Kategoriarkiv: Ripasso Energy

Swedish Stirling har beslutat om likvidation

”Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att vara mycket begränsad eller kan komma att helt utebli. Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning”, skriver styrelsen i kommunikén.

Bakgrund är att First North-listade Swedish Stirlings styrelsen den 19 februari föreslog frivillig likvidation av bolaget eftersom den ansåg att det inte fanns tillräckliga förutsättningar för fortsatt verksamhet. Kontrollbalansräkning upprättades, vd sades upp. I måndags kom ett uppköpsbud från Texel Energi, ett bud som styrelsen på torsdagen avvisade med hänvisning till att bolagets finansiella situation inte medger drift under den budperiod som Texel angett.

Swedish Stirling föreslår likvidation

Bakgrund är att styrelsen i december fattade beslut om att ge vd och ledningen mandat att genomföra omfattande kostnadsbesparingar, bland annat göra personalneddragningar och avsluta leverantörsavtal.

Styrelsen har i sin kontinuerliga utvärdering av bolagets verksamhet och finansiella ställning emellertid härefter konstaterat att det inte längre bedöms finnas tillräckliga förutsättningar att fortsätta verksamheten. Detta särskilt med beaktande av storleken av bolagets nuvarande rörelsekapital och att styrelsen bedömer att det inte finns realistiska förutsättningar för bolaget att genomföra sådan ytterligare kapitalökning som skulle krävas för att driva verksamheten vidare och skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

Styrelsen har varit i kontakt med vissa större fordringsägare i bolaget, vilka är positivt inställda till en ordnad avveckling, och styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kallas till en extra bolagsstämma för prövning av förslaget att bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att vara mycket begränsad eller kan komma att helt utebli. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas inom kort, heter det.

Trading Direkt: Analytikerintervju om Sinch

 

Bolag som nämns i avsnittet: Sinch, Hemnet, Tobii

Teknisk analys: S&P 500, OMXS30, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, BTC, Guld, Olja, Silver, Koppar, Tele2, EG7, BHG, Swedish Stirling, Star Vault, Arcance Crypto, SBB, SWMA, Nibe, Meltwater, Boreo, AAC Clyde, Embracer, Scandic Hotels

 

Trading Direkt: ”Hög tid köpa bankaktier”

 

Veckans stora makrohöjdpunkt var Federal Reserves räntebesked, något makroredaktionens chef Mikael Sandbladh kommenterade i sändningens andra del.

Tobbe Rosén dök också vanan trogen upp i sändningen och analyserade tittarönskemål, banker, den amerikanska 10-årsräntan och svepet av index, råvaror och valutor.

Aktier som nämns i sändningen: Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, Astra Zeneca, Swedish Match, SCA, Hexagon, RNB, WESC, Odd Molly, G5.

Aktier analyserade av Tobbe Rosén: Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, JP Morgan, Citi, Angler Gaming, Astra Zeneca, Betsson, Bimobject, Kambi, Swedish Stirling, Telia, Thule.

 

Trading Direkt: Bornold om ”gråhandeln” i Klarna

 

Därefter teknisk analys med Tobbe Rosén och slutligen intervjuades Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza, om hur Avanzaspararna har agerat under mars månad.

Teknisk analys i tisdagens avsnitt: OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, GBP/SEK, USD/SEK, Guld, Koppar, Silver, Olja, Metacon, Zwipe, Swedish Stirling, Oncopeptides, Concejo, Aegirbio, Veoneer, Soltech, Scandic Hotels, Saniona, Klövern, Millicom, Collector, Episurf.

 

Trading Direkt: Kinakännaren om H&M-bojkotten

Trading Direkt gästades av Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på Consilio International, på fredagsmorgonen. Hon menar att vi nog kommer få vänja oss vid den här typen av propaganda och att Sverige kan vara en testplats för Kommunistpartiets agerande.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén var med på länk nerifrån Skåne och analyserade 14 tittarönskemål samt index, råvaror, ädelmetaller och valutor.

Till sist gick programledare Joakim Rönning igenom veckans börsutveckling och tittade närmare på varför inte Astra Zenecas aktie tagit stryk, trots den stadigt negativa rapporteringen om bolagets vaccin.

Aktier omnämnda i sändningen: H&M, Ericsson, Astra Zeneca, Assa Abloy, Nike, Adidas.

Teknisk analys i programmet: Olja (Brent), OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Astra Zeneca, Bioservo, Botnia, Cibus, Cyxone, H&M, Kambi, Media and Games Invest, Oscar Properties, Seamless Distribution Systems, SEB, Spago, Swedish Stirling, Tesla.

 

Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden

 

Med Christian Kopfer diskuterades omställningen till hållbart och vad det betyder för råvarupriser och oljeindustrin. Bolag/tillgångar som nämndes: Lundin Mining, Lundin Gold, Boliden, skog, olja, guld, koppar, bitcoin.

I den tekniska analysen: Lundin Energy, Maha Energy, Africa Oil, Tethys Oil, Soltech Energy, Etrion, Minesto, Eolus Vind, OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Silver, Olja (Brent), CDON, Lucara Diamond, Pexip, Starbreeze, Swedish Stirling, Volati.