Kategoriarkiv: Hexagon B

UBS: Den globala recessionen är över

Den amerikanska jobbrapporten från förra fredagen bekräftade att botten är nådd, men det är inte troligt att den v-formade återhämtningen består över längre tid, skriver han.

”Så här tidigt i cykeln finns det väldigt många möjligheter. De olika karaktärer som de ekonomiska expansionsåtgärderna som vidtagits över världen kommer bli en funktion av styrkan och hållfastheten av pågående policyåtgärder, men till syvende och sist styras av hälsoläget”, skriver han.

Vaccinet blir tungan på vågen

Det som blir tungan på vågen för när världsekonomin kan blåsa faran över är när vaccinutvecklingen nått i mål och covid-19 kan bekämpas en gång för alla.

UBS är efter den senaste tidens börsrallyn neutralt inställda till fortsättningen för aktiemarknaderna. Den schweiziska banken har utformat en strategi för att hålla sig ”smidiga” inför de tillfällen då möjligheter öppnar sig. Dessa möjligheter spås främst röra värdeinvesteringar inom cykliska bolag, som kommit ned i värdering sedan krisen slog till.

”Vi behåller också defensiva positioner för att skydda oss från svansrisker”, skriver Evan Brown.

Många hack i kurvan

Vägen tillbaka kommer kantas av mängder av hack i kurvan, fortsätter han. Katalysatorer som kan medföra ökad volatilitet är eventuella avbrott i återhämtningen, en svår andra våg av virusutbrott, eskalation i schismen mellan USA och Kina och politiska risker från det amerikanska presidentvalet i höst.

”Vi är försiktiga vad gäller amerikanska aktiemarknaden, Det politiska läget har trappats upp inför den andra halvan av året och amerikanska aktier har blivit dyra och en sektorrotation kan landa snett i en miljö som brukar råda tidigt i konjunkturcykeln. Mer värde kan hämtas i icke-amerikanska marknader”, resonerar UBS.

 

Hexagon nådde inte upp till förväntningarna

Nettoomsättningen uppgick till 890 miljoner. I Infronts konsensusprognos låg förväntningar om en nettoomsättning på 868 miljoner euro.

Inför rapporten hade Hexagons styrelse föreslagit att beslut om utdelning för 2019 skjuts fram till en tidpunkt när konsekvenserna av covid-19 pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare.

Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0:62 euro per aktie.

Stort tapp i Kina

Hexagons organiska tillväxt i Kina var -40 procent i det första kvartalet till följd av den totala nedstängning som genomfördes i landet under större delen av det första kvartalet.

Det framgår av Ola Rollén vd-ord i rapporten för det första kvartalet. Total uppgick koncernens organiska tillväxt till -7 procent under årets tre första månader.

”Viruset spreds snabbt globalt och i mars orsakade det produktionsstörningartillföljd av statliga restriktioner, främst i Europa, vilket påverkade efterfrågan negativt”, skriver Ola Rollén.

Negativ organisk tillväxt

Efterfrågan skiftade dramatiskt mellan de geografiska regionerna under kvartalet, vittnar han.

”Hexagon noterade negativ organisk tillväxt i Kina och Västeuropa medan resten av världen växte organiskt med 4 procent”.

Hexagons oljerelaterade division PPM hade en organisk tillväxt på 8 procent under kvartalet.

 

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Trading Direkt: Så investerar Olavi privat

Tobbe Roséns tekniska analys: Utbildande om ”falska utbrott”, S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Olja (Brent), Atrium Ljungberg, BioInvent, Enzymatica, Ferrari, Fingerprint Cards, Hansa Biopharma, Millicom, Mycronic, NCAB, Pfizer, Spectrumone, WESC.

 

Trading Direkt: Första dagen utan coronafall i Kina

 

Fondförvaltaren Dmitriy Vlasov från East Capital, som är stationerad i Hong Kong, intervjuades för att ge en uppdatering om den kinesiska marknaden, vad vi kan vänta oss i Europa och USA samt hur virusutbrottet har påverkat den kinesiska ekonomin. Tobbe Rosén bjöd även på en kinainspirerad teknisk analys.

Teknisk analys i torsdagens avsnitt: OMXS30, Shanghaibörsen, YUAN/SEK, Vitrolife, Alfa Laval, Atlas Copco, Autoliv, Hexagon, SKF, Gränges

Länk till dagens avsnitt: https://youtu.be/E9eZwGOPhiU

 

ABG: Överdrivet säljtryck i Hexagon

”Hexagons aktie är ner cirka 25 procent senaste månaden vilket utgör en möjlighet för långsiktiga investerare. Hexagon har historiskt visat att bolaget växer snabbare än sektorkollegor, med lägre marginalsvängningar”, skriver ABG.

Investmentbanken tror att Hexagon kommer att ha en organisk tillväxt på -6 procent för det första kvartalet, något som väntas förvärras till -15 procent i det andra kvartalet. Det kommer i sin tur, enligt ABG, följas av en stabilisering under andra halvåret.

”Vi vet från den historiska utvecklingen att Hexagons marginaler är relativt motståndskraftiga, och vi väntar oss bara måttlig press under första halvåret”, skriver ABG i analysen.

ABG:s nya riktkurs ligger på 480 kronor. Aktien byter ägare kring 420 kronor på onsdagen.

 

Trading Direkt: Så triggade oljekollapsen börsflykten

Dessutom svarar makrochef Mikael Sandbladh på vad centralbankerna, med Federal Reserve i spetsen, gör för att stävja krisen alltmedan den amerikanska tioårsräntan ser ut att vara den enda fortsatt placeringen med säker avkastning där ute. I alla fall ett tag till.

Under tisdagsmorgonen höll riksdagen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves. Signalerade han någon räntesänkning?

Sist men inte minst bidrar också Tobbe Rosén med en teknisk analys av de häftiga marknadsrörelserna, och resonerar kring vägen framåt i coronavirusets spår.

Teknisk analys i tisdagens avsnitt: OMXS30, S&P500, VIX och räntor.

 

Hexagon: Störste ägaren miljardsäljer

Försäljningarna gjordes till kurser om 552-568 kr enligt inrapporteringen.

Melker Schörling AB är Hexagon största ägare och innehavet uppgår till nästan 15,8 miljoner A-aktier och drygt 68 miljoner B-aktier, motsvarande 22,8 procent av kapitalet och 44,2 procent av rösterna.

De sålda aktierna motsvarar drygt 0,5 procent av det totala antalet aktier i mätteknikbolaget.

Nyhetsbyrån Direkt har utan framgång sökt en kommentar från Melker Schörling AB.

I december 2019 sålde en annan storägare i Hexagon, H&M-familjen Perssons investeringsbolag Ramsbury, 3 miljoner B-aktier i Hexagon.

 

Hexagon höjde omsättningen

Nettoomsättningen uppgick till 1.059 miljoner (1.043), motsvarande en organisk tillväxt om -2 procent.

I Infront Datas konsensusprognos låg förväntningar om en nettoomsättning på 1.050 miljoner euro, och en organisk tillväxt om +0,7 procent.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.