Kategoriarkiv: Oscar Properties Holding AB

Valueguard: Bostadspriserna sjönk i juli

Bostadspriserna har stigit 13,6 procent under de senaste tolv månaderna, en nedväxling från 16,8 procent i juni. Årstakten dämpas nu av att priserna snabbt vände upp igen i fjol efter en nedgång under den inledande coronakrisen.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,8 procent i juli jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,9 procent. Säsongsrensat är det större skillnader, priserna på bostadsrätter sjönk med 1,1 procent och villapriserna med 0,3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 8,7 procent, en nedväxling från 11,5 procent i juni, samtidigt som villapriserna stigit 16,6 procent, ned från 20,1 procent förra månaden.

Under första halvan av augusti syns tecken på en uppgång igen. Priserna på bostadsrätter har stigit med 0,7 procent i Stockholm och med 0,6 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

”Detta är i linje med den starka utvecklingen på bostadsmarknaden vi sett under lång tid”, skriver Valueguard i en kommentar.

Fastighetsmäklaren Bjurfors noterar att det varit lite lugnare på bostadsmarknaden i sommar.

”Det är inte samma hysteri som för några månader sedan. Efter alla uppgångar märker vi att det har börjat infinna sig en trötthet hos köparna”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Hans kollega i Skåne, Mattias Larsson, menar att man måste tolka prisnedgången i juni och juli med försiktighet.

”Under semesterveckorna läggs det ut färre bostäder i centrala lägen, vilket betyder lägre medelpriser. Min bedömning är att vi även fortsättningsvis kommer att ha en stark marknad, även om jag tror att trycket från köparna kommer att dämpas något”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att den mer avvaktande bostadsmarknaden på sistone är i linje med en ordentlig nedgång av boprisförväntningarna enligt deras eget Erik Olsson bostadsindex, som nu sjunkit tillbaka till ungefär samma nivå som före pandemin.

”Ett oklart politiskt läge och utspel med åtgärder som ökar boendeutgifterna för att dämpa ökningen av bolånen och höstens kommande utbudsökning som måste mötas av större efterfrågan ökar osäkerheten nu. Det är snarast starkt att prisförväntningarna är lika höga nu som innan pandemin, trots att vi redan har haft stora prisuppgångar sedan dess”, skriver de.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX        
Sverige   -0,8 0,0 13,6
Bostadsrätter      
Sverige   -0,8 0,0 8,7
Stockholm -1,2 -0,4 8,4
Göteborg   -0,6 0,0 6,2
Malmö   -0,5 0,3 14,4
Villor        
Sverige   -0,9 0,0 16,6
Stockholm -1,2 -0,8 16,0
Göteborg   -1,9 -1,2 17,5
Malmö   -1,1 0,1 19,7
 

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image

 

Nu sjunker bostadspriserna

Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,5 procent i juni jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 0,5 procent eftersom bostadspriserna vanligtvis sjunker i juni.

Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 16,8 procent under de senaste tolv månaderna, en nedväxling från 17,9 procent i maj. Årstakten dämpas nu av att priserna snabbt vände upp igen i fjol efter en nedgång under den inledande coronakrisen.

För omväxlings skull gick villor svagast. Priserna på bostadsrätter var oförändrade i juni jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,8 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter med 0,6 procent och villapriserna med 0,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 11,5 procent, en nedväxling från 12,1 procent i maj, samtidigt som villapriserna stigit 20,1 procent, ned från 21,4 procent förra månaden, men samtidigt den fjärde månaden i rad med årliga prisökningar över 20 procent.

Under första halvan av juli sjönk priserna på bostadsrätter med 1,2 procent i Stockholm och med 1,3 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Stockholm visade den svagaste utvecklingen i juni, med bostadsrätter ned 0,2 procent samtidigt som villapriserna sjönk 1,3 procent. Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, säger i en kommentar att det fortsatt är säljarnas marknad i Stockholm, men att säljvolymerna minskat på sistone, vilket kan vara ett tecken på att balansen håller på att jämnas ut mellan köpare och säljare.

”Under årets andra halva tror vi att priserna kommer att ligga relativt stilla. Priserna kommer inte att öka, men de kommer heller inte sjunka”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att det är ett fortsatt högtryck på bostadsmarknaden, med en stabilisering av den nuvarande höga prisnivån.

”Marknaden är lite mer avvaktande, både för att aktiviteten är lägre under semestern och för att det finns osäkerhet inför höstens kommande utbudsökning och återinförda amorteringskrav”, skriver mäklarfirman i en kommentar.

Efter att bostadsmarknaden stabiliserat hela den svenska ekonomin under pandemin ökar nu höga bostadspriser och ökade lån den politiska risken på bostadsmarknaden, med nya åtgärder för att dämpa bostadslånen.

”Trots att det finns en stor politisk majoritet i riksdagen för att minska ränteavdragen är det osannolikt att den typen av förslag presenteras innan valet eftersom så många väljare har bostadslån. Förslagen i sig kan dock skapa oro eftersom räntan är så viktig för bostadspriserna”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling vidare.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.


Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
HOX
Sverige -0,5 1,8 16,8
Bostadsrätter
Sverige 0,0 1,3 11,5
Stockholm -0,2 0,9 11,2
Göteborg 0,0 0,9 8,0
Malmö -0,1 3,0 17,3
Villor
Sverige -0,8 2,0 20,1
Stockholm -1,3 0,3 21,0
Göteborg -0,1 3,3 20,4
Malmö 0,0 2,5 22,8

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Valueguard: Så mycket steg bostadspriserna i maj

Bostadspriserna har stigit 17,9 procent under de senaste tolv månaderna, en nedväxling från 18,9 procent i april, vilket var den högsta ökningstakten någonsin. Årstakten påverkas nu av att priserna vände upp igen i maj i fjol efter en nedgång under den inledande coronakrisen.

Det är fortsatt villor som går starkast. Priserna på bostadsrätter steg 0,8 procent i april jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 1,7 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter med 1,2 procent och villapriserna med 1,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 12,1 procent, en nedväxling från 12,3 procent i april, samtidigt som villapriserna stigit 21,4 procent, ned från 23,0 procent förra månaden, men samtidigt den tredje månaden i rad med årliga prisökningar över 20 procent.

”Det visar tydligt hur starkt villapriserna utvecklats sedan coronapandemins start”, skriver Valueguard.

Under första halvan av juni steg priserna på bostadsrätter med 0,1 procent i Stockholm samtidigt som de steg med 0,8 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Malmö är det storstadsområde där priserna stigit mest under pandemin, men fastighetsmäklaren Bjurfors ser nu signaler på att det kan lugna ned sig eftersom utbudet av bostäder till salu fortsatt att öka in i juni.

”Vid den här tiden på året faller normalt utbudet, men i år kan vi se att utbudskurvan har fortsatt att öka trots höga försäljningssiffror och att de flesta affärer genomförs mycket snabbt. Fortsätter det så här kommer vi inom ett par veckor ligga på samma utbudsnivåer som för ett år sedan och det kommer i så fall sätta press på priserna”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne, i en kommentar.

Hans kollega i Stockholm, Fredrik Kullman, spår också en lugnare prisutveckling framöver.

”För varje vecka som går med stigande priser blir det allt färre som kan vara med och konkurrera samtidigt som allt fler känner att det kanske är bättre att vänta och hoppas på en nedgång. Nu tror jag inte att vi kommer att få se fallande bostadspriser. Rekordlåga räntor och stark underliggande efterfrågan ger stöd. Men däremot tror jag på en inbromsning och utplaning”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att de räknar med en fortsatt stark marknad med hög aktivitet under sommaren, där bostadspriserna stabiliseras på en hög nivå. Efter sommaren återinförs amorteringskravet och det vore enligt dem bra om det inte kombineras med oro för höjda räntor eller minskade ränteavdrag.

”Förutsättningarna är annars fortsatt goda med en fortsatt kombination av stark konjunktur och väldigt låga räntor som egentligen är ‘omöjlig'”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige 1,4 4,4 17,9
Bostadsrätter    
Sverige 0,8 2,3 12,1
Stockholm 1,0 2,2 12,3
Göteborg 0,6 1,7 9,0
Malmö 0,9 4,4 17,7
Villor      
Sverige 1,7 5,7 21,4
Stockholm 1,8 3,9 22,8
Göteborg 0,8 6,0 21,0
Malmö 1,3 4,9 23,8

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image

 

Razzia mot Oscar Properties kontor

Ekobrottsmyndigheten, EBM, bekräftar uppgiften och uppger att åtgärden föranletts av misstankar om insiderbrott.

”EBM kan bekräfta att en husrannsakan har genomförts i Oscar Properties lokaler under förra veckan. Brottsmisstankarna gäller insiderbrott. I övrigt har vi ingen ytterligare information att lämna med hänsyn till förundersökningssekretess”, uppger EBM i ett uttalande till Di.

Vem eller vilka personer och transaktioner som EBM:s utredning är inriktad mot är oklart.

Oscar Properties själva har ingen kännedom om att någon med koppling till bolaget har blivit delgiven misstanke för brott.

Det framgår av ett pressmeddelande, som kom efter Di:s rapportering. 

Bolaget samarbetar till fullo med Ekobrottsmyndigheten, EBM, i detta ärende och i övrigt har bolaget inga kommentarer, heter det.

Trading Direkt: Är Bidens skattechock slutet på börsfesten?

 

Är den avsevärda skattehöjning början till slutet på den börs- och kryptovalutafest som rått hittills under året? Programledare Joakim Rönning gick igenom förslaget och de siffror som nu kommer att gälla för vinstavkastningen.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade börsläget, där investerarna ändå tagit tillbaka en hel del av veckoinledningens indexfall. Han analyserade också 14 aktier önskade av tittarna.

Slutligen sorterades veckans rapportreaktioner och vilka bolag som klarat sig mer och mindre helskinnade upp ur delårsfloden i OMXS30.

Bland de något mindre bolagen står Fingerprint ut som den stora vinnaren, men vad var det som hände i veckan som gav det markanta köptrycket i aktien?

Teknisk analys: Parans Solar Lightning, Bulten, Fingerprint, Kancera, Nel, Metacon, Enzymatica, Swedish Match, Oscar Properties, Storytel, Hexatronic, VNV Global, Volvo, Sandvik.

Bolag som nämns i programmet: SKF, SHB, Volvo, Sandvik, Getinge, Ericsson, Tele2, Fingerprint, ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Boliden, Evolution, Assa Abloy, Hexagon, Nordea, Astra Zeneca, SCA, Swedish Match.

 

Trading Direkt: Är Bidens skattechock slutet på börsfesten?

 

Är den avsevärda skattehöjning början till slutet på den börs- och kryptovalutafest som rått hittills under året? Programledare Joakim Rönning gick igenom förslaget och de siffror som nu kommer att gälla för vinstavkastningen.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade börsläget, där investerarna ändå tagit tillbaka en hel del av veckoinledningens indexfall. Han analyserade också 14 aktier önskade av tittarna.

Slutligen sorterades veckans rapportreaktioner och vilka bolag som klarat sig mer och mindre helskinnade upp ur delårsfloden i OMXS30.

Bland de något mindre bolagen står Fingerprint ut som den stora vinnaren, men vad var det som hände i veckan som gav det markanta köptrycket i aktien?

Teknisk analys: Parans Solar Lightning, Bulten, Fingerprint, Kancera, Nel, Metacon, Enzymatica, Swedish Match, Oscar Properties, Storytel, Hexatronic, VNV Global, Volvo, Sandvik.

Bolag som nämns i programmet: SKF, SHB, Volvo, Sandvik, Getinge, Ericsson, Tele2, Fingerprint, ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Boliden, Evolution, Assa Abloy, Hexagon, Nordea, Astra Zeneca, SCA, Swedish Match.

 

Valueguard: Bopriserna fortsatte uppåt i mars

Bostadspriserna har stigit 15,5 procent under de senaste tolv månaderna, en uppväxling från 12,6 procent i februari och den högsta ökningstakten sedan oktober 2015.

Det är fortsatt villor som drar upp. Priserna på bostadsrätter steg 1,0 procent i mars jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 2,8 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,9 procent, medan villapriserna steg 2,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 8,0 procent, en uppväxling från 5,8 procent i februari, samtidigt som villapriserna stigit 20,3 procent, upp från 16,9 procent förra månaden.

Valueguard noterar att det är första gången sedan de började mäta som villapriserna stiger över 20 procent i årstakt. Samtidigt är antalet villaffärer på en normal nivå. För bostadsrätter gäller det omvända, årstakten är nära det historiska snittet på 7,4 procent, medan antalet affärer skjutit i höjden på ett aldrig förr skådat vis.

”Denna skillnad, att villapriserna skjuter i höjden och transaktionsvolymerna är som vanligt medan bostadsrättspriserna går som vanligt men volymerna drar iväg, är anmärkningsvärd”, skriver de.

De konstaterar vidare att bostadsrättspriserna ser nu att sakta in i april. Under första halvan av april sjönk priserna på bostadsrätter med 0,1 procent i Stockholm samtidigt som de steg med 0,2 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Erik Olsson Fastighetsförmedling har märkt av en stabilisering av marknaden i Stockholm på sistone, i linje med den svagare utvecklingen för bostadsrättspriser i början av april.

”Våra mäklare i Stockholm ser att marknaden planar ut nu, det fortsätter inte bara uppåt som tidigare. Trendskiften på bostadsmarknaden brukar också ske först i just Stockholm. Det handlar inte om någon nedgång, utan att det stabiliseras. Det kanske också egentligen är ganska bra, med tanke på hur bostadspriserna stigit i förhållande till lönerna”, säger Johan Nordenfelt, informationschef vid Erik Olsson Fastighetsförmedling, till Nyhetsbyrån Direkt.

Bjurfors konstaterar att de kraftiga prisökningarna på bostadsmarknaden fortsatte i mars. Det finns goda förklaringar till det kraftiga uppsvinget för framför allt villapriser, med ändrade behov och låga räntor, men det är svårt att se att prisuppgångarna kan hålla i sig.

”Under det senaste året har villapriserna ökat nästan dubbelt så mycket som det historiska genomsnittet. Jag har ingen kristallkula, men jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte snart ser en utplaning, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Hans kollega i Skåne, Mattias Larsson, gör samma analys:

”Det är självklart inte sunt med bostadspriser som stiger 20-25 procent om året och det är svårt att se att det ska hålla i sig. På sikt kommer skuldkvotstaket som reglerar hur mycket hushållen får låna i förhållande till sin inkomst bli en prisdämpande faktor”, säger han.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige 2,1 7,4 15,5
Bostadsrätter    
Sverige 1,0 4,8 8,0
Stockholm 1,1 5,2 7,8
Göteborg 0,8 2,8 5,5
Malmö 1,2 5,3 12,3
Villor      
Sverige 2,8 9,0 20,3
Stockholm 2,2 8,4 20,9
Göteborg 2,5 6,7 18,7
Malmö 2,2 11,5 23,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image

 

Trading Direkt: Kinakännaren om H&M-bojkotten

Trading Direkt gästades av Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på Consilio International, på fredagsmorgonen. Hon menar att vi nog kommer få vänja oss vid den här typen av propaganda och att Sverige kan vara en testplats för Kommunistpartiets agerande.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén var med på länk nerifrån Skåne och analyserade 14 tittarönskemål samt index, råvaror, ädelmetaller och valutor.

Till sist gick programledare Joakim Rönning igenom veckans börsutveckling och tittade närmare på varför inte Astra Zenecas aktie tagit stryk, trots den stadigt negativa rapporteringen om bolagets vaccin.

Aktier omnämnda i sändningen: H&M, Ericsson, Astra Zeneca, Assa Abloy, Nike, Adidas.

Teknisk analys i programmet: Olja (Brent), OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Astra Zeneca, Bioservo, Botnia, Cibus, Cyxone, H&M, Kambi, Media and Games Invest, Oscar Properties, Seamless Distribution Systems, SEB, Spago, Swedish Stirling, Tesla.

 

Valueguard: Största boprislyftet sedan 2016

Bostadspriserna har stigit 12,6 procent under de senaste tolv månaderna, en uppväxling från 11,4 procent i januari och den högsta ökningstakten sedan februari 2016.

Priserna på bostadsrätter steg 1,6 procent i februari jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 2,8 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 1,1 procent, medan villapriserna steg 1,9 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 5,8 procent, en liten uppväxling från 5,7 procent i januari, samtidigt som villapriserna stigit 16,9 procent, upp från 15,0 procent.

Valueguard noterar att det är tredje månaden i rad som villapriserna stiger över 15 procent i årstakt, vilket aldrig tidigare hänt sedan Valueguard 2005 började följa prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden.

”Extra anmärkningsvärt är att detta mäter tillbaka till februari i fjol, månaden innan corona slog till. Denna uppgång är alltså tillbaka till innan corona, och innefattar alla eventuella coronaeffekter”, skriver de.

De tillägger att bostadsrättsindex samtidigt stiger relativt måttligt, med 5-6 procent i årstakt den senaste tiden, vilket tydligt visar att senaste årets prisutveckling på bostadsmarknaden drivits av villamarknaden.

Priserna på bostadsrätter i Stockholm och Göteborg har gått åt olika håll i början av mars. Under första halvan av månaden steg priserna på bostadsrätter med 0,4 procent i Stockholm samtidigt som de sjönk med 0,3 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Bjurfors tar fasta på en fortsatt den starka prisuppgången för villor, särskilt i Malmö, där villapriserna steg hela 6,2 procent enbart i februari.

”Under mina 17 år i branschen har jag aldrig upplevt något liknande. Samtidigt är ingen avmattning i sikte. Även om vi kan vänta oss ett högre utbud nu när villasäsongen drar i gång kommer det vara för litet för att möta den enorma efterfrågan. Låga räntor och ekonomisk återhämtning ger även det goda förutsättningar för fortsatta prisökningar”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne, i en kommentar.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, säger att många fortsatt vill ha större och egen trädgård, vilket pressar upp villapriserna. Han ser dock ingen risk för överhettning, även om nuvarande prisuppgångar inte är hållbara i längden.

”Hushållens ekonomi är i god form och kommer förbättras ytterligare när arbetslösheten sjunker. I takt med att fler vaccineras och pandemiläget ljusnar tror jag också vi kan räkna med ett ökat utbud. Detta kommer i så fall ha en avkylande och prisdämpande effekt”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar att de säljer fler bostäder, snabbare, och till högre priser än tidigare. Framöver bir inflation och räntor viktiga faktorer för bostadsmarknaden. Inflationsförväntningarna har stigit på sistone, vilket drivit upp långa statsobligationsräntor.

”Hittills har bolåneräntorna inte påverkats så mycket. Räntekänsligheten, som byggts upp under många år med extremt låga räntor som ökat bostadspriserna och bostadslånen, gör samtidigt att det kan räcka med en oro för höjda bolåneräntor för att göra den bekymmersfria marknadspsykologin vi har nu mer nervös”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
       
HOX      
Sverige 2,3 5,4 12,6
       
Bostadsrätter    
Sverige 1,6 3,4 5,8
Stockholm 1,4 3,0 4,9
Göteborg 1,5 2,7 3,9
Malmö 2,5 4,2 9,3
       
Villor      
Sverige 2,8 6,6 16,9
Stockholm 4,4 8,0 18,4
Göteborg 0,5 5,9 14,2
Malmö 6,2 8,3 20,8

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

 

image

 

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image

 

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image