Kategoriarkiv: Danske Bank

Analytiker: Bankerna som kan ta över Danskes norska verksamhet

ABG Sundal Colliers analytiker Jan Erik Gjerland lyfte redan på tisdagen fram Handelsbanken, Nordea och banker inom Sparebank 1-alliansen som möjliga köpare, i det fall Danske Bank eventuellt skulle vilja göra sig av med den aktuella verksamheten.

På onsdagen, när det stod klart att Danske Bank verkligen vill göra sig av med den norska privatkundsdelen, adderade han Sparebanken Vest till listan över tänkbara intressenter.

”Sparebanken Vest har med Bulder Bank visat att de i Bergen är väldigt intresserade av tillväxt. Det kan dessutom vara lättare för Sparebanken Vest än för Sparebank 1-alliansen att genomföra ett köp”, säger Jan Erik Gjerland till tidningen.

En affär väntas kräva ett godkännande av norska Konkurransetilsynet, som enligt Dagens Næringsliv har ett regionalt perspektiv vad gäller konkurrensen på bankmarknaden i Norge.

Jan Erik Gjerland säger till Dagens Næringsliv att han blev överraskad över onsdagsmorgonens besked från Danske Bank.

”Eftersom de säger vad de säger, har de nog redan pratat med vissa och potentiellt kommit en bit på vägen”, säger han till tidningen.

Talespersoner för Nordea och Handelsbanken har på onsdagen för Dagens Næringsliv avböjt att kommentera frågan.

 

Danske höjer boräntan

”Bakgrunden till justeringarna är fortsatt förändrade marknadsräntor”, skriver Danske Bank som även genomför räntehöjningar på inlåningskonton.

På onsdagen meddelade Riksbanken en höjning av styrräntan med 0,50 procentenheter till 3,50 procent.

 

Danske Bank höjer helårsprognosen

Höjningen förklaras av ett förbättrat ränteläge och ett högt tradingnetto, drivet av god kundaktivitet i affärsområdet Stora bolag och institutioner.

”Gynnsamma finansmarknadsförhållanden stöttade därutöver intäkter från försäkringsaktiviteter och kreditreserveringar låg kvar på en väldigt låg nivå i första kvartalet”, skriver vd Carsten Egeriis.

De preliminära siffrorna för det första kvartalet visade att nettovinsten landade på drygt 5,1 miljarder danska kronor. Räntenettot var runt 8 miljarder och tradingnettot 1,6 miljarder.

Infronts konsensussiffror, som samlades in under februari, visar att marknadens förväntningar låg på 7,8 miljarder danska kronor för räntenettot och en nettovinst på 4 miljarder.

Kostnaderna var runt 6,3 miljarder danska kronor. Kreditkvalitén uppges fortsätta vara stark och kreditreserveringarna för det första kvartalet uppgick till 0,2 miljarder. Kostnaderna väntades enligt Infront vara just 6,3 miljarder.

”I linje med vår finansiella prognos för 2023 fortsätter vi att förvänta oss att kärnintäkterna växer, drivet primärt av ett högre räntenetto efter ytterligare normalisering av räntor och vårt fortsatta arbete för att driva kommersiellt momentum”, står det i pressmeddelandet.

Banken förväntar sig att intäkterna från trading och försäkringsaktiviteter återhämtar sig mot normaliserade nivåer beroende på förhållandena på finansmarknaderna.

Helårsprognosen för kostnaderna ligger kvar på 25–25,5 miljarder danska kronor och reserveringarna för kreditförluster beräknas vara på helårsbasis 2,5 miljarder. Vidare kommer kreditreserveringarna att drivas främst av ett svagare makroekonomiskt läge. Däremot upprepar banken att kreditkvalitén är bra, samt att banken sett återhämtningar i det första kvartalet.

De definitiva siffrorna kommer att presenteras i kvartalsrapporten, som släpps den 28 april.

Danske Bank höjer bolåneräntorna

Ettårsräntan höjs med i sin tur med 0,20 procentenheter till 4,99 procent.

Längre bindningstider, mellan två och tio år, höjs med 0,10 procentenheter vardera.

”På grund av snabbt och kraftigt ökande marknadsräntor höjer Danske Bank listräntorna på bolån med samtliga bindningstider. Ändringarna gäller från och med idag”, skriver Danske Bank.

Flera bolåneaktörer har höjt sina bolåneräntor efter Riksbankens penningpolitiska besked i förrförra veckan där styrräntan höjdes med 0,50 procentenheter och prognosen för styrräntan reviderades upp.

Storbankernas listräntor på den kortaste bindningstiden tre månader ligger nu i närheten av 5 procent. Listräntor är i praktiken maxräntor som bankkunder oftast kan förhandla ned.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.

 

Trading Direkt om centralbanksveckan

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén avhandlade i sin tur 14 tittarönskemål från aktiemarknaden, innan programledare Joakim Rönning ägnade det tredje programsegmentet åt att sammanfatta veckans börsutveckling och fredagens skörd av delårsrapporter med tillhörande kursreaktioner.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, BTC, Guld, Koppar, Silver, Olja, Axkid, BHG Group, Bioextrax, Boliden, CDON, Danske Bank, Ericsson, Evolution, Hexatronic, Intrum, Norwegian Air, Scandic Hotels, Sinch och Tesla.

Bolag som nämns i sändningen: ABB, Autoliv, Boliden, Investor, Getinge, Sinch, Storytel, Lumito, Acarix, Railcare, G5 och New Wave.

 

Danske ökar minusräntan på sparkonton

Den negativa räntan utökas från -0,6 till -0,7 procent på insättningar över 100.000 danska kr.

Förändringen från Danske och de danska bankkonkurrenterna följer av att den danska centralbanken i början av oktober sänkte styrräntan 10 punkter till -0,6 procent.

Från och med den första december kommer vidare Danske Bank att justera räntan för insättningar på företagskonton till -1,10 procent från dagens spann om -0,75 till -1,00 procent.

Danske Bank hänvisar dels till ett förenklat erbjudande för företagskunder kombinerat med den fortsatt låga räntenivån.

”Vi som bank måste reagera för att säkra oss nödvändigt kapital. Dessvärre är de låga räntorna ett villkor som existerar överallt, oavsett om man vill investera sina pengar eller deponera dem som insättningar hos en bank”, säger Danske Banks företagsdivisionschef Niels Bang-Hansen i en kommentar.

Di: Swedbank riskerar nya böter från FI

Efter att i mars 2020 ha dömt Swedbank att betala 4 miljarder kronor i böter för allvarliga brister i arbetet med att motverka penningtvätt, inledde FI i september samma år en ny undersökning om misstänkt brott mot Mar i samband med härvan. Myndighetens slutsatser har nu meddelats banken och FI skriver att Swedbank misstänks för överträdelse av artikel 18 i Mar. Det handlar om att banken inte upprättat några insiderlistor efter larmen som tydde på brister i arbetet mot penningtvätt.

FI:s preliminära bedömning är enligt tidningen att insiderinformation uppstått inom banken senast vid den så kallade septemberrapporten 2018, då bankens enhet för regelefterlevnad (compliance) redogjorde för penningtvättsriskerna och volymen av transaktioner med Danske Bank för den dåvarande vd:n Birgitte Bonnesen.

Om myndigheten slutligt anser att Swedbank bröt mot Mar riskerar banken ytterligare böter som kan uppgå till högst 2 procent av föregående års omsättning, vilket är drygt 900 miljoner kronor.

”Det rör historiska händelser som till viss del är samma som Nasdaqs disciplinnämnd redan har sanktionerat oss för”, säger Unni Jerndal, senior rådgivare på Swedbank, till DI.

 

Upp till 6.000 av Danskes kunder kan ha blivit felbeskattade

Felen härrör en upptäckt som kommunicerades i oktober 2020, och det framkom felaktigheter i skatterapportering. Nu har saken klarnat ytterligare och det tycks ha blivit fel främst hos kunder med ägarskap över aktier i utlandet som använt bankens tjänster för att reda ut frågor om dubbelbeskattning. Det ska specifikt röra sig om aktier som placerats i danska värdepappersdepåer.

”Felen beror främst på att våra system och manuella kontroller tyvärr visat sig vara otillräckliga när det gäller att hantera den ökade komplexiteten i skattereglerna i de olika länderna”, skriver Danske Bank.

Bankens nuvarande uppskattningar är att den potentiella ekonomiska förlusten för kunder som ett resultat av felet kan vara upp till 50 miljoner danska kronor.

”Vi arbetar med att identifiera, informera och kompensera alla berörda kunder så snart som möjligt”, säger Peter Rostrup-Nielsen, som leder enheten som inrättats för att hantera saken.

”Vi kommer att kommunicera direkt till våra kunder så snart vi har fått reda på vilka som potentiellt kan påverkas. Vi beklagar mycket dessa fel och besväret för våra kunder och andra intressenter”, säger Peter Rostrup-Nielsen.