Kategoriarkiv: SAS AB

Holländare ny vd för SAS

”Anko Van der Werff är en 45-årig holländare med en enastående karriär från den globala flygindustrin. Han leder för tillfället Avianca Holding-koncernen i Colombia”, skriver bolaget.

Han kommer att tillträda sin tjänst senast den 15 juli 2021. Nuvarande vd Rickard Gustafson, som tidigare aviserat sin avgång, kommer under maj att lämna över sina uppgifter till Karl Sandlund som nu är kommersiell direktör i bolaget och som utsetts till tillförordnad vd.

 

SAS: Bokningar ökar om än från låga nivåer

Under mars flög 310.000 passagerare med SAS, en ökning med cirka 40 procent jämfört mot februari, men nästan 70 procent lägre jämfört med samma månad föregående år.

”Den ökade efterfrågan ledde till en förbättring av kabinfaktorn i jämförelse med februari med 5 procentenheter till 31 procent”, skriver SAS.

RPK, intäkt per flugen passagerarkilometer, sjönk med 76,1 procent för SAS reguljärtrafik i mars jämfört med mars i fjol.

”Antalet passagerare och framtida bokningar har ökat under månaden, om än från väldigt låga nivåer. Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt beroende av pågående vaccinationer och att reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras mellan länder och regioner”, kommenterar vd Rickard Gustafson.

EU: SAS behöver ej kompensera passagerare efter strejk

EU-domstolen följer oftast men inte alltid generaladvokaternas förslag.

Generaladvokaten ansåg att en pilotstrejk utgör extraordinära omständigheter utanför SAS kontroll som befriar flygbolaget från plikten att betala kompensation till drabbade passagerare.

Förutsättningen är dock att flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika inställda eller försenade flyg, eller försökt underlätta för passagerarna att åka med andra flygbolag.

Fallet gäller en grupp passagerare som begärde standardersättningen i EU på 250 euro för en inställd flygning från Malmö till Stockholm den 29 april 2019.

Piloternas fackförbund strejkade från den 26 april till den 2 maj som en del i avtalsförhandlingar med SAS.

Enligt SAS beräkningar skulle kostnaden för bolaget bli 117 miljoner euro om alla drabbade passagerare skulle få kompensation.

EU-domstolens dom brukar komma omkring ett halvår efter generaladvokatens förslag till dom.

 

Norwegian-grundaren in i nytt långdistansbolag

Bjørn Kjos är med i ägarkretsen bakom Norse Atlantic Airways, som ska upprätta långdistansrutter mellan Europa och USA så snart som möjligt efter att Norwegian nu lagt ned sina långdistansrutter, skriver den norska näringslivssajten.

”Det är nu man kan säkra bra tillstånd och helt rätt tidpunkt att göra klart för avgång”, sade han till E24.

Norwegian lade ned långdistansflyget som en del av den omorganisation som sattes i verket för att rädda bolaget under den för flygbranschen katastrofala coronaviruspandemin.

Det nya bolaget ska flyga på många av de rutter som Norwegian trafikerat och likt Norwegian Air göra så med plantypen Boeing 787 Dreamliner. De första avgångarna planeras till december 2021 och ruttnätet kommer utgå från Oslo, London och Paris mot New York, Los Angeles och Miami.

Framtida samarbeten mellan Norse Atlantic Airways och Norwegian Air, som siktar på att flyga inom Europa framgent, är något som Bjørn Kjos inte utesluter. Andra möjliga samarbetspartner är brittiska Easyjet och amerikanska Jetblue.

Norse Atlantic Airways siktar på att ta in 1,4 miljarder norska kronor i samband med en börsnotering som bolaget planerar för i april.

 

Trading Direkt: Ökad börsspänning efter Fed-chefens tal

Mikael Sandbladh märkte alltså inte av någon märkbar tonförändring från Fed-chefen Jerome Powell. Det finns dock en annan tänkbar förklaring till marknadernas reaktion.

Aktiemarknaderna handlades alltså förhållandevis unisont ned, men glappet mellan S&P500 och OMXS30 har tilltagit på senare tid, något som blev fokus i första programdelen i fredagens Trading Direkt.

Tobbe Rosén dök upp och analyserade index, råvaror, valutor och tittarönskemål.

I sista delen av sändningen fokuserade programledare Joakim Rönning på händelseutvecklingen i veckans kartelldrama. Opec+ sammanträdde och satte vanan trogen oljepriserna i svang.

Aktier/instrument som nämns i sändningen: Astra Zeneca, Evolution, Sinch, Enquest, Maha Energy, Lundin Energy, IPC, amerikanska tioårsräntan.

Teknisk analys i fredagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, Addnode, Astra Zeneca, Autoliv, Betsson, Cellink, Essity, Ework, Powercell, SAS, Scandic Hotels, Scandion Oncology, Sivers, Swedish match, Volati.

 

”Orealistisk återöppningseufori bakom SAS-rekommendation”

Rekommendationen höjs trots att SAS-aktien är ”mycket dyr”, skriver Sydbanks aktieanalyschef Jacob Pedersen och påpekar att det inte alls är omöjligt att SAS kommer behöva ta in ytterligare kapital inom en snar framtid.

”Det finns dock inget som tyder på att SAS-aktien kommer att börja handlas mer rationellt de närmaste månaderna, när återöppningseuforin kan överskugga den finansiella verkligheten”, skriver bankens analytiker.

SAS lämnade rapport för det första kvartalet på torsdagsmorgonen och valutaeffekter och lägre avskrivningar minskade resultatnedgången. Första kvartalets intäkter var 6,7 procent bättre än Sydbanks förväntningar från lastverksamhet och ”andra trafikintäkter”.

Oro över kassan

Rörelseresultatet före engångsposter på -1,9 miljarder kr var bättre än bankens förväntningar om förlusten -2,5 miljarder kronor, men detta alltså främst en konsekvens av valutaförändringar.

Sydbank oroar sig dock över SAS kassa, varifrån cirka 900 miljoner nu forsar varje månad. Kassan uppgår vid första kvartalets slut till 5,9 miljarder kr och om takten håller i sig behöver flygbolaget ta in mer pengar senast om ett halvår.

”Vi förväntar oss att flödet ur kassan fördäms något de närmaste månaderna, men SAS kan ändå behöva ta in färskt kapital inom kort om bolaget inte lyckas avyttra (förmodligen med förluster) eller på annat sätt kan stärka likviditeten”, skriver Sydbank.

”Hackig process”

Återgången mot normaliteten för ekonomin och flygbranschen kommer prägla de kommande månaderna, men det finns trots det anledning att förvänta sig en hackig process där SAS näppeligen kan nå optimal nytta i ruttnätverket, skriver banken. Dessutom finns risken som stavas konkurrens, när SAS nu gett sig djupare in på en norsk marknad med aktörer som Wizz, Flyr och Widerøe. Det avgörande vapnet i striden tycks dock vara just kassastorleken, varför SAS med massivt statligt stöd inte kommer förlora, men intäkterna kan ändå dras ned, enligt Sydbank.

”Vi förväntar oss också att affärsresenärer kommer att resa betydligt mindre i framtiden och att det kommer kosta SAS intäkter på 5-8 miljarder kr per år och då räcker inte nuvarande sparprogram på 4 miljarder kr per år”, skriver Sydbank.

”Investerarna blundar”

Trots den bekymmersamma bilden som målas upp tror Sydbank att investerarna kommer blunda för att bolaget inte genererar vinst.

”Vår uppfattning är att SAS-investerarna kommer blunda för verkligheten i återöppningseuforin. Aktiens värdering är inte i fas med verkligheten, den drivs i stället av högriskinvesterare utan realistisk syn på värderingen, SAS ekonomi och grundläggande vinstmöjligheter”, skriver Sydbank.

 

SAS redovisar miljardförlust

Minskningen av intäkterna är främst hänförlig till en lägre övergripande efterfrågan till följd av covid-19-pandemin samt de reserestriktioner som har införts.

Rörelseresultatet uppgick till -2.171 miljoner kr (-767) och resultat före skatt uppgick till -1.936 miljoner kr (-1.087).

Minskningen av resultat före skatt jämfört med motsvarande period föregående år var främst hänförlig till intäktsbortfallet på grund av covid-19, skriver SAS.

Periodens resultat uppgick till -2.050 miljoner kr (-861)

Totala jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 12 miljoner kr (-9) och avser reavinst från försäljning av tre flygplan 737-800 samt en byggnad.

Föregående års jämförelsestörande post bestod av en omstruktureringskostnad.

”Återhämtningen pågår till 2022”

SAS upprepar att den återhämtning mot mer normala efterfrågenivåer som nu väntar flygbranschen efter pandemin spås pågå fram till 2022, framgår av delårsrapporten för det första kvartalet.

Den mest avgörande faktorn för återhämtningen är att myndigheter ska våga lätta på gällande reserestriktioner och därmed möjliggöra för flygindustrins återhämtning, är enligt SAS en hög vaccinationsgrad.

”Ytterst begränsad efterfrågan”

”Därför följer SAS vaccinationsutvecklingen noga runtom i världen, för att stå redo att snabbt växla upp kapaciteten när förutsättningarna tillåter. I närtid kommer dock efterfrågan med stor sannolikhet att vara ytterst begränsad”, skriver SAS.

Passagerarmixen framöver väntas bli präglad av en ökad andel fritidsresenärer än tidigare, vilket ställer än större krav på flexibilitet och säsongsanpassning av verksamheten, enligt flygbolaget.

SAS: Trafiken sjönk 28 procent i januari jämfört med december

Under januari månad flög 280.000 passagerare med SAS, en minskning med 28 procent jämfört med december, då efterfrågan var högre under helgerna. I jämförelse med januari månad förra året, minskade antalet passagerare med cirka 85 procent.

Jämfört med december minskade SAS kapaciteten med 15 procent, vilket motsvarar en minskning med nästan 78 procent i jämförelse med föregående år.

Kabinfaktorn uppgick till 30 procent, en minskning med cirka 3 procentenheter mot december och hela 37 procentenheter jämfört med föregående år.

Under januari månad har nya reserestriktioner införts i Skandinavien och inom övriga EU-regionen.

”Återinförda och utökade restriktioner har kraftigt minskat efterfrågan på flygresor vilket föranlett att SAS tvingats anpassa såväl erbjudna destinationer som avgångar efter rådande förutsättningar. De utökade begränsningarna gör att vi bedömer att efterfrågan och därmed vår kapacitet kommer ligga kvar på fortsatt låga nivåer under resten av vintersäsongen”, kommenterar vd Rickard Gustafson.

SAS valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, ökade med 29,8 procent i januari, jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till reguljär tillgänglig flygstol, var samtidigt ned 40,9 procent.

 

”SAS får gratis draghjälp när Norwegian skrotar långlinjer”

SAS är inte bara ett ”mycket mer konkurrenskraftigt flygbolag” än den norska huvudkonkurrenten – nu kommer gratis draghjälp, enligt Jacob Pedersen.

”För SAS är detta toppen. De står förvisso också inför många strukturproblem, men på den direkta långdistansflygningen in och ut från Norden får de nu bättre förutsättningar, sade han.

Förbättringen består enligt Sydbank-analytikern dock inte i att konkurrensen på långfärdsrutter från Europa försvinner helt. Dessutom kommer återstarten från coronapandemin bli mycket långsam, något också Norwegians vd Jacob Schram uttryckte på torsdagsmorgonen.

”Men det är tveklöst så att det innebär en lättnad och draghjälp för SAS”, sade Jacob Pedersen.

Under åren fram till pandemikrisen tvingades SAS anpassa sig efter konkurrensen med Norwegian – men faktum är att SAS ser ut att resa sig som mer konkurrenskraftigt än det bolag som Norwegian en gång började tävla mot, menar analytikern.

På marknaden finns numer också det ungerska lågprisbolaget Wizz Air, som också kommit in på den norska marknaden.

Investeringarna för att bevara statusen som lågprisbolag ger dock fortsatt Norwergian goda förutsättningar för att framgångsrikt kunna återgå till kärnverksamheten, enligt Jacob Pedersen. Något som också bidrar till att företaget under lång tid kommer att hålla sig utanför marknaden för affärsresor, fortsätter han.

”Det är just marknaden för affärsresor som kommer att vila som en våt filt över branschen de närmaste åren. Om vi tittar på vad som sägs här hemma sänker flera storbolag prognoserna med 20-50 procent på affärsresesidan”, sade analytikern.

Norwegians nyhet kom på torsdagsmorgonen, då det bland annat också meddelades att skuldsidan ska bantas till 20 miljarder norska kronor samt att nytt kapital om 4-5 miljarder norska kronor ska tas in, vilket medför ny utspädning för existerande ägare.

Trading Direkt: Sprinchorns favoritbolag under 2021

 

Bolag som nämndes i intervjun med Erik Sprinchorn: Embracer, Stillfront, Evolution, Novo Nordisk, Pexip, Solaredge, Vestas, Lucara Diamonds.

Teknisk analys i dagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, Abliva, Metacon, Bioservo, Cyxone, Kindred, Tethys Oil, Sobi, Beijer REF, Beijer Electronics, Swedish Match, Essity, EG7, Scandic Hotels, Sivers Semiconductors.