Kategoriarkiv: VBG Group B

Ökad rörelsevinst för VBG

Ebita-marginalen blev 14,5 procent (14,2). Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 195 miljoner kronor (156).

Nettoomsättningen blev 1.400 miljoner kronor (1.156). Den organiska tillväxten var 13,2 procent. Resultat efter skatt låg på 142 miljoner kronor (114).

Konsensus från Pinpoint Estimates, med 48 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 157 miljoner kronor och en omsättning på 1.302 miljoner kronor.

Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

 

VBG ökade resultatet under fjärde kvartalet

Rörelseresultatet, ebita, uppgick till 135 miljoner kronor under kvartalet (79,4). Rörelsemarginalen, ebita, blev 11,3 procent (8,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1 192 miljoner kronor (936). Den organiska tillväxten var 11,5 procent.

Resultat efter skatt landade på 90,6 miljoner kronor (58,0). Bolaget redovisade en vinst per aktie på 3,62 kronor (2,32).

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor per aktie för helåret (5,00).

Bolaget räknar med fortsatta leveransstörningar

Verkstadsbolaget VBG tror att störningarna i leverantörskedjan kommer att bestå den närmaste tiden, men den starka orderboken gör att bolaget ser med tillförsikt på framtiden. Det skriver VBG:s nytillträdde vd Anders Erkén i rapporten.

Under 2022 ökade VBG:s orderingång med 48 procent jämfört med 2021.

”Vi befinner oss i en osäker makroekonomisk miljö och är ständigt redo att agera vid en försämring, på samma sätt som vi tidigare gjort vid konjunktursvängningar. VBG Group är i dag en balanserad industrikoncern med stor kapacitet”, skriver Anders Erkén.

Han konstaterar att samtliga nyckeltal under det fjärde kvartalet gick i rätt riktning. Rörelsemarginalen stärktes till 11,3 procent (8,5) under kvartalet, trots fortsatt höga kostnader för energi och material. Högt kapacitetsutnyttjande i stora delar av verksamheten och genomförda prisjusteringar har bidragit till förstärkningen, uppger vd:n.

”Bortsett från den svaga utvecklingen i Mobile Climate Controls bussverksamhet är jag nöjd med den stärkta marginal- och kassaflödesutvecklingen”, skriver han.

Lönsamheten inom divisionen Mobile Climate Control var som helhet svag med en rörelsemarginal på 2,1 procent (3,3) fjärde kvartalet.

”Den låga lönsamheten beror på låg produktivitet i divisionens nya bussanläggning i USA. Åtgärdsplan är initierad, där målet är att resultatet skall återställas under andra halvan av 2023”, skriver Anders Erkén.

Trading Direkt om veckans största vinnare och förlorare

Bland mindre bolag fokuserades Munters, som handlades ned kraftigt efter rapport, och Plejd som gick i motsatt riktning.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick som vanligt igenom 14 tittarönskemål, index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i avsnittet: ABB, Collector, Embracer, G5, H&M, Kambi, Leovegas, Lindab, Mentice, Prevas, Skistar, Tesla, VBG, Volvo.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Getinge, Essity, Boliden, Sandvik, Ericsson, ABB, Atlas Copco, SEB, Swedbank, Nordea, SHB, Tele2, Telia, Nederman, Nilörngruppen, Billerud Korsnäs, Thule, Munters, Midsona, Dometic, Plejd, Volvo.