkelt att värderingen är för hög.

Det Maltabaserade spel- och mediebolaget Media and Games Invest (MGI), som nyligen sekundärnoterades på First North, har stigit rejält efter flera förvärv på sistone. Riskerna är höga, menar Börsveckan som ger rådet avvakta.

Vätgasteknikbolaget Metacon har patent och tekniskt kunnande men efter kursrallyt på 400 procent det senaste året är förväntningarna också väldigt höga, enligt analysen där Börsveckan ger rådet avvakta.