Kategoriarkiv: Catena Media

Amerikansk ETF ligger tungt i svenska spelbolag

Kambi har den största viktningen i fonden av de svenska bolagen. Med 4,8 procent av värdet har sportboksleverantören det femte största viktningen i fonden.

Störst viktning har jättarna Draftkings och Flutter med omkring 6,5 procent av fonden.

Flera av de ingående svenska bolagen har stigit sedan fonden lanserades. På måndagen är Kambi upp drygt 8 procent, medan Enlabs och Better Collective är upp över 10 procent.

Roundhill Investment har sedan tidigare en ETF inriktad på e-sport.

 

Trading Direkt: Skillnad om Evo tar plats i OMXS30

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent), SSAB, Evolution Gaming, Lundin Energy, Betsson, Biovica, Catena Media, Intrum, Medcap, Norwegian Finans, SOBI, Stockwik Förvaltning, Telia, Waste Management.

 

Trading Direkt om oljeprisraset

 

Den tekniska analysen fokuserar även den på bolag som på något vis är oljerelaterade, samt ett antal tittarönskemål.

Tobbe Roséns tekniska analys:

S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Olja (Brent). BW LPG, BW Offshore, Subsea 7, Frontline, Aker Solutions, TGS, Aker BP, Catena Media, Kongsberg Automotive, Oasmia, SAAB, Veoneer, Volvo.

 

Catena Media: Nyemission ska betala tidigare skuld

Enligt bolaget är ambitionen med emissionen är att minska skuldsättningen och reducera bolagets finansiella risk, bland annat genom att betala av på den utestående obligationsskulden om 150 miljoner euro.

Vidare ska ett förslag till ändrade villkor lämnas till obligationsägarna. Inom ramen för detta kommer bolaget att göra en obligatorisk delbetalning om 49,5 miljoner euro, samt frivilliga betalningar om upp till 6 miljoner euro per kvartal.

Den slutgiltiga betalningen, som förfaller under 2021, föreslås skjutas upp med ytterligare ett år. Ägare av obligationen motsvarande 58 procent har åtagit sig att rösta för de ändrade villkoren, skriver bolaget.

Emission består av units som i sin tur ger rätten att teckna så kallade hybrider, ”hybrid capital securities”. Teckningspriset på en unit kommer att vara 100 kr. Varje aktie i bolaget ger rätt till en teckningsrätt och det krävs nio teckningsrätter för en unit. Varje unit består av en hybrid och sex warranter.

Hybriden, med nominellt värde om 100 kr styck, löper med en ränta uppgående till tremånaders STIBOR plus 8 procent per år, en ränta som kommer att betalas ut kvartalsvis. Inlösen av hybriden kan ske först efter fem år.

Warranterna som följer med i paketet ger rätt att teckna en aktie i Catena Media till kursen 18,90 kr vid vissa tillfällen de fyra kommande åren.

Öresund och ett ”konsortium av vissa andra nuvarande aktieägare” har åtagit sig att garantera motsvarande 670 miljoner kr i emissionen. Resterande 14 miljoner kr har garanterats av delar av ledningen och styrelsemedlemmar, heter det.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 10 juni 2020 för att rösta om emissionen, där aktieägare representerande 32 procent av aktierna har åtagit sig att rösta för förslaget.

Det var i samband med kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 som bolaget ändrade sina finansiella mål, där det tidigare ebitda-målet om att nå 100 miljoner euro 2021 slopades och där balansräkningen i form av sänkt skuldsättningskvot gavs större vikt. Enligt de nya målen ska den räntebärande nettoskulden i förhållande till det justerade ebitda-resultatet om 1,75 gånger på lång sikt.

”Betsson och Kindred för billiga för att ignorera”

Det menar Nordea Markets i en analys och genomgång av flera bolag i sektorn, vilket Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om i kortare telegram tidigare på måndagen.

Även om Betsson har sina fel och brister så har aktien nu blivit för billigt för att ignorera, enligt Nordea. Betsson uppgraderas därför till köp med riktkurs 60 kronor. Bolaget har dessutom cirka 75 procent av intäkterna från kasino och torde därför klara sig bättre när sportevenemang ställs in, menar Nordea. Aktien handlas upp cirka 4 procent till 35 kronor på måndagsförmiddagen.

För Kindred, som har en större andel av intäkterna från sportspel, ser Nordea ett rejält hack i intäkterna från inställda eventen, men även här anses aktien för billig just nu och köprekommendationen upprepas. Rörande Kindreds intåg i USA väntas övergången till onlinespel tillta som en följd av stängda kasinon, och därmed gynna bolaget. Nordeas riktkurs ligger här på 70 kronor, att ställa mot rådande kurs om cirka 31 kronor.

De amerikanska spelarnas övergång till online väntas även gynna sportboksleverantören Kambi på lång sikt. På kort sikt ser det dock inte lika ljust ut för bolaget som har ett stort beroende av spel på sport.

”Det första kvartalet borde bli anständigt medan det andra kvartalet ser ut att bli en katastrof”, skriver Nordea om Kambi som dock tror på ett förbättrat läge under det andra halvåret.

Därför kan det nu vara ett bra läge att köpa aktien och precis som i fallet med Kindred upprepas tidigare köprekommendation.

Affiliatebolagen har inte heller kommit undan press från coronavirusets effekter, detta trots att flera av dem är tungt viktade mot kasino.

För Catena Media har dessutom ägarturbulensen där storägaren Bodenholm helt lämnat sitt ägande, satt ytterligare tryck på kursen. Nordea menar dock att detta ger ett bra köpläge då inga övriga fundamentala faktorer har ändrats. Stor exponering mot USA ligger också här i den positiva vågskålen.

Samma förutsättningar gäller för sektorkollegan Better Collective, men här lockar även det senaste förvärvet av esportplattformen HLTV.org som utgör en vertikal som torde gynnas av den rådande krisen i branschen.

För Catena Media upprepas köprekommendation samtidigt som riktkursen sänks något till 65 kronor. Aktien går upp med 8 procent till strax under 14 kronor på måndagen.

Nordea upprepar även en tidigare köprekommendation för Better Collective med den nya riktkursen 110 kronor.

 

Trading Direkt: Om Powercell och coronavirus

Tobbe Rosén har tagit tittarönskemål och svarar även på en nybörjarfråga.

Teknisk analys i fredagens avsnitt:

OMXS30, S&P500, DAX, Koppar, Guld, Olja, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Atrium Ljungberg, Minesto, Scandi Standard, Oasmia, Cell Impact, Genovis, Ratos, Castellum, Elekta, SAAB, Beyond Meat, Catena Media, ICA, Axfood.

 

Catena Media: I linje med vinstvarningen

Resultatet före skatt uppgick till -32,3 miljoner euro (13,1) och nettoresultatet blev -31,1 miljoner euro. Bolaget genomförde som tidigare känt en nedskrivning om 32 miljoner euro i det fjärde kvartalet.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019.

”Första halvåret blir svagare”

Säsongseffekter kommer sannolikt att göra att det första halvåret blir svagare än det andra för Catena Media. Det skriver vd Per Hellberg i rapporten för det fjärde kvartalet 2019.

”Men vi ser fram emot ett spännande år med de europeiska fotbollsmästerskappen och fortsatt tillväxt från AskGamblers och Japan”, skriver Per Hellberg.

Refinansiering under 2020

Catena Media siktar på att minska bolagets skuldnivå under 2020 ”för att stödja en positiv refinansiering av bolaget”.

Det skriver vd Per Hellberg i rapporten för det fjärde kvartalet.

”Vi kommer att kommunicera fler detaljer så snart vi har information att ge”, skriver han vidare om detta ämne.

Bolaget hade en räntebärande nettoskuld i förhållande till ebitda om 3,46 gånger per den 31 december. Bolagets nya mål, offentliggjort i torsdagens rapport, är att den kvoten ska tas ner till under 1,75 gånger på lång sikt (long-term).

 

Nordea: Överdriven kursnedgång för Catena Media

Det skriver Nordea, med en köprekommendation på aktien sedan tidigare, i en kommentar till affiliatebolagets kursras efter tisdagens vinstvarning.

”Samtidigt som den sekventiella tillväxten inte var så hög som vi hade väntat oss för fjärde kvartalet, så lyckades bolaget att växa i förhållande till det tredje kvartalet”, skriver Nordea.

Den justerade ebida-resultatet, exklusive nedskrivningarna som föranledde vinstvarningen, på 11,8 miljoner euro är förvisso under Nordeas estimat om 12,7 miljoner euro, men resultatet var samtidigt, precis som tillväxten, en förbättring jämfört med det tredje kvartalet, konstaterar banken.

En stor del av nedskrivningen av förvärvade tillgångar på 32 miljoner euro kom från finansvertikalen, och affärsområdets problem har varit kända en längre tid.

”Missförstå oss inte, detta är ett bakslag för caset och Catena Media har mycket att bevisa, men att ta bort en femtedel av börsvärdet känns som lite väl mycket enligt oss med tanke på att bolaget kunde rapportera tillväxt i förhållande till det tredje kvartalet, och om samtidigt tar hänsyn till den låga värdering”, skriver Nordea.

Catena Medias aktie var som mest drygt 20 procent ner under tisdagen men hade under eftermiddagen återhämtat sig något för att noteras drygt 17 procent lägre.

 

Trading Direkt – om börsens bästa teleoperatör

Teknisk analys i tisdagens avsnitt: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, KOPPAR, GULD, OLJA, Telia, Tele2, Elisa, Telenor, SSAB, EG7 (fd. Toadman), Azelio, Trelleborg, Tesla, TerraNet, Ferroamp, Astrazeneca, Millicom, Oncopeptides.

 

Vinstvarning från Catena Media

Affiliatebolaget Catena Medias intäkter uppgår preliminärt till 27,1 miljoner euro i det fjärde kvartalet (27,3).

Det justerade ebitda-resultatet beräknas uppgå till 11,8 miljoner euro (12,0), medan det rapporterade ebitda-resultatet väntas komma in på 8,5 miljoner euro (12,0), påverkat av införandet av en värderingsmetod relaterad till IFRS 9 avseende befarande kundförluster och denna effekt uppgår till -2,7 miljoner euro.

Rörelseresultatet väntas landa på -27,3 miljoner euro (9,4), tyngt av nedskrivningarna som ligger på 32,1 miljoner euro, skriver Catena Media.

”Som en del av bolagets pågående strategiska genomlysning, verksamhetens effektivitetsprogram och värdering av tidigare förvärvade tillgångar tar Catena Media nedskrivningar på 32,1 miljoner euro för tillgångar som köptes upp i perioden 2016-2018”, skriver bolaget.

Nedskrivningen kommer inte ha någon verkan på kassaflödet, betonar bolaget, men kommer alltså ha en negativ påverkan på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2019.

Av nedskrivningen om totalt drygt 32 miljoner euro avser 17,9 miljoner Catena Medias finansvertikal ”Financial Services”. Här pekar bolaget på de flera regel- och lagändringar som införts de senaste åren, exempelvis förbudet av så kallade binära optioner i EU.

Cirka 13 miljoner euro av nedskrivningen avser bolagets kasinorelaterade tillgångar, särskilt de som förvärvades 2016.

Bolaget har även gjort en mindre nedskrivning i sportsegmentet, 0,9 miljoner euro.

Bolagets vd Per Hellberg skriver i pressmeddelande att nedskrivningarna är relaterade tillgångar som förvärvats tidigare och som inte utvecklas i linje med resten av portföljen.

”Exklusive dessa jämförelsetörande poster, så utvecklas vår underliggande verksamhet i stort sett som vi väntat oss för det fjärde kvartalet”, skriver Per Hellberg vidare.

Den fullständiga rapporten kommer den 20 februari och bolagsledningen kommer inte ge mer information om resultatet innan dessa, framgår av pressmeddelandet.