Kategoriarkiv: Bulten AB

Di köpstämplar Bulten

I år fyller Bulten 150 år och aktien har hissats upp 70 procent hittills under 2023.

”Vi tror att festen fortsätter och kan inte hitta något tillverkande bolag med en mer lockande kombination av låg värdering, snabb tillväxt och låg skuldsättning”, skriver DI.

En fortsatt 10-procentig årlig tillväxt innebär att omsättningen ökar från 5 till exakt 8 miljarder kronor och en höjning av rörelsemarginalmålet från 8 till 10 procent dubblerar målvinsten från 400 till 800 miljoner kronor, resonerar DI.

Tidningen konstaterar samtidigt att många investerare emellertid skräms av att den tuffa fordonsindustrin är Bultens största kund.

”En hög tillväxtvärdering kommer Bulten nog aldrig att få. Men p/e-talsvärderingen på 8 gånger DI:s resultatprognos för 2023 är en av börsens lägsta”, skriver tidningen.

Vinstlyft för Bulten

Nettoomsättningen uppgick till 1.387 miljoner kronor (1.034). Försäljningstillväxten var 34,1 procent.

Resultat efter skatt blev 79 miljoner kronor (-39). Orderingången uppgick till 1.356 miljoner kronor (1.134), en ökning med 19,6 procent jämfört med samma period i fjol.

Konsensus från Pinpoint Estimates, med 15 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 93,6 miljoner kronor och en omsättning på 1.325 miljoner kronor.

Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Stark orderingång

Bultens orderingång ser framgent stark ut där en viktig bidragande orsak är en god kundmix inom kundgruppen fordon. Det skriver vd Anders Nyström i delårsrapporten.

För det första kvartalet steg orderingången närmare 20 procent till 1.356 miljoner kronor.

Omsättningen ökade med 34 procent för kvartalet, till 1.387 miljoner kronor, vilket uppges vara ett ”rekordkvartal”.

”Vi kan konstatera att vi nu har haft fem kvartal i rad med en omsättning på över en miljard kronor”, framhåller vd:n.

Bolagets vd: I fas för att kunna leverera på målen

Rörelsemarginalen steg till 8,4 procent (-1,1) och Anders Nyström uppger att detta indikerar att bolaget ligger i fas med att leverera på de finansiella målen för 2024.

Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 196 miljoner kronor (94), och förklaras bland annat med att bolaget reducerat lagernivåerna. Mellan januari och mars har lagernivåerna minskat med 47 miljoner kronor, vilket har gett en positiv kassaflödeseffekt.

”Vårt fokus på lagernivåer har bidragit till att vi identifierat ytterligare förbättringspotential i våra interna materialflöden samt i vår leverantörskedja”, uppger Bulten-chefen.

Bulten fortsätter att diversifiera sin försäljning gentemot andra kundgrupper utanför fordonsindustrin för att minska konjunkturkänsligheten. Exempelvis är utvecklingen inom konsumentelektronik positiv och går enligt plan, enligt Anders Nyström.

Tillgängligheten och prissättningen på insatsvaror har stabiliserats men det är ”av yttersta vikt att vi fortsatt har god kostnadskontroll och arbetar med att effektivisera våra processer och höja vår produktivitet” för att kunna parera eventuella förändringar i efterfrågan de kommande kvartalen, heter det i rapporten.

Trading Direkt: Är Bidens skattechock slutet på börsfesten?

 

Är den avsevärda skattehöjning början till slutet på den börs- och kryptovalutafest som rått hittills under året? Programledare Joakim Rönning gick igenom förslaget och de siffror som nu kommer att gälla för vinstavkastningen.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade börsläget, där investerarna ändå tagit tillbaka en hel del av veckoinledningens indexfall. Han analyserade också 14 aktier önskade av tittarna.

Slutligen sorterades veckans rapportreaktioner och vilka bolag som klarat sig mer och mindre helskinnade upp ur delårsfloden i OMXS30.

Bland de något mindre bolagen står Fingerprint ut som den stora vinnaren, men vad var det som hände i veckan som gav det markanta köptrycket i aktien?

Teknisk analys: Parans Solar Lightning, Bulten, Fingerprint, Kancera, Nel, Metacon, Enzymatica, Swedish Match, Oscar Properties, Storytel, Hexatronic, VNV Global, Volvo, Sandvik.

Bolag som nämns i programmet: SKF, SHB, Volvo, Sandvik, Getinge, Ericsson, Tele2, Fingerprint, ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Boliden, Evolution, Assa Abloy, Hexagon, Nordea, Astra Zeneca, SCA, Swedish Match.

 

Trading Direkt: Är Bidens skattechock slutet på börsfesten?

 

Är den avsevärda skattehöjning början till slutet på den börs- och kryptovalutafest som rått hittills under året? Programledare Joakim Rönning gick igenom förslaget och de siffror som nu kommer att gälla för vinstavkastningen.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade börsläget, där investerarna ändå tagit tillbaka en hel del av veckoinledningens indexfall. Han analyserade också 14 aktier önskade av tittarna.

Slutligen sorterades veckans rapportreaktioner och vilka bolag som klarat sig mer och mindre helskinnade upp ur delårsfloden i OMXS30.

Bland de något mindre bolagen står Fingerprint ut som den stora vinnaren, men vad var det som hände i veckan som gav det markanta köptrycket i aktien?

Teknisk analys: Parans Solar Lightning, Bulten, Fingerprint, Kancera, Nel, Metacon, Enzymatica, Swedish Match, Oscar Properties, Storytel, Hexatronic, VNV Global, Volvo, Sandvik.

Bolag som nämns i programmet: SKF, SHB, Volvo, Sandvik, Getinge, Ericsson, Tele2, Fingerprint, ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Boliden, Evolution, Assa Abloy, Hexagon, Nordea, Astra Zeneca, SCA, Swedish Match.